Finder na Macu

Nauka korzystania z Findera jest pierwszym krokiem do wyszukiwania i porządkowania dokumentów, multimediów, folderów oraz innych plików.

 

 

Finder jest pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, gdy proces uruchamiania Maca dobiegnie końca. Jest on otwierany automatycznie i pozostaje otwarty podczas korzystania z innych aplikacji. Zawiera pasek menu Findera wyświetlany u góry ekranu i biurko poniżej paska. Finder używa okien i ikon do wyświetlania zawartości Maca, usługi iCloud Drive oraz innych urządzeń pamięci masowej. Nosi nazwę Finder (z ang. find – znajdować), ponieważ pomaga w wyszukiwaniu i porządkowaniu plików.


Otwieranie okien i plików

Aby otworzyć okno i wyświetlić pliki na Macu, przejdź do Findera, klikając biurko lub ikonę Findera (przedstawioną poniżej) w Docku. Przejście do Findera powoduje również wyświetlenie okien Findera, które mogą być ukryte za oknami innych aplikacji.

Aby otworzyć dokument, aplikację lub inny plik, wystarczy kliknąć dwukrotnie ten element.

Przeciągnij pasek tytułu okna, aby je przesunąć, lub przeciągnij krawędź okna, aby je powiększyć. Przyciski w narożniku okna umożliwiają zamknięcie , zminimalizowanie  lub zmaksymalizowanie  okna. 

Dowiedz się więcej na temat zarządzania oknami


Zmienianie sposobu wyświetlania plików

Aby zmienić sposób wyświetlania plików w oknach Findera, skorzystaj z menu Widok na pasku menu lub z przycisków w górnej części okna Findera. Możesz wyświetlać pliki jako ikony, w postaci listy, w kolumnach lub w galerii. W każdym z tych widoków w menu Widok dostępne są opcje zmiany sortowania i rozmieszczenia elementów, na przykład według rodzajów, dat lub rozmiarów.

Podczas wyświetlania plików w galerii można przeglądać je wizualnie, korzystając z dużych podglądów, łatwo jest więc zidentyfikować obrazy, pliki wideo i wszelkiego rodzaju dokumenty. Widok galerii umożliwia nawet odtwarzanie plików wideo i przewijanie wielostronicowych dokumentów.

Panel podglądu jest dostępny we wszystkich widokach po wybraniu na pasku menu kolejno opcji Widok > Pokaż podgląd. Można też nacisnąć klawisze Shift+Command (⌘)+P, aby szybko wyświetlić lub ukryć panel podglądu.

Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoków


Widok galerii z paskiem bocznym po lewej stronie i panelem podglądu po prawej stronie.


Używanie stosów na biurku

Stosy umożliwiają automatyczne organizowanie na biurku wygodnych stosów plików, dzięki czemu biurko jest uporządkowane i łatwo jest znaleźć na nim to, czego się szuka.

Dowiedz się więcej na temat stosów


Na pasku bocznym w oknach Findera znajdują się skróty do funkcji AirDrop, niektórych często używanych folderów, usługi iCloud Drive, urządzeń takich jak dyski twarde oraz innych elementów. Podobnie jak elementy w Docku, elementy na pasku bocznym można otwierać za pomocą jednego kliknięcia.

Aby zmienić elementy wyświetlane na pasku bocznym, na pasku menu w Finderze wybierz kolejno opcje Finder > Ustawienia (lub Preferencje), a następnie u góry okna ustawień kliknij pozycję Pasek boczny. Możesz także przeciągać pliki na pasek boczny i z paska bocznego.

Jeśli nie widzisz paska bocznego, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek boczny z paska menu w Finderze. Możesz też nacisnąć klawisze Control-Command-S.

Dowiedz się więcej na temat dostosowywania paska bocznego


Aby wyszukiwać za pomocą okna Findera, użyj pola wyszukiwania w rogu okna. Aby wyszukiwać przy użyciu funkcji Spotlight, kliknij ikonę lupy  na pasku menu lub naciśnij klawisze Command+spacja. Zarówno w funkcji Spotlight, jak i w Finderze można korzystać z wyszukiwania zaawansowanego w celu zawężenia wyników wyszukiwania.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Spotlight


Usuwanie plików

Aby przenieść plik do Kosza, przeciągnij plik do Kosza w Docku. Możesz również zaznaczyć co najmniej jeden plik i wybrać kolejno opcje Plik > Przenieś do Kosza (Command+Delete).

Aby usunąć plik z Kosza, kliknij Kosz w celu otwarcia go, a następnie przeciągnij plik poza Kosz. Możesz także zaznaczyć plik i wybrać kolejno opcje Plik > Przywróć z Kosza.

Aby usunąć wszystkie pliki z Kosza, wybierz kolejno opcje Plik > Opróżnij Kosz. Miejsce wykorzystywane przez te pliki stanie się wtedy dostępne dla innych plików. 

 


Więcej informacji

  • Aby zmienić ustawienia Findera, wybierz kolejno opcje Finder > Ustawienia (lub Preferencje) z paska menu w Finderze. Można na przykład zdecydować, czy dyski twarde mają być wyświetlane na biurku lub czy ma być wyświetlane ostrzeżenie przed opróżnieniem Kosza.
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat Findera i sposobu korzystania z Maca, wybierz opcję Pomoc z paska menu.
Data publikacji: