Ponowne uruchamianie urządzenia Apple TV

Urządzenie Apple TV nie ma przycisku zasilania. Urządzenie Apple TV można ponownie uruchomić z menu Ustawienia, za pomocą pilota lub odłączając je od zasilania.

Używanie menu Ustawienia

Używanie pilota

Odłączanie urządzenia Apple TV od zasilania

Jeśli urządzenia Apple TV nie udaje się ponownie uruchomić przy użyciu menu Ustawienia ani za pomocą pilota, odłącz je od zasilania. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz je z powrotem.

Pomoc

*Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu pilotach, o ile znajdujesz się w kraju lub regionie obsługującym funkcję Siri.

Data publikacji: