Ponowne uruchamianie urządzenia Apple TV

Urządzenie Apple TV można uruchomić ponownie z menu Ustawienia lub za pomocą pilota.

Ponowne uruchamianie urządzenia Apple TV

Urządzenie Apple TV można uruchomić ponownie z menu Ustawienia, za pomocą pilota lub odłączając je od zasilania.

Urządzenie Apple TV nie ma przycisku zasilania.

Używanie menu Ustawienia

Używanie pilota

Odłączanie urządzenia Apple TV od zasilania

Jeśli nie uda się uruchomić ponownie urządzenia Apple TV przy użyciu menu Ustawienia ani za pomocą pilota, odłącz je od zasilania. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz je z powrotem.

Pomoc

Dowiedz się, co zrobić, gdy urządzenie Apple TV nie włącza się albo nie można uzyskać obrazu lub dźwięku.

*Urządzenia Apple TV 4K oraz Apple TV (4. generacji) są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu pilotach, o ile znajdujesz się w kraju lub regionie obsługującym funkcję Siri.

Data publikacji: