Finder na komputerze Mac

Nauka korzystania z Findera jest pierwszym krokiem do wyszukiwania i porządkowania dokumentów, multimediów, folderów oraz innych plików.

 

 

Finder jest pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, gdy proces uruchamiania komputera Mac dobiegnie końca. Jest on otwierany automatycznie i pozostaje otwarty podczas korzystania z innych aplikacji. Zawiera pasek menu Findera wyświetlany u góry ekranu i biurko poniżej paska. Finder używa okien i ikon do wyświetlania zawartości komputera Mac, usługi iCloud Drive oraz innych urządzeń pamięci masowej. Nosi nazwę Finder (z ang. find – znajdować), ponieważ pomaga w wyszukiwaniu i porządkowaniu plików.


Otwieranie okien i plików

Aby otworzyć okno i wyświetlić pliki na komputerze Mac, przejdź do Findera, klikając ikonę Findera (przedstawioną poniżej) w Docku. Przejście do Findera powoduje również wyświetlenie okien Findera, które mogą być ukryte za oknami innych aplikacji. Możesz zmieniać rozmiary okien, przeciągając, a także za pomocą przycisków zamykać , minimalizować  lub maksymalizować  okna. Dowiedz się więcej na temat zarządzania oknami.

Aby otworzyć dokument, aplikację lub inny plik, wystarczy kliknąć dwukrotnie ten element.


Zmienianie sposobu wyświetlania plików

Aby zmienić sposób wyświetlania plików w oknach Findera, skorzystaj z menu Widok na pasku menu lub z wiersza przycisków w górnej części okna Findera. Możesz wyświetlać pliki jako ikony , w postaci listy , w kolumnach  lub w galerii . W każdym z tych widoków w menu Widok dostępne są opcje zmiany sortowania i rozmieszczenia elementów, na przykład według rodzajów, dat lub rozmiarów. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoków.

Podczas wyświetlania plików w galerii można przeglądać je wizualnie, korzystając z dużych podglądów, łatwo jest więc zidentyfikować obrazy, pliki wideo i wszelkiego rodzaju dokumenty. Widok galerii w systemie macOS Mojave umożliwia nawet odtwarzanie plików wideo i przewijanie wielostronicowych dokumentów. We wcześniejszych wersjach systemu macOS jest dostępny podobny, choć mniej zaawansowany, widok galerii — Cover Flow .


Widok galerii w systemie macOS Mojave z paskiem bocznym po lewej stronie i panelem podglądu po prawej stronie.


Używanie panelu podglądu

Panel podglądu jest dostępny we wszystkich widokach po wybraniu na pasku menu kolejno opcji Widok > Pokaż podgląd. Można też nacisnąć klawisze Shift+Command (⌘)+P, aby szybko wyświetlić lub ukryć panel podglądu.

W systemie macOS Mojave panel podglądu jest na kilka sposobów ulepszony:

  • Dla każdego pliku można wyświetlić więcej informacji, w tym szczegółowe metadane. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy ze zdjęciami i multimediami, ponieważ łatwo jest odszukać kluczowe dane EXIF, takie jak model kamery i wartość przysłony. Wybierz kolejno opcje Widok > Opcje podglądu, aby sterować tym, jakie informacje można pokazać w panelu podglądu dla wybranego rodzaju pliku.
  • Szybkie czynności umożliwiają łatwe zarządzanie wybranym plikiem lub edytowanie go.

Używanie Szybkich czynności w panelu podglądu

Funkcja Szybkie czynności w systemie macOS Mojave umożliwia wykonywanie działań na pliku bez otwierania aplikacji. Szybkie czynności są wyświetlane u dołu panelu podglądu i są zależne od rodzaju wybranego pliku.

  • Obrócenie obrazu 
  • Oznaczenie obrazu lub pliku PDF 
  • Połączenie obrazów i plików PDF w jeden plik PDF 
  • Przycięcie pliku audio lub wideo 

Aby zarządzać Szybkimi czynnościami, kliknij opcję Więcej , a następnie wybierz opcję Dostosuj. System macOS Mojave zawiera standardowy zestaw Szybkich czynności, ale są tu też wyświetlane Szybkie czynności zainstalowane przez aplikacje innych producentów. Możesz tworzyć własne Szybkie czynności za pomocą Automatora.


Używanie stosów na biurku

W systemie macOS Mojave wprowadzono stosy, które umożliwiają automatyczne organizowanie na biurku wygodnych stosów plików, dzięki czemu biurko jest uporządkowane i łatwo jest znaleźć na nim to, czego się szuka. Dowiedz się więcej na temat stosów.


Na pasku bocznym w oknach Findera znajdują się skróty do funkcji AirDrop, niektórych często używanych folderów, usługi iCloud Drive, urządzeń takich jak dyski twarde oraz innych elementów. Podobnie jak elementy w Docku, elementy na pasku bocznym można otwierać za pomocą jednego kliknięcia.

Aby zmienić elementy wyświetlane na pasku bocznym, na pasku menu w Finderze wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje, a następnie u góry okna preferencji kliknij pozycję Pasek boczny. Możesz także przeciągać pliki na pasek boczny i z paska bocznego. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania paska bocznego.


Aby wyszukiwać przy użyciu funkcji Spotlight, kliknij ikonę lupy  na pasku menu lub naciśnij klawisze Command+spacja. Funkcja Spotlight jest podobna do funkcji Szybkie wyszukiwanie na telefonie iPhone lub iPadzie. Dowiedz się więcej o funkcji Spotlight.

Aby wyszukiwać za pomocą okna Findera, użyj pola wyszukiwania w rogu okna:


Po wybraniu wyniku wyszukiwania jego lokalizacja jest wyświetlana u dołu okna. Aby przejść do tego widoku z funkcji Spotlight, u dołu wyników wyszukiwania funkcji Spotlight wybierz opcję Pokaż wszystko w Finderze.

Zarówno w funkcji Spotlight, jak i w Finderze można korzystać z wyszukiwania zaawansowanego w celu zawężenia wyników wyszukiwania.


Usuwanie plików

Aby przenieść plik do Kosza, przeciągnij plik do Kosza w Docku. Możesz również zaznaczyć co najmniej jeden plik i wybrać kolejno opcje Plik > Przenieś do Kosza (Command+Delete).

Aby usunąć plik z Kosza, kliknij Kosz w celu otwarcia go, a następnie przeciągnij plik poza Kosz. Możesz także zaznaczyć plik i wybrać kolejno opcje Plik > Odłóż.

Aby usunąć wszystkie pliki z Kosza, wybierz kolejno opcje Plik > Opróżnij Kosz. Miejsce wykorzystywane przez te pliki stanie się wtedy dostępne dla innych plików. W systemie macOS Sierra możesz ustawić automatyczne opróżnianie kosza.

Data publikacji: