Jak sprawdzać pamięć na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Systemy iOS i iPadOS monitorują pamięć na urządzeniu, analizując ilość miejsca zajmowanego przez poszczególne aplikacje. Pamięć na urządzeniu można również sprawdzać w Ustawieniach, w aplikacji iTunes lub w Finderze na komputerze.

Jak systemy iOS i iPadOS optymalizują pamięć

Jeśli na urządzeniu zaczyna brakować pamięci, automatycznie zwalnia ono miejsce podczas instalowania aplikacji, uaktualniania systemu iOS lub iPadOS, pobierania muzyki, nagrywania filmów i wykonywania innych czynności.

Aby uzyskać więcej dostępnej pamięci, urządzenie może usunąć niektóre rzeczy, takie jak strumieniowane utwory muzyczne i filmy, pliki w usłudze iCloud Drive oraz niepotrzebne części aplikacji. Usuwa również pliki tymczasowe i czyści pamięć podręczną urządzenia. Urządzenie usuwa jednak tylko te elementy, które można pobrać ponownie, albo takie, które są już niepotrzebne.

Sprawdzanie pamięci z poziomu urządzenia

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [nazwa urządzenia] (pamięć). Może zostać wyświetlona lista zaleceń dotyczących optymalizacji pamięci urządzenia, a po niej lista zainstalowanych aplikacji wraz z informacją o zajmowanym przez nie miejscu. Stuknięcie nazwy aplikacji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących zajmowanego miejsca. Miejsce zajmowane przez dane pamięci podręcznej i dane tymczasowe może nie być zaliczane do używanej pamięci.

Opcje dostępne w widoku szczegółowym:

 • Odinstaluj aplikację — spowoduje zwolnienie miejsca zajmowanego przez aplikację, ale pozostawi jej dokumenty i dane.
 • Usuń aplikację — spowoduje usunięcie aplikacji i powiązanych z nią danych.
 • W zależności od aplikacji — możesz usunąć niektóre z dokumentów i danych aplikacji.

Jeśli urządzenie jest niemal pełne i zwolnienie większej ilości miejsca nie jest możliwe, zostanie wyświetlony komunikat Dysk prawie pełny. Po pojawieniu się takiego komunikatu należy sprawdzić zalecenia dotyczące pamięci lub odinstalować rzadziej używaną zawartość, taką jak nagrania wideo i aplikacje. 

Kategorie zawartości

Zawartość używana na urządzeniu jest podzielona na następujące kategorie:

 • Aplikacje: zainstalowane aplikacje i ich zawartość, zawartość przechowywana w katalogu „Na moim iPhonie/iPadzie/iPodzie touch” w aplikacji Pliki oraz pliki pobrane w przeglądarce Safari 
 • Zdjęcia: zdjęcia i nagrania wideo przechowywane w aplikacji Zdjęcia.
 • Multimedia: muzyka, nagrania wideo, podcasty, dzwonki, grafiki i notatki głosowe
 • Poczta: wiadomości e-mail wraz z załącznikami.
 • Apple Books: książki i pliki PDF w aplikacji Książki.
 • Wiadomości: wiadomości wraz z załącznikami.
 • iCloud Drive: zawartość z usługi iCloud pobrana lokalnie na urządzenie. Ta zawartość nie może być usuwana automatycznie.
 • Inne: nieusuwalne zasoby mobilne, takie jak głosy Siri, czcionki, katalogi, nieusuwalne dzienniki i pamięci podręczne, indeks funkcji Spotlight i dane systemu, takie jak Pęk kluczy i baza danych CloudKit. Pliki pamięci podręcznej nie mogą być usuwane przez system.
 • System: miejsce zajmowane przez system operacyjny. Może się różnić zależnie od urządzenia i modelu.

Korzystanie z zaleceń dotyczących optymalizacji pamięci

W sekcji Pamięć w Ustawieniach urządzenie może wyświetlać zalecenia dotyczące optymalizacji pamięci. Stuknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlić wszystkie zalecenia dla tego urządzenia.

Przeczytaj opis każdego zalecenia, a następnie stuknij opcję Włącz, aby je włączyć, albo stuknij zalecenie w celu przejrzenia zawartości, którą można usunąć.

Sprawdzanie pamięci urządzenia z systemem iOS przy użyciu Findera lub aplikacji iTunes

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 otwórz Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes.
 2. Podłącz urządzenie do komputera.
 3. Wybierz urządzenie w Finderze lub aplikacji iTunes. Zobaczysz pasek przedstawiający ilość pamięci zajętej przez poszczególne typy zawartości. 
 4. Przesuń wskaźnik myszy nad pasek, aby zobaczyć, ile pamięci zajmuje każdy z typów zawartości.

Poniższa lista zawiera typy zawartości na urządzeniu z systemem wraz z informacjami o uwzględnianych w nich danych:

 • Audio: utwory muzyczne, podcasty audio, książki audio, notatki głosowe i dzwonki.
 • Wideo: filmy, teledyski i programy TV.
 • Zdjęcia: zawartość biblioteki zdjęć, albumu Rolka z aparatu i strumienia zdjęć.
 • Aplikacje: zainstalowane aplikacje. Zawartość aplikacji należy do kategorii Dokumenty i dane.
 • Książki: książki iBooks, książki audio i pliki PDF.
 • Dokumenty i dane: lista Czytelnia — poza siecią z przeglądarki Safari, pliki przechowywane w zainstalowanych aplikacjach i zawartość aplikacji, taka jak kontakty, kalendarze, wiadomości i poczta e-mail (wraz z załącznikami).
 • Inne: ustawienia, głosy Siri, dane systemowe i pliki pamięci podręcznej.

Pliki w pamięci podręcznej z kategorii Inne

Finder i iTunes zaliczają muzykę, wideo i zdjęcia w pamięci podręcznej do kategorii Inne, a nie do rzeczywistych utworów, wideo lub zdjęć. Pliki pamięci podręcznej są tworzone podczas strumieniowego przesyłania lub wyświetlania takiej zawartości jak muzyka, wideo i zdjęcia. Podczas strumieniowego przesyłania muzyki lub wideo zawartość ta jest przechowywana w pamięci podręcznej urządzenia, aby była szybko ponownie dostępna.

Urządzenie automatycznie usuwa pliki pamięci podręcznej i pliki tymczasowe, gdy potrzebuje więcej miejsca.

Jeśli pamięć na urządzeniu różni się od tego, co widzisz w Finderze lub aplikacji iTunes

Finder i iTunes zaliczają pliki pamięci podręcznej do kategorii Inne, dlatego raportowane przez nie użycie miejsca przez muzykę i wideo może być inne. Aby wyświetlić użycie na urządzeniu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [Nazwa urządzenia] (pamięć).

Jeśli chcesz usunąć pliki pamięci podręcznej z urządzenia

Urządzenie automatycznie usuwa pliki pamięci podręcznej i pliki tymczasowe, gdy potrzebuje więcej miejsca. Nie trzeba ich usuwać ręcznie.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: