Jak używać trybu dysku na iPodzie

Jeśli nie możesz odtworzyć iPoda lub program iTunes go nie rozpoznaje, spróbuj użyć go w trybie dysku.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wybierz swój model iPoda

Tryb dysku jest dostępny na iPodzie nano (7. generacji), iPodzie nano (6. generacji) i modelach iPoda wyposażonych w tarczę nawigacyjną, tarczę dotykową lub tarczę przewijania. Tryb dysku nie jest dostępny na iPodzie touch ani iPodzie shuffle.

Wybierz model iPoda i postępuj zgodnie z instrukcją, aby włączyć tryb dysku. Dowiedz się, czy Twój iPod ma tarczę nawigacyjną, dotykową lub przewijania

iPod nano (6. lub 7. generacji)

 1. Upewnij się, że bateria iPoda jest naładowana.
 2. Zresetuj iPoda
  • Na iPodzie nano (7. generacji), naciśnij jednocześnie przyciski Uśpij/Obudź oraz Początek i przytrzymaj je, aż pojawi się logo Apple. 
  • Na iPodzie nano (6. generacji), naciśnij jednocześnie przyciski Uśpij/Obudź oraz Ciszej i przytrzymaj je, aż pojawi się logo Apple.
 3. Gdy pojawi się logo Apple, przytrzymaj jednocześnie przyciski Głośniej i Ciszej, aż iPod przejdzie w tryb dysku.

iPod nano (7. generacji) oraz iPod nano (6. generacji) wyposażony jest w wyświetlacz Multi-Touch służący do nawigacji. W przypadku starszych modeli iPoda nano postępuj zgodnie z instrukcją dla modeli iPoda wyposażonych w tarczę nawigacyjną.


Przyciski na iPodzie nano (6. generacji)

iPod nano (6. generacji)

 


Przyciski na iPodzie nano (7. generacji)

iPod nano (7. generacji)

 

iPod z tarczą nawigacyjną

Jeśli Twój iPod ma tarczę nawigacyjną, przyciski nawigacyjne znajdują się na niej: przycisk Menu na górze, przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj na dole, a przyciski Poprzedni i Następny po lewej i prawej stronie. Dotyczy to iPoda classic, iPoda z odtwarzaniem wideo, iPoda photo, iPoda nano (5. generacji i starszych) i iPoda mini.

   
        iPod z przyciskami pokazanymi na tarczy

Aby włączyć tryb dysku:

 1. Połóż iPoda na płaskiej powierzchni i upewnij się, że jego bateria nie jest rozładowana.
 2. Włącz i wyłącz blokadę za pomocą przełącznika blokady.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Menu oraz Środkowy, aż pojawi się logo Apple. Upewnij, że palec naciskający Środkowy przycisk nie dotyka tarczy nawigacyjnej.
 4. Gdy pojawi się logo Apple, puść przyciski Menu i Środkowy. 
 5. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Środkowy i Odtwarzaj/Pauza, aż pojawi się ekran trybu dysku. Upewnij się, że naciskasz przycisk Odtwarzaj/Pauza w kierunku na zewnątrz tarczy nawigacyjnej, a nie w pobliżu środka.
 6. Podłącz iPoda do komputera. Na ekranie iPoda powinien pojawić się komunikat „Nie rozłączaj”. Pamiętaj, aby wysunąć iPoda w programie iTunes, zanim odłączysz go od komputera.

Aby wyjść z trybu dysku, naciśnij jednocześnie przyciski Środkowy oraz Menu i przytrzymaj je, aż pojawi się logo Apple.

iPod z tarczą dotykową lub przewijania

Jeśli Twój iPod ma tarczę dotykową lub przewijania, przyciski (Poprzedni, Menu, Odtwarzaj/Wstrzymaj i następny) znajdują się powyżej lub wokół tarczy.

Aby włączyć tryb dysku:

 1. Upewnij się, że bateria iPoda jest naładowana.
 2. Włącz i wyłącz blokadę za pomocą przełącznika blokady.
 3. Zresetuj iPoda. Naciśnij jednocześnie przyciski Odtwarzaj/Pauza oraz Menu i przytrzymaj je, aż pojawi się logo Apple. Gdy pojawi się logo Apple, puść przyciski. Następnie naciśnij jednocześnie przyciski Poprzedni oraz Następny i przytrzymaj je, aż pojawi się ekran trybu dysku. W przypadku zresetowania iPoda wszystkie utwory i pliki z danymi zostaną zachowane, ale niektóre dostosowane ustawienia mogą zostać utracone.
 4. Podłącz iPoda do komputera. Na ekranie iPoda powinien pojawić się komunikat „Nie rozłączaj”. Pamiętaj, aby wysunąć iPoda w programie iTunes, zanim odłączysz go od komputera.

Aby wyjść z trybu dysku, naciśnij jednocześnie przyciski Środkowy oraz Menu i przytrzymaj je, aż pojawi się logo Apple.

iPod z przyciskami pokazanymi powyżej tarczy

iPod (ze złączem dokującym) 
 

 

iPod z tarczą dotykową lub przewijania

iPod (tarcza dotykowa) lub iPod (tarcza przewijania)
 

 

Pomoc

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na iPodzie classic lub iPodzie nano (5. generacji lub starszym) pojawi się czerwona ikona X.

Jeśli nie możesz włączyć trybu dysku, może być konieczne przekazanie iPoda do naprawy.

Data publikacji: