Sposób rozliczania płatności za aplikacje, treści i subskrypcje usług Apple

Dowiedz się, która metoda płatności jest obciążana za zakup subskrypcji, takich jak miejsce w iCloud, lub rzeczy w sklepach App Store, iTunes Store i Apple Books albo aplikacji Apple TV. Opłata może zostać naliczona w tym samym czasie za więcej niż jeden zakup.

Na jednym rachunku może być zgrupowanych wiele rzeczy

Kiedy kupujesz rzeczy lub płacisz za subskrypcje, Twoja metoda płatności jest obciążana w momencie zakupu lub w ciągu kilku dni.

Jeśli nie rozpoznajesz obciążenia, przejrzyj historię zakupów i sprawdź, czy wiele rzeczy nie zostało zgrupowanych w jedno obciążenie. Możesz też sprawdzić rachunek otrzymany w wiadomości e-mail i zobaczyć, czy kilka pojedynczych zakupów zostało ujętych w jedną transakcję. 

W Europie zakupy mogą nie być grupowane.

     Telefon iPhone wyświetlający kupione rzeczy, w tym utwory, aplikację i książkę, które znajdują się na jednym rachunku.


Jeśli widzisz oczekujące obciążenie na niewielką kwotę

Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe lub dodasz kogoś do Chmury rodzinnej, na wyciągu może pojawić się tymczasowa blokada autoryzacyjna na niewielką kwotę. Blokady autoryzacyjne są po krótkim czasie usuwane przez wystawcę karty lub instytucję finansową.


Która metoda płatności została obciążona?

Kiedy kupujesz rzeczy lub płacisz za subskrypcje, Apple próbuje obciążyć metody płatności w następującej kolejności:

  1. Apple próbuje pokryć całą kwotę rachunku przy użyciu salda konta Apple ID.
  2. Jeśli nie masz dodatniego salda na koncie Apple ID lub saldo nie wystarcza na pokrycie pełnej kwoty rachunku, Apple próbuje obciążyć podstawową metodę płatności. Podstawowa metoda płatności jest widoczna na górze listy w Ustawieniach na telefonie iPhone. Możesz kontrolować, która metoda płatności znajduje się na górze listy.
  3. Jeśli występuje problem z podstawową metodą płatności lub nie można jej obciążyć całością pozostałej kwoty, Apple próbuje obciążyć inne metody płatności w kolejności od góry do dołu. Jeśli nie można obciążyć żadnej z metod płatności, Apple może spróbować ponownie.

Konto Apple ID nie jest obciążane za niektóre zakupy

  • Jeśli należysz do Chmury rodzinnej, za zakupy obciążane jest osobiste konto Apple ID. Jeśli saldo konta Apple ID nie wystarcza na pokrycie zakupu, pozostałą kwotą obciążana jest podstawowa metoda płatności organizatora w rodzinie.
  • Za pomocą konta Apple ID nie można płacić za upominki. Jeśli wyślesz upominek lub kartę podarunkową, zostanie obciążona podstawowa metoda płatności.
  • Niektóre subskrypcje mogą nie obciążać konta Apple ID.

Jeśli nie można obciążyć żadnej z metod płatności

Jeśli za zakup nie można obciążyć żadnej z metod płatności, saldo konta jest ujemne. Aby kupować rzeczy lub uaktualniać aplikacje, musisz uaktualnić metodę płatności.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: