Jak wyłączyć lub ponownie uruchomić urządzenie Apple TV

Urządzenie Apple TV nie jest wyposażone w przycisk zasilania. Można je wprowadzić w tryb uśpienia, ponownie uruchomić lub odłączyć od zasilania.

Wprowadzanie urządzenia Apple TV w tryb uśpienia

Po okresie nieaktywności urządzenie Apple TV automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Możesz również wybrać opcję Uśpij teraz w Ustawieniach lub wprowadzić w tryb uśpienia za pomocą pilota:

  • Na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote*: naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk TV/Centrum sterowania , aby wyświetlić centrum sterowania, a następnie wybierz opcję Uśpij 
  • Na pilocie Apple Remote (aluminiowym lub białym): naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj .

Aby obudzić urządzenie Apple TV, naciśnij przycisk Menu lub TV/Centrum sterowania  na pilocie.

Ponowne uruchamianie urządzenia Apple TV

Jeśli urządzenie Apple TV nie odpowiada, możesz ponownie je uruchomić za pomocą pilota:

  • Na pilocie Siri Remote (2. generacji) lub Apple TV Remote (2. generacji)*: przytrzymaj przyciski Wstecz  i TV/Centrum sterowania . Puść je, gdy dioda na urządzeniu zacznie migać.
  • Na pilocie Siri Remote (1. generacji) lub Apple TV Remote (1. generacji)*: przytrzymaj przyciski Menu i TV/Centrum sterowania . Puść je, gdy dioda na urządzeniu zacznie migać.
  • Na pilocie Apple Remote (aluminiowy lub biały): przytrzymaj przyciski Menu i W dół. Puść je, gdy dioda na urządzeniu zacznie migać.

Odłączanie urządzenia Apple TV od zasilania

Jeśli urządzenia Apple TV nie udaje się ponownie uruchomić przy użyciu menu Ustawienia ani za pomocą pilota, odłącz je od zasilania. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz je z powrotem.

* Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu pilotach, o ile znajdujesz się w kraju lub regionie, w którym jest ona obsługiwana.

Data publikacji: