Sprawdzanie pamięci na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

System iOS monitoruje pamięć na urządzeniu, analizując ilość miejsca zajmowanego przez poszczególne aplikacje. Pamięć urządzenia można też sprawdzać w Ustawieniach lub aplikacji iTunes.

Sposób optymalizacji pamięci w systemie iOS

Jeśli na urządzeniu zaczyna brakować pamięci, system iOS automatycznie optymalizuje dostępne miejsce podczas instalowania aplikacji, uaktualniania systemu iOS, pobierania muzyki, nagrywania filmów i wykonywania innych czynności.

Aby uzyskać więcej pamięci, system iOS usuwa niektóre rzeczy, takie jak przesyłane strumieniowo utwory muzyczne i filmy, pliki w usłudze iCloud Drive oraz niepotrzebne części aplikacji. Usuwa również pliki tymczasowe i czyści pamięć podręczną urządzenia. System iOS usuwa tylko te rzeczy, które można pobrać ponownie lub nie są już potrzebne.

Sprawdzanie pamięci urządzenia z systemem iOS przy użyciu urządzenia

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [nazwa urządzenia] Pamięć. Może zostać wyświetlona lista zaleceń dotyczących optymalizacji pamięci urządzenia, a po niej lista zainstalowanych aplikacji wraz z informacją o zajmowanym przez nie miejscu. Stuknięcie nazwy aplikacji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących zajmowanego miejsca. Miejsce zajmowane przez dane pamięci podręcznej i dane tymczasowe może nie być zaliczane do używanej pamięci.

W zależności od aplikacji może być dostępna opcja usunięcia części jej zawartości albo usunięcia aplikacji wraz z całą zawartością. Można także odinstalować aplikację, co spowoduje zwolnienie zajmowanej przez nią pamięci, z pozostawieniem na urządzeniu jej dokumentów i danych.

Jeśli urządzenie jest prawie zapełnione, a system iOS nie może zwolnić na nim miejsca, zostanie wyświetlony komunikat Pamięć prawie zapełniona. Po pojawieniu się takiego komunikatu należy usunąć rzadziej używaną zawartość, taką jak nagrania wideo i aplikacje. 

Korzystanie z zaleceń dotyczących optymalizacji pamięci

W sekcji Pamięć w Ustawieniach mogą być wyświetlane zalecenia systemu iOS dotyczące optymalizacji pamięci urządzenia. Stuknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlić wszystkie zalecenia dla tego urządzenia.

Przeczytaj opis każdego zalecenia, a następnie stuknij opcję Włącz, aby je włączyć.

Sprawdzanie pamięci urządzenia z systemem iOS przy użyciu aplikacji iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes na komputerze.
 2. Podłącz urządzenie do komputera.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie w aplikacji iTunes. Zobaczysz pasek przedstawiający ilość pamięci zajętej przez poszczególne typy zawartości w systemie iOS. 
 4. Wskaż kursorem myszy typ zawartości, na przykład Inne lub Aplikacje, aby uzyskać więcej informacji:

Poniższa lista zawiera typy zawartości na urządzeniu z systemem iOS wraz z informacjami o uwzględnianych w nich danych:

 • Audio: utwory muzyczne, podcasty audio, książki audio, notatki głosowe i dzwonki.
 • Wideo: filmy, teledyski i programy TV.
 • Zdjęcia: zawartość biblioteki zdjęć, albumu Rolka z aparatu i strumienia zdjęć.
 • Aplikacje: zainstalowane aplikacje. Zawartość aplikacji należy do kategorii Dokumenty i dane.
 • Książki: książki iBooks, książki audio i pliki PDF.
 • Dokumenty i dane: lista Czytelnia — poza siecią z przeglądarki Safari, pliki przechowywane w zainstalowanych aplikacjach i zawartość aplikacji, taka jak kontakty, kalendarze, wiadomości i poczta e-mail (wraz z załącznikami).
 • Inne: ustawienia, głosy Siri, dane systemowe i pliki pamięci podręcznej.

Pliki pamięci podręcznej w kategorii Inne dla pamięci w systemie iOS

Pliki pamięci podręcznej są tworzone podczas strumieniowego przesyłania lub wyświetlania takiej zawartości jak muzyka, wideo i zdjęcia. Podczas strumieniowego przesyłania muzyki lub wideo zawartość ta jest przechowywana w pamięci podręcznej urządzenia z systemem iOS, aby była szybko ponownie dostępna. Aplikacja iTunes zalicza muzykę, wideo i zdjęcia zachowane w pamięci podręcznej do kategorii Inne, a nie do rzeczywistych utworów, wideo lub zdjęć. 

Urządzenie z systemem iOS automatycznie usuwa pliki pamięci podręcznej i pliki tymczasowe, gdy potrzebuje więcej miejsca.

Jeśli ilość miejsca na urządzeniu z systemem iOS różni się od ilości widocznej w aplikacji iTunes

Aplikacja iTunes zalicza pliki pamięci podręcznej do kategorii Inne, dlatego raportowane przez niego użycie miejsca przez muzykę i wideo może być inne. Aby wyświetlić użycie na urządzeniu z systemem iOS, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [Nazwa urządzenia] Pamięć.

Jeśli chcesz usunąć pliki pamięci podręcznej z urządzenia z systemem iOS

Urządzenie z systemem iOS automatycznie usuwa pliki pamięci podręcznej i pliki tymczasowe, gdy potrzebuje więcej miejsca. Nie trzeba ich usuwać ręcznie.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: