Sterowanie gestami VoiceOver za pomocą funkcji Obsługa gładzikiem na Macu

Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć funkcję Obsługa gładzikiem, która pozwala sterować gestami VoiceOver na Macu za pomocą gładzika.

Gdy włączona jest funkcja Obsługa gładzikiem dla VoiceOver, kursor na Macu czasem zmienia się w niebieskie kółko. Pokazuje ono, na którym punkcie wyświetlacza skupia się obecnie VoiceOver. 

Możesz przesunąć to niebieskie kółko w inną część wyświetlacza, przeciągając palcem po gładziku. VoiceOver opisuje wtedy, na co najechało kółko.

Dowiedz się na temat gestów VoiceOver z funkcją Obsługa gładzikiem

Okno Narzędzia VoiceOver z niebieskim kółkiem

Włączanie lub wyłączanie funkcji Obsługa gładzikiem

Funkcję Obsługa gładzikiem możesz włączyć w Narzędziu VoiceOver:

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver. Znajdziesz je w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
  2. Na pasku bocznym Narzędzia VoiceOver wybierz opcję Polecenia.
  3. Wybierz opcję Włącz obsługę gładzikiem.

Funkcję Obsługa gładzikiem możesz też włączyć przy użyciu klawiatury:

  1. Podczas korzystania z funkcji VoiceOver naciśnij i przytrzymaj klawisz modyfikujący VoiceOver (zwykle Control-Option), a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz H, aby otworzyć menu Pomoc poleceń.
  2. Wpisz słowa Obsługa gładzikiem.
  3. Po skupieniu uwagi na przełączniku funkcji Obsługa gładzikiem naciśnij klawisz Return, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Obsługa gładzikiem.
Data publikacji: