Zmiana nazwy konta użytkownika i katalogu domowego w systemie macOS

Nazwa konta użytkownika i nazwa katalogu domowego zostały utworzone podczas zakładania konta użytkownika w systemie macOS. Możesz je zmienić.

Na komputerze Mac każdy użytkownik ma pełną nazwę i nazwę krótką (nazwę konta). Te nazwy są widoczne w okienku Użytkownicy i grupy w Preferencjach systemowych i można używać pełnej lub krótkiej nazwy do logowania się na komputerze Mac.

Zmiana pełnej nazwy konta użytkownika

Pełną nazwę użytkownika może zmienić sam użytkownik lub administrator konta. Pełna nazwa nie musi być taka sama jak nazwa konta lub nazwa katalogu domowego.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite

 1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a potem kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
 2. Kliknij kłódkę, a następnie podaj nazwę administratora i hasło. 
 3. Na liście użytkowników kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika, którą chcesz zmienić. Z menu skrótów wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
 4. Zmień nazwę w polu Pełna nazwa i kliknij przycisk OK.

OS X Mavericks lub starszy

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Użytkownicy i grupy (lub Konta).
 2. Wybierz użytkownika z listy.
 3. Zmień nazwę w polu Pełna nazwa.

Zmiana nazwy konta i nazwy katalogu domowego

Ponieważ nazwa konta (krótka nazwa) jest używana podczas tworzenia katalogu domowego użytkownika, nazwa konta i nazwa katalogu domowego muszą być takie same. Przed wykonaniem tych czynności wykonaj kopię zapasową ważnych danych.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion

 1. Wyloguj się z konta, którego nazwę zmieniasz, a następnie zaloguj się na konto administratora.
  Konto administratora musi być innym kontem niż to, którego nazwę zmieniasz. W razie potrzeby utwórz inne konto administratora, a następnie usuń je po wykonaniu czynności.
 2. Przejdź do katalogu Użytkownicy na dysku startowym. Katalog Użytkownicy zawiera katalog domowy konta, którego nazwę zmieniasz. Zmień nazwę katalogu domowego tego konta i zanotuj zarówno starą, jak i nową nazwę. Podczas zmiany nazwy katalogu zostaje wyświetlony monit o podanie nazwy administratora i hasła użytych do zalogowania się.
 3. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
 4. Kliknij kłódkę, a następnie podaj nazwę administratora i hasło użyte przy logowaniu. 
 5. Na liście użytkowników kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika, którą chcesz zmienić. Z menu skrótów wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
 6. Zmień zawartość pola „Nazwa konta” w taki sposób, aby było zgodne z nową nazwą nadaną katalogowi domowemu w katalogu Użytkownicy.
  Modyfikując nazwę konta (krótką nazwę) lub nazwę katalogu domowego, nie należy stosować spacji. Jeśli obecna nazwa zawiera spację, nie będzie można edytować tego pola, dopóki spacja nie zostanie usunięta. Kliknij tuż za spacją lub za pomocą klawisza strzałki w lewo przesuń punkt wstawiania tekstu, aby znalazł się tuż za spacją, a następnie naciśnij klawisz Delete w celu usunięcia spacji.
 7. Zmień zawartość pola Katalog domowy w taki sposób, aby było zgodne z nową nazwą nadaną katalogowi domowemu w katalogu Użytkownicy.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Preferencje systemowe.
 9. Uruchom ponownie komputer Mac.
 10. Zaloguj się na koncie ze zmienioną nazwą, a następnie sprawdź, czy pliki i foldery są widoczne oraz konto działa prawidłowo.

OS X Snow Leopard

 1. Wyloguj się z konta, którego nazwę zmieniasz, a następnie zaloguj się na konto administratora.
  Konto administratora musi być innym kontem niż to, którego nazwę zmieniasz. W razie potrzeby utwórz inne konto administratora, a następnie usuń je po wykonaniu czynności.
 2. Zanotuj bieżącą nazwę konta, którą zmieniasz. Powinna być zgodna z nazwą katalogu domowego tego konta (znajduje się on w katalogu Użytkownicy na dysku startowym).
 3. Otwórz program Terminal, który znajduje się w katalogu Narzędzia wewnątrz katalogu Programy.
 4. Wprowadź następujące polecenie w programie Terminal:

  sudo mv /Users/oldname /Users/newname

  Zamień wartość oldname na pierwotną nazwę danego konta użytkownika oraz zamień wartość newname na nazwę, którą chcesz zastosować. Jeśli na przykład stary użytkownik miał krótką nazwę „jankowalski”, a nowy użytkownik ma mieć krótką nazwę „jan”, należy wpisać:

  sudo mv /Users/jankowalski /Users/jan

 5. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora bieżącego konta i naciśnij klawisz Return.
 6. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Użytkownicy i grupy, a następnie kliknij opcję Konta.
 7. Kliknij kłódkę, a następnie podaj nazwę administratora i hasło użyte przy logowaniu.
 8. Na liście kont kliknij prawym przyciskiem myszy konto, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Opcje zaawansowane z menu skrótów.
 9. Zmień zawartość pola Nazwa konta w taki sposób, aby było zgodne z nową nazwą. Dla przykładu, powyżej byłaby to zmiana z „jankowalski” na „jan”.
 10. Zmień zawartość pola Katalog domowy w taki sposób, aby było zgodne z nową nazwą. Dla przykładu, powyżej byłaby to zmiana z „/Users/jankowalski” na „/Users/jan”.
 11. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Preferencje systemowe.
 12. Uruchom ponownie komputer Mac.
 13. Zaloguj się na koncie ze zmienioną nazwą, a następnie sprawdź, czy pliki i foldery są widoczne oraz konto działa prawidłowo.
Data publikacji: