Metody płatności akceptowane w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store

Dowiedz się, jak możesz płacić za muzykę, filmy, aplikacje, książki i inną zawartość.

Do kupowania zawartości w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store potrzebne jest konto Apple ID1. Podczas tworzenia konta Apple ID przeznaczonego do robienia zakupów musisz podać metodę płatności. Jeśli masz ujemne saldo lub metoda płatności została odrzucona, możesz nie być w stanie realizować zakupów, dopóki nie skonfigurujesz akceptowanej metody płatności. 

Zależnie od kraju lub regionu mogą być dostępne dodatkowe metody płatności. Zwykle można korzystać z następujących metod:

1 Dostępność sklepów może się różnić w zależności od kraju i regionu. Sprawdź, które sklepy są dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Metody płatności dostępne w wybranych krajach i regionach

Zależnie od kraju lub regionu mogą być dostępne dodatkowe metody płatności. Zwykle można korzystać z następujących metod:

W przypadku zakupów w sklepie App Store w Chinach są dostępne następujące metody:

  • Alipay
  • China UnionPay
  • Bankowość internetowa2 
  • Karty podarunkowe (w tym karty doładowań App Store)

2 „Bankowość internetowa (tylko w Chinach)” odnosi się do kart debetowych wydanych przez chińskie banki do użytku tylko w Chinach. W innych krajach lub regionach mogą być akceptowane karty debetowe wydane przez lokalne banki, których można używać jako metod płatności tam, gdzie taka opcja jest dostępna.

PayPal

Jeśli zmienisz metodę płatności na PayPal, zostanie wyświetlony monit o weryfikację konta. Otrzymasz kod weryfikacji albo w wiadomości tekstowej wysłanej na zarejestrowany w usłudze PayPal numer telefonu, albo w formie instrukcji uzyskania kodu z generatora kodów. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do kodu weryfikacyjnego, może być konieczne zalogowanie się w usłudze PayPal i uaktualnienie numeru telefonu albo skontaktowanie się z firmą PayPal w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Usługa PayPal jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Izraelu i Australii.

Alipay, China UnionPay, chińskie karty bankowe i karty doładowań App Store

Kiedy dodasz metodę płatności Alipay, musisz podać ostatnie cztery cyfry numeru chińskiego dowodu osobistego lub numer telefonu komórkowego skojarzony z kontem Alipay ID. Dowiedz się, jak dodać kredyt sklepowy do konta Apple ID przy użyciu usługi Alipay lub karty bankowej

Kiedy dodasz metodę płatności UnionPay, musisz podać numer telefonu komórkowego zarejestrowany w banku, który wydał tę kartę.

Z niektórymi kartami nie są skojarzone numery telefonów komórkowych. Jeśli masz taką kartę, skontaktuj się z bankiem, aby ją uaktualnić lub wymienić.

W Chinach możesz także zamieniać karty doładowań App Store na kredyt sklepowy.

Te metody płatności są dostępne wyłącznie w Chinach.

Rozliczanie przez telefon komórkowy

Rozliczanie przez telefon komórkowy jest dostępne tylko u określonych operatorów w wybranych krajach i regionach. 

Dowiedz się, jak skonfigurować rozliczanie przez telefon komórkowy.

Metody płatności dla Chmury rodzinnej

Musisz być wyznaczonym organizatorem w rodzinie i mieć zarejestrowaną prawidłową metodę płatności, której można używać w Chmurze rodzinnej. Zakupy członków rodziny obciążają metodę płatności organizatora.

Jeśli na koncie Apple ID członka rodziny jest kredyt sklepowy, najpierw jest wykorzystywany ten kredyt, a pozostała kwota obciąża metodę płatności organizatora. Podczas konfigurowania Chmury rodzinnej organizator jest monitowany o zmianę metody płatności na odpowiednią dla Chmury rodzinnej (jeśli jeszcze tego nie zrobił). W każdej chwili organizator może zmienić metodę płatności na inną odpowiednią dla Chmury rodzinnej.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jesteś organizatorem w rodzinie, możesz używać następujących metod płatności:

  • Karty kredytowe i debetowe
  • Niektóre dodatkowe metody płatności dostępne w wybranych krajach i regionach (PayPal, Alipay, China UnionPay, rozliczanie przez telefon komórkowy)

Możesz też utworzyć konto dla dziecka poniżej 13 lat3, używając tych metod płatności, z wyłączeniem rozliczania przez telefon komórkowy.

3Ten wiek zależy od kraju i regionu.

Sprawdzanie lub zmienianie metody płatności

Podczas zmieniania lub usuwania informacji o płatności na koncie Apple ID są widoczne wszystkie metody płatności dostępne w danym kraju lub regionie.

Czasami można wybrać metodę płatności Brak. Dowiedz się, dlaczego na niektórych kontach Apple ID nie ma opcji Brak.

Kontaktowanie się z instytucją finansową w celu uzyskania pomocy

Jeśli występuje problem podczas dodawania metody płatności na potrzeby zakupów w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store, uzyskanie pomocy może wymagać skontaktowania się z instytucją finansową.

Upewnij się, że adres rozliczeniowy metody płatności jest taki sam jak adres rozliczeniowy na koncie Apple ID. Czasami może być konieczne telefoniczne skontaktowanie się z bankiem w celu autoryzowania zakupu międzynarodowego lub online przy użyciu karty debetowej (jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi). Może również być konieczne potwierdzenie prawidłowości numeru telefonu komórkowego skojarzonego z metodą płatności.

W przypadku problemów z logowaniem w usłudze płatności (takiej jak PayPal czy Alipay) może być konieczne zalogowanie się w witrynie tej usługi, aby upewnić się, że dane rozliczeniowe są poprawne.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: