Udostępnianie plików między komputerem a urządzeniem z systemem iOS lub iPadOS przy użyciu aplikacji iTunes

Za pomocą funkcji udostępniania plików można kopiować pliki między komputerem a aplikacjami na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli korzystasz z systemu macOS Catalina lub nowszego, do udostępniania plików między komputerem a urządzeniem z systemem iOS lub iPadOS używaj Findera.

Zamiast udostępniać pliki możesz również używać usługi iCloud Drive, funkcji Handoff lub AirDrop, aby synchronizować aktualne wersje dokumentów na wszystkich urządzeniach.

iCloud Drive pozwala bezpiecznie uzyskiwać dostęp do wszystkich dokumentów na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac i PC. Dokumenty będą zawsze aktualne, bez względu na to, którego urządzenia użyjesz, aby je otworzyć.

Za pomocą funkcji Handoff możesz zacząć tworzyć dokument, wiadomość e-mail czy wiadomość tekstową na jednym urządzeniu i dokończyć na innym. Funkcja Handoff działa z takimi aplikacjami Apple, jak Mail, Safari, Mapy, Wiadomości, Przypomnienia, Kalendarz, Kontakty, Pages, Numbers i Keynote. Zgodne są także niektóre aplikacje innych firm. 

Funkcja AirDrop pozwala udostępniać zdjęcia, nagrania wideo, witryny, lokalizacje i inne elementy pobliskim urządzeniom Apple.

Co jest potrzebne, aby korzystać z funkcji udostępniania plików

Które aplikacje dla systemów iOS i iPadOS mogą udostępniać pliki komputerowi?

 1. Otwórz aplikację iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera za pomocą kabla USB, który był dołączony do urządzenia.
 3. Kliknij urządzenie w programie iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz go znaleźć. 
  Przycisk Twojego urządzenia
 4. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Udostępnianie plików.
  Okno aplikacji iTunes z połączonym telefonem iPhone i opcją Udostępnianie plików wybraną z listy
 5. Wybierz aplikację, aby zobaczyć znajdujące się na urządzeniu pliki, które można udostępnić z tej aplikacji. Jeśli sekcja Udostępnianie plików nie jest wyświetlana, oznacza to, że na urządzeniu nie ma żadnych aplikacji obsługujących udostępnianie plików.
  Okno aplikacji iTunes pokazujące dokumenty aplikacji Keynote, które można udostępnić

Kopiowanie plików z komputera do aplikacji dla systemu iOS lub iPadOS

 1. W aplikacji iTunes wybierz aplikację z listy w sekcji Udostępnianie plików.
 2. Aby skopiować pliki do urządzenia, przeciągnij je z folderu lub okna i upuść na listę Dokumenty.
  Możesz również kliknąć opcję Dodaj na liście Dokumenty w aplikacji iTunes, znaleźć plik lub pliki, które chcesz skopiować z komputera, i jeszcze raz kliknąć opcję Dodaj. Aplikacja iTunes skopiuje te pliki do aplikacji na urządzeniu. Wybierz tylko takie pliki, które będą działały z tą aplikacją. Aby się dowiedzieć, jakie pliki będą odpowiednie, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika aplikacji.
  Prezentacja Keynote przeciągana i upuszczana do listy dokumentów Keynote

Kopiowanie plików z aplikacji na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS na komputer

 1. W aplikacji iTunes wybierz aplikację z listy w sekcji Udostępnianie plików.
 2. Przeciągnij pliki z listy Dokumenty i upuść je w folderze lub oknie na komputerze w celu skopiowania ich na komputer.
  Możesz również wybrać plik lub pliki z listy Dokumenty, które chcesz skopiować na komputer, i kliknąć opcję Zachowaj. Następnie znaleźć na komputerze folder, do którego chcesz je skopiować, i jeszcze raz kliknąć opcję Zachowaj.
  Plik przeciągany i upuszczany do listy dokumentów aplikacji Keynote

Otwieranie udostępnianych plików

Pliki z komputera można otworzyć na urządzeniu z systemem iOS za pomocą aplikacji wybranej podczas ich udostępniania.

Nie są one dostępne w innych aplikacjach ani lokalizacjach na urządzeniu. Listę plików możesz zobaczyć w aplikacji iTunes w sekcji Udostępnianie plików, gdy urządzenie jest podłączone do komputera.

Wykonywanie backupów udostępnianych plików

Kiedy usługa iCloud (lub aplikacja iTunes) tworzy backup urządzenia, wykonuje także backup udostępnianych plików. 

Usunięcie aplikacji z udostępnianymi plikami z urządzenia z systemem iOS spowoduje usunięcie z urządzenia również tych udostępnianych plików. Pliki są też usuwane z backupu iCloud i iTunes. Aby uniknąć utraty udostępnianych plików, skopiuj je na komputer przed usunięciem aplikacji z urządzenia z systemem iOS.

Usuwanie udostępnianych plików z urządzenia z systemem iOS

Aby usunąć plik skopiowany do aplikacji na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS za pomocą funkcji udostępniania plików, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera za pomocą kabla USB, który był dołączony do urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie w aplikacji iTunes. Uzyskaj pomoc, jeśli nie możesz go znaleźć.
 4. Wybierz aplikację z listy w sekcji Udostępnianie plików.
 5. Na liście Dokumenty zaznacz plik, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
 6. Gdy w aplikacji iTunes zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, kliknij opcję Usuń.

Pliki można usuwać z aplikacji również innymi metodami. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika danej aplikacji.

Data publikacji: