Używanie kurtyny z funkcją VoiceOver na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i zegarku Apple Watch

Jeśli masz aktywną funkcję VoiceOver na urządzeniu, za pomocą kurtyny możesz wyłączyć wyświetlacz, aby zwiększyć poziom prywatności lub gdy wyświetlacz urządzenia nie jest potrzebny do wykonania czynności. 

Informacje o kurtynie

Gdy kurtyna jest aktywna, urządzenie oraz nawigacja przy użyciu funkcji VoiceOver pozostają aktywne, mimo że wyświetlacz jest wyłączony. Na przykład gdy chcesz sprawdzić swoje konto bankowe w miejscu publicznym, kurtyna wyłączy wyświetlacz urządzenia, dzięki czemu informacje nie będą widoczne. 

Aby używać kurtyny, należy najpierw włączyć funkcję VoiceOver.

Kurtyna na komputerze Mac

Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, użyj następującego polecenia klawiatury, aby włączyć kurtynę:

  • Naciśnij VO-Shift-Fn-_

To samo polecenie wyłącza kurtynę.

Jeśli korzystasz z obsługi gładzikiem na komputerze Mac

  1. Trzykrotnie stuknij gładzik trzema palcami.
  2. Aby wyłączyć kurtynę, ponownie trzykrotnie stuknij gładzik trzema palcami.

Dowiedz się, jak używać VoiceOver za pomocą obsługi gładzikiem.

Używanie pomocy funkcji VoiceOver dotyczącej poleceń na komputerze Mac w celu włączenia kurtyny

  1. Naciśnij klawisz modyfikujący VoiceOver (VO) oraz dwukrotnie klawisz H, aby otworzyć pomoc funkcji VoiceOver dotyczącą poleceń funkcji VoiceOver.
  2. Wpisz wyrażenie „kurtyna” i naciśnij klawisz return.

Używanie kurtyny na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aby włączyć lub wyłączyć kurtynę za pomocą gestu:

  1. Wybudzanie urządzenia.
  2. Używając trzech palców, szybko trzykrotnie stuknij ekran. Jeśli z funkcją VoiceOver używana jest funkcja Zoom, stuknij ekran czterokrotnie trzema palcami.

Jeśli korzystasz na urządzeniu z klawiatury Bluetooth, naciśnij kombinację klawiszy Control+Option+Shift+S, aby włączyć lub wyłączyć kurtynę.

Kurtyna na zegarku Apple Watch

Aby włączyć kurtynę na zegarku Apple Watch, użyj telefonu iPhone:

  1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch i przejdź do karty Mój zegarek.
  2. Stuknij kolejno opcje Dostępność > VoiceOver > Kurtyna. To ustawienie sprawia, że kurtyna jest aktywowana, gdy zostanie włączona opcja VoiceOver.
  3. Powtórz te kroki, aby wyłączyć kurtynę.

Więcej informacji

Gdy kurtyna jest włączona, nadal można robić zrzuty ekranu na urządzeniu z systemem iOS. 

Data publikacji: