Finder na komputerze Mac

Nauka korzystania z Findera jest pierwszym krokiem do wyszukiwania i porządkowania dokumentów, multimediów, folderów oraz innych plików.

Ikona Findera w systemie macOS

 

 

Finder jest pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, gdy proces uruchamiania komputera Mac dobiegnie końca. Jest on otwierany automatycznie i pozostaje otwarty podczas korzystania z innych aplikacji. Zawiera pasek menu Findera wyświetlany u góry ekranu i biurko poniżej paska. Finder używa okien i ikon do wyświetlania zawartości komputera Mac, usługi iCloud Drive oraz innych urządzeń pamięci masowej. Nosi nazwę Finder (z ang. find – znajdować), ponieważ pomaga w wyszukiwaniu i porządkowaniu plików.


Zmienianie sposobu wyświetlania plików

Aby zmienić sposób wyświetlania plików w oknach Findera, skorzystaj z menu Widok na pasku menu lub z wiersza przycisków w górnej części okna Findera. Możesz wyświetlać pliki jako ikony , w postaci listy , w kolumnach  lub w galerii . W każdym z tych widoków w menu Widok dostępne są opcje zmiany sortowania i rozmieszczenia elementów, na przykład według rodzajów, dat lub rozmiarów. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoków.

Widok galerii
Widok galerii z paskiem bocznym po lewej stronie i panelem podglądu po prawej stronie

Podczas wyświetlania plików w galerii można przeglądać je wizualnie, korzystając z dużych podglądów, łatwo jest więc zidentyfikować obrazy, pliki wideo i wszelkiego rodzaju dokumenty. Widok galerii umożliwia nawet odtwarzanie plików wideo i przewijanie wielostronicowych dokumentów. We wcześniejszych wersjach systemu macOS jest dostępny podobny, choć mniej zaawansowany, widok galerii — Cover Flow .


Na pasku bocznym w oknach Findera znajdują się skróty do funkcji AirDrop, często używanych folderów, usługi iCloud Drive, urządzeń takich jak dyski twarde oraz innych elementów. Podobnie jak elementy w Docku, elementy na pasku bocznym można otwierać za pomocą jednego kliknięcia.

Aby zmienić elementy wyświetlane na pasku bocznym, na pasku menu w Finderze wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje, a następnie u góry okna preferencji kliknij pozycję Pasek boczny. Możesz także przeciągać pliki na pasek boczny i z paska bocznego. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania paska bocznego.

Okno Findera z folderem przeciąganym na pasek boczny


Aby wyszukiwać przy użyciu funkcji Spotlight, kliknij ikonę lupy  na pasku menu lub naciśnij klawisze Command+spacja. Funkcja Spotlight jest podobna do funkcji Szybkie wyszukiwanie na telefonie iPhone lub iPadzie. Dowiedz się więcej o funkcji Spotlight.

Aby wyszukiwać za pomocą okna Findera, użyj pola wyszukiwania w rogu okna:

Wyniki wyszukiwania w oknie Findera w systemie macOS z widoczną ścieżką do pliku na pasku na dole okienka
Po wybraniu wyniku wyszukiwania jego lokalizacja jest wyświetlana u dołu okna. Aby przejść do tego widoku z funkcji Spotlight, u dołu wyników wyszukiwania funkcji Spotlight wybierz opcję Szukaj w Finderze albo Pokaż wszystko w Finderze.


Zarówno w funkcji Spotlight, jak i w Finderze możesz korzystać z wyszukiwania zaawansowanego w celu zawężenia wyników wyszukiwania. Możesz również używać tagów do porządkowania i wyszukiwania plików.


Usuwanie plików

Aby przenieść plik do Kosza, przeciągnij plik do Kosza w Docku. Możesz również zaznaczyć co najmniej jeden plik i wybrać kolejno opcje Plik > Przenieś do Kosza (Command+Delete).

Dock w systemie macOS z powiększoną ikoną kosza

Aby usunąć plik z Kosza, kliknij Kosz w celu otwarcia go, a następnie przeciągnij plik poza Kosz. Możesz także zaznaczyć plik i wybrać kolejno opcje Plik > Przywróć z Kosza.

Aby usunąć wszystkie pliki z Kosza, wybierz kolejno opcje Plik > Opróżnij Kosz. Miejsce wykorzystywane przez te pliki stanie się wtedy dostępne dla innych plików. W systemie macOS Sierra możesz ustawić automatyczne opróżnianie kosza komputera Mac.

Data publikacji: