Używaj programu iTunes do udostępniania plików pomiędzy komputerem a telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch

Za pomocą funkcji udostępniania plików można kopiować pliki między komputerem a aplikacjami na urządzeniu z systemem iOS.

Zanim rozpoczniesz

Zamiast udostępniać pliki możesz również używać usługi iCloud Drive, funkcji Handoff lub funkcji AirDrop, aby synchronizować aktualne wersje dokumentów na wszystkich swoich urządzeniach.

iCloud Drive pozwala bezpiecznie uzyskiwać dostęp do wszystkich dokumentów na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac i PC. Dokumenty będą zawsze aktualne, bez względu na to, którego urządzenia użyjesz, aby je otworzyć.

Funkcja Handoff pozwala zacząć tworzyć dokument, wiadomość e-mail czy wiadomość tekstową na jednym urządzeniu i dokończyć na innym. Funkcja Handoff działa z takimi aplikacjami Apple, jak Mail, Safari, Mapy, Wiadomości, Przypomnienia, Kalendarz, Kontakty, Pages, Numbers i Keynote. Zgodne są także niektóre aplikacje innych firm. 

Funkcja AirDrop pozwala udostępniać zdjęcia, nagrania wideo, witryny, lokalizacje i inne elementy pobliskim urządzeniom Apple.

Co jest potrzebne, aby korzystać z funkcji udostępniania plików

Które aplikacje dla systemu iOS mogą udostępniać pliki komputerowi?

 1. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera za pomocą kabla USB, który był dołączony do urządzenia.
 3. Kliknij urządzenie w programie iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz go znaleźć. 
  Przycisk Twojego urządzenia.
 4. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Udostępnianie plików.
  Okno programu iTunes z połączonym telefonem iPhone i opcją Udostępnianie plików wybraną z listy.
 5. Wybierz aplikację, aby zobaczyć znajdujące się na urządzeniu pliki, które można udostępnić z tej aplikacji. Jeśli sekcja Udostępnianie plików nie jest wyświetlana, oznacza to, że na urządzeniu nie ma żadnych aplikacji obsługujących udostępnianie plików.
  Okno programu iTunes pokazujące dokumenty Keynote, które można udostępnić.

Kopiowanie plików z komputera do aplikacji dla systemu iOS

 1. W programie iTunes wybierz aplikację z listy w sekcji Udostępnianie plików.
 2. Aby skopiować pliki do urządzenia, przeciągnij je z folderu lub okna i upuść na listę Dokumenty.
  Możesz również kliknąć przycisk Dodaj na liście Dokumenty w programie iTunes, znaleźć plik lub pliki, które chcesz skopiować z komputera, i jeszcze raz kliknąć Dodaj. Program iTunes skopiuje te pliki do aplikacji na urządzeniu. Wybierz tylko takie pliki, które będą działały z tą aplikacją. Aby się dowiedzieć, jakie pliki będą odpowiednie, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika aplikacji.
  Prezentacja Keynote przeciągana i upuszczana do listy dokumentów Keynote.

Kopiowanie plików z aplikacji na urządzeniu z systemem iOS na komputer

 1. W programie iTunes wybierz aplikację z listy w sekcji Udostępnianie plików.
 2. Przeciągnij pliki z listy Dokumenty i upuść je w folderze lub oknie na komputerze w celu skopiowania ich na komputer.
  Możesz również wybrać plik lub pliki, które chcesz skopiować na komputer, z listy Dokumenty i kliknąć „Zachowaj”, a następnie znaleźć na komputerze folder, do którego chcesz je skopiować, i jeszcze raz kliknąć Zachowaj.
  Plik przeciągany i upuszczany do listy dokumentów Keynote.

Otwieranie udostępnianych plików

Pliki z komputera można otworzyć na urządzeniu z systemem iOS za pomocą aplikacji wybranej podczas ich udostępniania.

Nie są one dostępne w innych aplikacjach ani lokalizacjach na urządzeniu. Listę plików można zobaczyć w programie iTunes w sekcji Udostępnianie plików, gdy urządzenie jest podłączone do komputera.

Wykonywanie backupów udostępnianych plików

Kiedy usługa iCloud (lub program iTunes) archiwizuje urządzenie, wykonuje także kopię zapasową udostępnianych plików. 

Usunięcie aplikacji z udostępnianymi plikami z urządzenia z systemem iOS spowoduje usunięcie z urządzenia również tych udostępnianych plików. Pliki są też usuwane z backupu iCloud i iTunes. Aby uniknąć utraty udostępnianych plików, skopiuj je na komputer przed usunięciem aplikacji z urządzenia z systemem iOS.

Usuwanie udostępnianych plików z urządzenia z systemem iOS

Aby usunąć plik, który został skopiowany do aplikacji na urządzeniu z systemem iOS za pomocą funkcji udostępniania plików, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera za pomocą kabla USB, który był dołączony do urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie w programie iTunes. Uzyskaj pomoc, jeśli nie możesz go znaleźć.
 4. Wybierz aplikację z listy w sekcji Udostępnianie plików.
 5. Na liście Dokumenty zaznacz plik, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
 6. Gdy program iTunes poprosi o potwierdzenie, kliknij Usuń.

Pliki można usuwać z aplikacji również innymi metodami. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika danej aplikacji.

Data publikacji: