Instalowanie i usuwanie czcionek na komputerze Mac

Komputer Mac jest firmowo wyposażony w zbiór czcionek. Można także pobrać i zainstalować dodatkowe czcionki od Apple oraz z innych źródeł. Jeśli nie chcesz, aby dana czcionka była wyświetlana w aplikacjach, możesz ją wyłączyć lub usunąć.

Instalowanie czcionek

Kliknij dwukrotnie czcionkę w Finderze, a następnie w wyświetlonym oknie podglądu czcionek kliknij opcję Zainstaluj. Po sprawdzeniu poprawności czcionek przez komputer Mac pojawi się aplikacja Album z czcionkami, a następnie czcionka zostanie zainstalowana i będzie gotowa do użytku.

preferencjach Albumu z czcionkami możesz wybrać domyślne miejsce instalacji, które określa, czy dodane czcionki będą dostępne dla każdego użytkownika komputera Mac.

Czcionki, które są wyszarzone w Albumie z czcionkami, zostały wyłączone lub są to dodatkowe czcionki Apple dostępne do pobrania. Aby pobrać czcionkę, zaznacz ją i kliknij opcję Edycja > Pobierz.

Wyłączanie czcionek

Każdą czcionkę można wyłączyć, chyba że jest ona niezbędna do poprawnego działania komputera Mac. Zaznacz czcionkę w Albumie z czcionkami i wybierz opcję Edycja > Wyłącz. Czcionka nie zostanie odinstalowana, ale nie będzie już widoczna w menu czcionek aplikacji. Obok nazwy wyłączonej czcionki w Albumie z czcionkami widoczna jest adnotacja Wył.

Usuwanie czcionek

Każdą czcionkę można usunąć, chyba że jest ona niezbędna do poprawnego działania komputera Mac. Zaznacz czcionkę w Albumie z czcionkami i wybierz opcję Edycja > Usuń. Czcionka zostanie przeniesiona do kosza.

Data publikacji: