Ponowne uruchamianie urządzenia Apple TV

Urządzenie Apple TV nie ma przycisku zasilania. Urządzenie Apple TV można ponownie uruchomić z poziomu menu Ustawienia, za pomocą pilota lub odłączając je od zasilania.

Z poziomu menu Ustawienia

Za pomocą pilota

Dowiedz się, co zrobić, jeśli pilot dostarczony z urządzeniem Apple TV nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

* Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu pilotach, o ile znajdujesz się w kraju lub regionie, w którym jest ona obsługiwana.

Odłączanie urządzenia Apple TV od zasilania

Jeśli urządzenia Apple TV nie udaje się ponownie uruchomić przy użyciu menu Ustawienia ani za pomocą pilota, odłącz je od zasilania. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz je z powrotem.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli urządzenie Apple TV nie włącza się albo nie można uzyskać obrazu lub dźwięku.

 

Data publikacji: