Zmiana nazwy konta użytkownika i folderu domowego w systemie macOS

Możesz zmienić nazwę konta użytkownika systemu macOS oraz folderu domowego, które zostały nazwane podczas tworzenia konta.

Nazwa konta użytkownika systemu macOS oraz nazwa folderu domowego  muszą być takie same. Zmiana tych nazw nie oznacza zmiany lub zresetowania hasła do konta użytkownika.

Nieprawidłowe wykonanie tej czynności może mieć negatywne skutki dotyczące konta i uniemożliwić zalogowanie się, więc przed przejściem do następnego kroku zalecane jest utworzenie backupu ważnych danych.

Wykonaj te czynności w systemie OS X Yosemite lub nowszym.

Najpierw zmień nazwę folderu domowego

 1. Wyloguj się z konta, którego nazwę zmieniasz, a następnie zaloguj się na inne konto administratora. (Jeśli nie masz innego konta administratora, możesz je utworzyć w preferencjach użytkowników i grup.)
 2. Otwórz folder Użytkownicy na dysku startowym. Zawiera on folder domowy każdego użytkownika. Aby do niego przejść, możesz wybrać kolejno opcje Idź do > Idź do folderu z paska menu, a następnie wpisać /Użytkownicy.
 3. Zmień nazwę folderu domowego, nie może ona zawierać spacji. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy administratora i hasła użytych do zalogowania się. Jeśli do udostępniania folderu domowego używasz funkcji udostępniania plików musisz najpierw przerwać udostępnianie, aby móc zmienić jego nazwę. 

Następnie zmień nazwę konta

Wyloguj się z konta, którego nazwę chcesz zmienić i wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
 2. Kliknij ikonę kłódka, a następnie podaj nazwę administratora i hasło użyte przy logowaniu. 
 3. Z listy użytkowników po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy z naciśniętym klawiszem Control nazwę użytkownika, którą chcesz zmienić i wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
 4. Zmień zawartość pola Nazwa konta, aby pasowało do nowej nazwy folderu domowego. Nazwa nie może zawierać spacji.
 5. Nazwa konta jest również widoczna w polu Katalog domowy po katalogu /Użytkownicy/. Zmień nazwę konta, aby pasowała do nowej nazwy folderu domowego.
 6. Jeśli chcesz zmienić pełną nazwę konta, uaktualnij również pole Pełna nazwa. Może to być dowolna nazwa i możesz używać pełnej nazwy lub nazwy konta do logowania się na komputerze Mac lub wprowadzać zmiany wymagające nazwy i hasła.
 7. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom komputer Mac.
 8. Zaloguj się na koncie ze zmienioną nazwą, a następnie sprawdź, czy pliki i foldery są widoczne oraz czy konto działa prawidłowo.

Opcje zaawansowane w preferencjach użytkowników i grup

Data publikacji: