Informacje o zgodności aplikacji QuickTime 7

Aplikacje QuickTime 7, QuickTime 7 Pro i QuickTime Player 7 nie są już obsługiwane przez Apple.

macOS Mojave to ostatnia wersja systemu macOS, która jest zgodna ze starszym oprogramowaniem QuickTime, co obejmuje aplikację QuickTime Player 7 oraz aplikacje wykorzystujące środowisko QuickTime 7. W przypadku aplikacji multimedialnej innej firmy, która nie działa już w nowszej wersji systemu macOS, należy skontaktować się z twórcą aplikacji w celu uzyskania jej uaktualnionej wersji.

Do typowych operacji związanych z multimediami, takich jak odtwarzanie, kontrola i podstawowa edycja multimediów, Apple zaleca najnowszą wersję aplikacji QuickTime Player (wersja 10), która jest dołączona do systemu macOS.

Wersje systemu Microsoft Windows wprowadzone w 2009 roku lub później obsługują najważniejsze formaty multimediów, takie jak H.264 i AAC, których obsługę umożliwia także aplikacja QuickTime 7 dla systemu Windows. Jeśli na komputerze PC nie jest już potrzebna aplikacja QuickTime 7, dowiedz się, jak odinstalować aplikację QuickTime 7 dla systemu Windows.

Jeśli nadal używasz aplikacji QuickTime Player 7 i potrzebujesz pomocy, możesz znaleźć dokumentację w menu Pomoc tej aplikacji. Ponadto możesz znaleźć odpowiedzi od innych użytkowników produktów Apple w społecznościach Wsparcia Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: