Jak są rozliczane zakupy w sklepach App Store i iTunes Store

Gdy kupisz coś za pomocą swojego konta Apple ID, Twoja metoda płatności zostanie obciążona w chwili zakupu lub w ciągu kilku dni.

Jak są grupowane zakupy

Niektóre zakupy mogą zostać zgrupowane w ramach jednego obciążenia, jeśli więc nie rozpoznajesz obciążenia, sprawdź historię zakupów. Możesz też poszukać potwierdzeń na koncie e-mail powiązanym ze swoim kontem Apple ID.

Jeśli jesteś w Europie, zakpy mogą nie być grupowane, w zależności od kraju lub regionu.

Jedna rzecz

Historia zakupów na telefonie iPhone przedstawiająca jedną zakupioną subskrypcję.

Niektóre zakupy i subskrypcje są rozliczane indywidualnie.

Zgrupowane rzeczy

Historia zakupów na telefonie iPhone przedstawiająca kilka zakupów, w tym film, utwory i aplikacje, na jednym rachunku.

Zakupy dokonane w sklepach App Store, iTunes Store lub za pośrednictwem innych usług Apple mogą być zgrupowane na jednym rachunku.


Która metoda płatności została obciążona

Oto kolejność, w jakiej Apple próbuje obciążać metody płatności:

  1. Jeśli masz dodatnie saldo na koncie Apple ID, Apple próbuje pokryć całą kwotę rachunku przy użyciu tego salda.
  2. Jeśli nie masz dodatniego salda na koncie Apple ID lub saldo nie wystarcza na pokrycie pełnej kwoty rachunku, Apple próbuje obciążyć Twoją podstawową metodę płatności. Podstawowa metoda płatności to metoda płatności wymieniona jako pierwsza na stronie Zarządzaj płatnościami.
  3. Jeśli występuje problem z podstawową metodą płatności lub nie można jej obciążyć całością pozostałej kwoty, Apple próbuje obciążyć inne metody płatności w kolejności od góry do dołu. Gdy występuje problem z metodą płatności, obok niej może być widoczny czerwony tekst na stronie Zarządzaj płatnościami.

iPhone przedstawiający kilka metod płatności, z których w jednej występuje błąd, oraz iPhone przedstawiający historię zakupów z zakupem rozliczonym przy użyciu zarówno salda konta Apple ID, jak i jednej ze wskazanych metod płatności. Nie można było obciążyć podstawowej metody płatności, więc kwota pozostała po obciążeniu salda konta Apple ID została rozliczona za pomocą drugiej metody płatności na liście.

Jeśli nie uda się rozliczyć zakupu przy użyciu żadnej ze wskazanych metod płatności, na koncie Apple ID zostanie zastosowane ujemne saldo. Nie będzie można dokonywać żadnych nowych zakupów ani uaktualniać aplikacji do chwili uaktualnienia metod płatności. Po uaktualnieniu metod płatności ujemne saldo obciąży natychmiast uaktualnioną podstawową metodę płatności.

Jeśli zmienisz podstawową metodę płatności, nieopłacone zakupy obciążą metodę płatności, która była podstawowa w chwili autoryzacji zakupów.

Więcej informacji o obciążeniach salda konta Apple ID

Subskrypcje mogą nie obciążać konta Apple ID. Saldo konta Apple ID nie zostanie też obciążone w następujących sytuacjach:

  • Gdy członek rodziny w grupie Chmury rodzinnej dokona zakupu, zostaje obciążone saldo jego osobistego konta Apple ID. Jeśli to saldo nie wystarcza na pokrycie zakupu, pozostała kwota obciąża podstawową metodę płatności na koncie Apple ID organizatora w rodzinie.
  • Jeśli podarujesz pieniądze, aplikację lub inne rzeczy za pomocą swojego konta Apple ID, saldo Twojego konta Apple ID zostanie pominięte, a zakup obciąży Twoją podstawową metodę płatności.


Dodatkowa pomoc związana z rozliczeniami

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: