Pomoc dotycząca bezprzewodowych uaktualnień systemu iOS

Bezprzewodowe uaktualnienie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch może się nie powieść z następujących powodów.

  • Brak wystarczającej ilości miejsca w pamięci urządzenia
  • Pobieranie uaktualnienia zajmuje zbyt dużo czasu
  • Nie można nawiązać połączenia z serwerem uaktualnień
  • Proces uaktualnienia nie może zostać zakończony

Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca na uaktualnienie

Jeśli na urządzeniu nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby pobrać i zainstalować uaktualnienie, system iOS spróbuje uzyskać więcej miejsca. Usunięte zostaną te dane aplikacji, które można ponownie pobrać. Żadne dane osobiste nie zostaną przeniesione ani usunięte. Jeśli na urządzeniu nadal nie ma wystarczającej ilości miejsca, możesz uaktualnić urządzenie za pomocą aplikacji iTunes.

Jeśli nie możesz skorzystać z aplikacji iTunes, zwolnij miejsce na uaktualnienie, usuwając z urządzenia wszystko to, czego nie używasz, w tym aplikacje. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [nazwa urządzenia] (pamięć).

Dowiedz się więcej o miejscu zajmowanym przez aplikacje i zawartość.


Jeśli pobieranie zajmuje dużo czasu

Do uaktualnienia systemu iOS konieczne jest połączenie z Internetem. Czas pobierania uaktualnienia zależy od rozmiaru uaktualnienia i przepustowości łącza internetowego. W trakcie pobierania możesz normalnie korzystać z urządzenia – system iOS powiadomi Cię, gdy uaktualnienie będzie gotowe do zainstalowania. Aby zwiększyć szybkość pobierania, unikaj pobierania innej zawartości i korzystaj z sieci W-Fi, jeśli jest taka możliwość.


Jeśli serwer uaktualnień jest niedostępny lub nie można zweryfikować uaktualnienia

W przypadku próby uaktualnienia systemu iOS na urządzeniu może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

Alert na telefonie iPhone o braku możliwości sprawdzenia uaktualnień

„Nie można sprawdzić dostępności uaktualnień. Wystąpił błąd podczas sprawdzania dostępności uaktualnień oprogramowania”.
 

Alert na telefonie iPhone o braku możliwości weryfikacji uaktualnienia

„Nie można zweryfikować uaktualnienia. Weryfikacja iOS nie powiodła się; nie masz już połączenia z Internetem”.
 

Spróbuj ponownie uaktualnić urządzenie przy użyciu tej samej sieci. Jeśli nadal wyświetlany jest jeden z tych komunikatów, spróbuj uaktualnić urządzenie przy użyciu innej sieci lub uaktualnij urządzenie za pomocą aplikacji iTunes. Jeśli problem pojawia się ponownie po próbie uaktualnienia z użyciem różnych sieci, usuń uaktualnienie.

Dowiedz się więcej o uaktualnieniach systemu iOS.


Ekran telefonu iPhone z postępami uaktualnienia

Jeśli proces uaktualniania nie może zostać zakończony

Jeśli instalujesz uaktualnienie, pasek postępu może przesuwać się powoli. Czas uaktualniania zależy od rozmiaru uaktualnienia i liczby plików na urządzeniu.

W przypadku uaktualniania bezprzewodowego podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeśli urządzenie rozładuje się w czasie uaktualniania lub odtwarzania, podłącz je do źródła zasilania, włącz i zaczekaj, aż proces uaktualniania lub odtwarzania dobiegnie końca.

Jeśli instalacja uaktualnienia nigdy nie dobiega końca, a pasek postępu nie poruszył się od dłuższego czasu, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Dowiedz się, co zrobić, gdy urządzenie się zawiesi lub nie można go uruchomić.


Usuwanie i ponowne pobieranie uaktualnienia systemu iOS

Jeśli nadal nie możesz zainstalować najnowszej wersji systemu iOS, spróbuj ponownie pobrać uaktualnienie:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [nazwa urządzenia] (pamięć).
  2. Na liście aplikacji znajdź uaktualnienie systemu iOS.
  3. Stuknij uaktualnienie systemu iOS, a następnie stuknij opcję Usuń uaktualnienie.
  4. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia i pobierz najnowsze uaktualnienie systemu iOS.

Jeśli nie widzisz uaktualnienia na liście aplikacji lub jeśli problem wystąpi ponownie, uaktualnij urządzenie za pomocą aplikacji iTunes.

Data publikacji: