Metody płatności, których można używać z kontem Apple ID

Dowiedz się, jakimi metodami możesz płacić za muzykę, filmy, aplikacje, książki, miejsce dyskowe na iCloud i inną zawartość.

Do kupowania zawartości w sklepach iTunes Store, iBooks Store i App Store1 lub kupowania miejsca dyskowego na iCloud potrzebujesz konta Apple ID. Podczas tworzenia konta Apple ID przeznaczonego do robienia zakupów należy podać metodę płatności. Jeśli masz ujemne saldo lub metoda płatności została odrzucona, musisz skonfigurować akceptowaną metodę płatności, zanim będziesz w stanie dokonywać zakupu.

Zwykle można korzystać z następujących metod:

Dostępność sklepów może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź, które sklepy są dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Dodatkowe metody płatności dostępne w wybranych krajach i regionach

W niektórych krajach i regionach można używać usługi PayPal lub rozliczania przez telefon komórkowy (u obsługiwanych operatorów).

PayPal

Jeśli zmienisz metodę płatności na PayPal, może zostać wyświetlony monit o weryfikację konta. Otrzymasz wówczas kod weryfikacyjny albo w wiadomości tekstowej wysłanej na zarejestrowany w usłudze PayPal numer telefonu, albo w formie instrukcji uzyskania kodu z generatora kodów. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do kodu weryfikacyjnego, może być konieczne zalogowanie się w usłudze PayPal i uaktualnienie numeru telefonu albo skontaktowanie się z firmą PayPal w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Usługa PayPal jest dostępna tylko w Australii, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, Luksemburgu, Meksyku, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.
 

Rozliczanie przez telefon komórkowy

Rozliczanie przez telefon komórkowy jest dostępne tylko u określonych operatorów w wybranych krajach i regionach. 

Dowiedz się, jak skonfigurować rozliczanie przez telefon komórkowy.
 

Chiny

Jeśli kupujesz miejsce dyskowe na iCloud, subskrypcję usługi Apple Music lub zawartość w sklepie App Store w Chinach, możesz użyć następujących metod płatności:

  • Alipay
  • China UnionPay
  • Bankowość internetowa2
  • WeChat Pay
  • Karty upominkowe (w tym karty doładowań App Store)

„Bankowość internetowa (tylko w Chinach)” odnosi się do kart debetowych wydanych przez chińskie banki do użytku tylko w Chinach. W innych krajach lub regionach mogą być akceptowane karty debetowe wydane przez lokalne banki, których można używać jako metod płatności tam, gdzie taka opcja jest dostępna.

Alipay, WeChat Pay, China UnionPay, chińskie karty bankowe i karty doładowań App Store

Alipay

Po dodaniu AliPay jako metody płatności należy zweryfikować swoje konto w aplikacji AliPay lub za pomocą wiadomości SMS. Konieczne może być podanie pełnego numeru chińskiego dowodu osobistego.

UnionPay i chińskie karty bankowe

Po dodaniu usługi UnionPay jako metody płatności należy podać numer telefonu komórkowego zarejestrowany w banku, który wydał tę kartę.

Z niektórymi kartami nie są powiązane numery telefonów komórkowych. Jeśli masz taką kartę, skontaktuj się z bankiem, aby ją uaktualnić lub wymienić.

WeChat

Po połączeniu konta WeChat jako metody płatności należy zweryfikować swoje konto w aplikacji WeChat lub za pomocą wiadomości SMS. Konieczne może być podanie pełnego numeru chińskiego dowodu osobistego.

Karty doładowań App Store

W Chinach możesz także zamieniać karty doładowań App Store na kredyt sklepowy.

Te metody płatności są dostępne wyłącznie w Chinach.
 

TrueMoney

Mieszkańcy Tajlandii mogą też używać usługi TrueMoney. Po dodaniu usługi TrueMoney jako metody płatności należy podać numer telefonu komórkowego powiązany z kontem TrueMoney.
 

Metody płatności dla Chmury rodzinnej

Konieczne jest wyznaczenie organizatora w rodzinie posiadającego zarejestrowaną prawidłową metodę płatności, której można używać na potrzeby Chmury rodzinnej. Jeśli organizator włączył współdzielenie zakupów w Chmurze rodzinnej, wszelkie zakupy członków rodziny będą rozliczane za pomocą ich metody płatności.

Jeśli na koncie Apple ID członka rodziny jest kredyt sklepowy, najpierw jest wykorzystywany ten kredyt, a pozostała kwota obciąża metodę płatności organizatora. Podczas konfigurowania Chmury rodzinnej organizator jest monitowany o zmianę swojej metody płatności na odpowiednią dla Chmury rodzinnej (jeśli jeszcze tego nie zrobił). Może również w dowolnej chwili zmienić metodę płatności na inną odpowiednią dla Chmury rodzinnej bądź włączyć lub wyłączyć współdzielenie zakupów.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jesteś organizatorem w rodzinie, możesz używać następujących metod płatności:

  • Karty kredytowe i debetowe
  • Niektóre dodatkowe metody płatności dostępne w wybranych krajach i regionach (Alipay, China UnionPay, rozliczanie przez telefon komórkowy, TrueMoney, WeChat Pay)

Możesz też utworzyć konto dla dziecka poniżej 13 lat3, używając tych metod płatności, z wyłączeniem rozliczania przez telefon komórkowy.

Dowiedz się więcej na temat zakupów i płatności rodzinnych.

Ten wiek zależy od kraju i regionu.

Zmienianie lub usuwanie metody płatności

Podczas zmieniania lub usuwania informacji o płatności na koncie Apple ID są widoczne wszystkie metody płatności dostępne w danym kraju lub regionie.

Czasami jako metodę płatności można wybrać opcję Brak. Dowiedz się, dlaczego na niektórych kontach Apple ID nie ma opcji Brak.

Jeśli chcesz zobaczyć listę rzeczy kupionych w sklepie iTunes Store, iBooks Store lub App Store, możesz wyświetlić historię zakupów w programie iTunes na komputerze Mac lub PC.

Kontaktowanie się z instytucją finansową w celu uzyskania pomocy

Jeśli występuje problem podczas dodawania metody płatności na potrzeby zakupów w sklepach iTunes Store, iBooks Store i App Store, może być konieczne skontaktowanie się z instytucją finansową w celu uzyskania dalszej pomocy.

Upewnij się, że adres płatnika metody płatności jest taki sam jak adres płatnika na koncie Apple ID. Czasami może być konieczne telefoniczne skontaktowanie się z bankiem lub instytucją finansową w celu autoryzowania zakupu międzynarodowego lub internetowego. Może również być konieczne potwierdzenie prawidłowości numeru telefonu komórkowego skojarzonego z metodą płatności.

W przypadku problemów z logowaniem w usłudze płatności (takiej jak PayPal czy Alipay) może być konieczne zalogowanie się w witrynie tej usługi w celu upewnienia się, że dane rozliczeniowe są poprawne.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji:Mon May 07 13:15:04 GMT 2018