Używanie VoiceOver za pomocą obsługi gładzikiem

Dowiedz się jak włączyć lub wyłączyć funkcję obsługi gładzikiem, która pozwala używać VoiceOver na komputerze Mac za pomocą gładzika.

VoiceOver to zaawansowane narzędzie do odczytywania treści z ekranu, które może odczytywać tekst w dokumentach i oknach oraz opisywać na głos to, co widać na ekranie. Używając VoiceOver, możesz sterować komputerem Mac głównie za pomocą klawiatury, wyświetlacza brajlowskiego, klawiatury numerycznej lub gładzika.

Gdy obsługa gładzikiem jest włączona, kursor na komputerze Mac czasem zmienia się w niebieskie kółko. Pokazuje ono, na którym punkcie wyświetlacza skupia się obecnie VoiceOver:

Okno Narzędzia VoiceOver z niebieskim kółkiem

Możesz przesunąć to niebieskie kółko w inną część wyświetlacza, przesuwając palcem po gładziku. Gdy przesuniesz niebieskie kółko, VoiceOver opisze to, na co najedziesz. 

Włączanie i wyłączanie obsługi gładzikiem

Obsługę gładzikiem można włączyć i wyłączyć w Narzędziu VoiceOver:

  1. W Finderze kliknij na pasku menu Idź > Narzędzia.
  2. W katalogu Narzędzia otwórz Narzędzie VoiceOver.
  3. Na pasku bocznym wybierz pozycję Polecenia, a następnie zaznacz pole Włącz obsługę gładzikiem.

Okno Narzędzia VoiceOver z polem Włącz obsługę gładzikiem

Obsługę gładzikiem można również włączyć i wyłączyć za pomocą klawiatury:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze modyfikujące VoiceOver (zazwyczaj Control-Option), a następnie na??ciśnij dwukrotnie klawisz H.
  2. Wpisz „włącz lub wyłącz obsługę gładzikiem”.
  3. Naciśnij klawisz Return, aby włączyć lub wyłączyć obsługę gładzikiem.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o nawigacji na komputerze Mac za pomocą gestów VoiceOver i obsługi gładzikiem.

Data publikacji: