Blokady autoryzacyjne nakładane na karty płatnicze w sklepie App Store lub iTunes Store

Dowiedz się, dlaczego możesz mieć oczekującą opłatę od Apple na karcie płatniczej.

Gdy uaktualniasz swoje informacje rozliczeniowe w sklepie App Store lub iTunes Store lub dodajesz osobę do grupy w Chmurze rodzinnej, na wybranej metodzie płatności jest ustanawiana tymczasowa blokada autoryzacyjna na nominalną kwotę. Podobnie jak wielu innych sprzedawców Apple używa blokady autoryzacyjnej w celu potwierdzenia, że Twoje konto płatnicze jest aktywne i posiada środki dostępne na zrealizowanie zakupów.

Na przykład, w Stanach Zjednoczonych blokada autoryzacyjna wynosi 1 USD. W przypadku innych krajów lub regionów kwota i waluta mogą być inne.

Jeśli ta kwota jest wyższa, uzyskaj pomoc dotyczącą obciążeń ze sklepu App Store lub iTunes Store, których nie rozpoznajesz.

Informacje o okresie blokady autoryzacyjnej

Blokady autoryzacyjne są usuwane przez wystawcę karty po krótkim czasie. Dokładny okres blokady autoryzacyjnej różni się w zależności od instytucji finansowej. Jeśli używasz karty debetowej, blokady autoryzacyjne będą widoczne jako obciążenia na internetowym wyciągu bankowym. Te obciążenia są automatycznie cofane przez daną instytucję finansową.

Jeśli masz pytania dotyczące obsługi autoryzacji przez kartę, skontaktuj się z odpowiednią instytucją finansową.


Dodatkowa pomoc związana z rozliczeniami

Data publikacji: