Rozliczanie płatności ze sklepu iTunes Store

W przypadku zakupów w sklepach iTunes Store, App Store lub Apple Books Twoje konto jest obciążane w momencie dokonania transakcji lub krótko po niej.

Wszystkie płatności są rozliczane przy użyciu metody płatności wskazanej podczas tworzenia konta Apple ID, chyba że masz kartę upominkową lub kredyty zakupowe.

W zależności od metody płatności użytej do transakcji, Apple może uzyskać wstępną zgodę na pobranie całkowitej kwoty zamówienia. Zamówienie może też być autoryzowane i rozliczane stopniowo w trakcie jednej sesji kupowania. Z tego powodu na wyciągu rozliczeniowym może ono wyglądać jak wiele zamówień. Sprawdź metody płatności akceptowane w sklepach iTunes Store, App Store i Apple Books.

Jeśli masz karty upominkowe lub kredyty zakupowe

Jeśli transakcja zostanie zrealizowana przy użyciu karty upominkowej, kwota zostanie pobrana w momencie dokonania transakcji.

Podczas zakupów w pierwszej kolejności wykorzystywane są kredyty zakupowe, o ile wartość kupowanego przedmiotu nie przekracza wartości kredytów. Wszelkie karty upominkowe są wykorzystywane w dalszej kolejności. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż łączna kwota zakupu, pozostałą kwotą jest obciążana metoda płatności podana na Twoim koncie.

Jeśli nie masz kredytów zakupowych ani kart upominkowych, wybrana metoda płatności jest obciążana całą kwotą zakupu.

Jeśli podarujesz upominek osobie trzeciej, kredyty nie zostaną wykorzystane. Cała kwota zakupu pokrywana jest przy użyciu wybranej przez Ciebie metody płatności.

Informacje na temat zakupów w ramach Chmury rodzinnej

Jeśli należysz do Chmury rodzinnej, wszystkie zakupy są rozliczane bezpośrednio na koncie organizatora w rodzinie, chyba że masz kartę upominkową lub kredyt sklepowy. W takim przypadku do opłacenia zakupów w pierwszej kolejności wykorzystywane są Twoje kredyty zakupowe do momentu wyczerpania środków. Ewentualna pozostała część kwoty jest pobierana z konta organizatora w rodzinie.

Kredyt z Twojego konta w sklepie iTunes Store nie jest współdzielony z innymi członkami rodziny. Jeśli organizator w rodzinie ma na swoim koncie kredyt, a inny członek rodziny zainicjuje zakup, kwota nie zostanie pobrana z kredytu iTunes Store organizatora, lecz zostanie nią obciążona metoda płatności podana przez organizatora.

Organizator w rodzinie otrzymuje potwierdzenia wszystkich zakupów dokonanych przez członków rodziny.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu zakupów ze sklepów iTunes Store, Apple Books i App Store przy użyciu Chmury rodzinnej.

Dodatkowa pomoc związana z rozliczeniami

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: