Klawiatura bezprzewodowa Apple, mysz bezprzewodowa Apple, gładzik Apple Magic Trackpad: instalowanie baterii

Dowiedz się, jak instalować baterie w klawiaturze bezprzewodowej Apple, myszy bezprzewodowej Apple lub gładziku Apple Magic Trackpad.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Szczegółowe informacje są dostępne po kliknięciu łącza dotyczącego bezprzewodowego urządzenia wejściowego, które jest używane.

Mysz Apple Magic Mouse

Uwaga: ta mysz wymaga dwóch baterii AA.

Aby wymienić baterie myszy bezprzewodowej Apple:

 1. Odwróć mysz spodem do góry i wyłącz ją.
 2. Zdejmij osłonę komory baterii i włóż dwie baterie AA. Upewnij się, że bieguny dodatnie i ujemne są zorientowane zgodnie z poniższą ilustracją.
 3. Ponownie zamontuj osłonę komory baterii.

Więcej informacji na temat baterii myszy Apple Magic Mouse można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Klawiatura bezprzewodowa Apple (2009 r.)

Uwaga: ta klawiatura wymaga dwóch baterii AA.

 1. Wyłącz klawiaturę.
 2. Za pomocą monety zdejmij osłonę komory baterii.
 3. Wsuń dwie baterie AA do komory. Upewnij się, że bieguny dodatnie są prawidłowo zorientowane.
 4. Ponownie zamontuj osłonę komory baterii.
 5. Włącz klawiaturę.

Więcej informacji na temat baterii klawiatury bezprzewodowej Apple (2009 r.) można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Gładzik Apple Magic Trackpad

Uwaga: to urządzenie wymaga dwóch baterii AA.

 1. Wyłącz gładzik.
 2. Za pomocą monety zdejmij osłonę komory baterii.
 3. Włóż baterie do komory zgodnie z poniższą ilustracją.

Ważne: należy się upewnić, że dodatnie i ujemne bieguny baterii gładzika są zorientowane tak samo jak na powyższej ilustracji. Jeśli baterie zostaną zainstalowane nieprawidłowo, włączenie gładzika będzie niemożliwe.

Więcej informacji na temat baterii gładzika Apple Magic Trackpad można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Mysz Apple Mighty Mouse

 

Uwaga: ta mysz wymaga dwóch baterii AA.

 1. Odwróć mysz spodem do góry i wyłącz ją.
 2. Zdejmij pokrywę komory baterii.
 3. Wsuń baterie do komory zgodnie z powyższą ilustracją. Upewnij się, że dodatnie i ujemne bieguny baterii myszy są zorientowane tak samo jak na ilustracji. Jeśli baterie zostaną zainstalowane nieprawidłowo, włączenie myszy będzie niemożliwe.
 4. Ponownie zamontuj osłonę komory baterii.
 5. Włącz mysz.

Więcej informacji na temat baterii myszy Apple Wireless Mighty Mouse można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Klawiatura bezprzewodowa Apple (2007 r.)

Uwaga: ta klawiatura wymaga trzech baterii AA. 

 1. Wyłącz klawiaturę.
 2. Za pomocą monety zdejmij osłonę komory baterii.

 3. Wsuń baterie do komory. Upewnij się, że dodatnie i ujemne bieguny baterii klawiatury są zorientowane zgodnie z ilustracją. Jeśli baterie zostaną zainstalowane nieprawidłowo, włączenie klawiatury będzie niemożliwe.

 4. Ponownie zamontuj osłonę komory baterii.

Więcej informacji na temat baterii klawiatury bezprzewodowej Apple (2007 r.) można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Mysz Apple Wireless Mouse

Uwaga: ta mysz wymaga dwóch baterii AA.

 1. Odwróć mysz spodem do góry i wyłącz ją.
 2. Zdejmij pokrywę komory baterii.
 3. Wsuń baterie do komory. Upewnij się, że dodatnie i ujemne bieguny baterii myszy są zorientowane tak samo jak na ilustracji. Jeśli baterie zostaną zainstalowane nieprawidłowo, włączenie myszy będzie niemożliwe.
 4. Ponownie zamontuj osłonę komory baterii.
 5. Włącz mysz, jeśli zamierzasz z niej korzystać.

Więcej informacji na temat baterii myszy Apple Wireless Mouse można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Rozszerzona biała klawiatura bezprzewodowa Apple

Uwaga: ta klawiatura wymaga czterech baterii AA.

 1. Odwróć klawiaturę spodem do góry i wyłącz ją.
 2. Zdejmij osłonę komory baterii i wyjmij baterie.
 3. Wsuń baterie do komory. Upewnij się, że dodatnie i ujemne bieguny baterii klawiatury są zorientowane tak samo jak na ilustracji. Jeśli baterie zostaną zainstalowane nieprawidłowo, włączenie klawiatury będzie niemożliwe.
 4. Ponownie zamontuj osłonę komory baterii.
 5. Włącz klawiaturę.

Więcej informacji na temat baterii rozszerzonej białej klawiatury bezprzewodowej Apple można znaleźć w tym artykule.

Powrót do początku

Więcej informacji

   

Typy baterii

Urządzenia bezprzewodowe firmy Apple są dostarczane z zainstalowanymi bateriami AA. Te baterie można wymienić na alkaliczne, litowe lub akumulatorowe baterie AA.

Ostrzeżenie: nie należy stosować baterii różnych typów (na przykład alkalicznych z litowymi) ani mieszać starych baterii z nowymi. Baterii nie należy otwierać, przebijać, instalować odwrotnie ani wystawiać na działanie ognia, wysokich temperatur lub wody. Nie należy ładować baterii AA innych niż akumulatorowe. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wszystkie baterie należy wymieniać lub ładować jednocześnie.

Ważne: zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Wskaźnik poziomu baterii

 • Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe, a następnie z menu Widok wybierz urządzenie, które chcesz sprawdzić (mysz, klawiaturę lub gładzik).
 • Wskaźnik poziomu baterii znajduje się w lewym dolnym rogu.

Długie przechowywanie

Urządzenia bezprzewodowe firmy Apple zaprojektowano tak, aby w celu oszczędzania baterii przechodziły w tryb uśpienia, gdy nie są używane. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z niego baterie.

 

Powrót do początku

Data publikacji: