Uaktualnianie ustawień operatora na telefonie iPhone lub iPadzie

Dowiedz się, jak uaktualnić ustawienia operatora na telefonie iPhone lub iPadzie.

Uaktualnienia ustawień operatora pozwalają operatorowi uaktualnić ustawienia sieci oraz powiązane ustawienia w celu usprawnienia łączności z siecią komórkową i zwiększenia jej wydajności. Niektóre uaktualnienia operatora dodają także obsługę funkcji, takich jak VoLTE czy rozmowy przez Wi-Fi. Aby dowiedzieć się więcej o uaktualnieniach ustawień operatora, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Gdy uaktualnienie ustawień operatora stanie się dostępne, pojawi się komunikat, żeby je zainstalować. Jeśli operator udostępni obowiązkowe uaktualnienie, zobaczysz przycisk OK zamiast przycisku Uaktualnij — oznacza to, że uaktualnienie zostało pobrane i zainstalowane.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność uaktualnienia ustawień operatora i zainstalować je, wykonaj następujące kroki:

  1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową.
  2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. Jeśli uaktualnienie jest dostępne, pojawi się możliwość uaktualnienia ustawień operatora.

Aby zobaczyć wersję ustawień operatora na urządzeniu, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie i znajdź pozycję Operator. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o operatorze, stuknij numer wersji.

Po włożeniu do telefonu iPhone lub iPada nowej karty SIM konieczne jest pobranie ustawień nowego operatora.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: