Co należy zrobić przed sprzedażą, oddaniem lub wymianą komputera Mac

Wykonaj backup danych, a następnie przywróć ustawienia fabryczne, wyłączając niektóre funkcje i usługi, wymazując komputer Mac i ponownie instalując system macOS.

Przechodzisz na nowy komputer Mac? Przed wykonaniem tych kroków możesz użyć Asystenta migracji, aby przenieść pliki ze starego komputera Mac na nowy komputer Mac.

Utwórz backup

Upewnij się, czy masz aktualny backup ważnych plików. Dowiedz się, jak utworzyć backup komputera Mac.

W systemie macOS Mojave lub starszym wyloguj się z aplikacji iTunes

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, otwórz aplikację iTunes. Z paska menu w górnej części ekranu lub okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Wycofaj autoryzację tego komputera. Następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło, a następnie kliknij polecenie Wycofaj autoryzację.

Dowiedz się więcej o wycofywaniu autoryzacji komputerów, które były używane z kontem iTunes.

 

Wyloguj się z usługi iCloud

Jeśli używasz systemu macOS Catalina lub nowszego, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Apple ID. Na panelu bocznym wybierz pozycję Przegląd i kliknij opcję Wyloguj się.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję iCloud, a następnie polecenie Wyloguj się.

Zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zachować kopię danych z usługi iCloud na komputerze Mac. Możesz kliknąć opcję Pozostaw kopię, ponieważ później wymażesz komputer Mac. Twoje dane usługi iCloud pozostaną w usłudze iCloud i na wszystkich pozostałych urządzeniach, na których jest zalogowane to konto Apple ID.

 

Wyloguj się z usługi iMessage

Jeśli używasz systemu OS X Mountain Lion lub nowszego, otwórz aplikację Wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje z paska menu. Kliknij pozycję iMessage, a następnie kliknij opcję Wyloguj się.

  

Wyzeruj pamięć NVRAM

Wyłącz komputer Mac, a następnie uruchom go ponownie i natychmiast naciśnij oraz przytrzymaj następujące cztery klawisze: Option, Command, P i R. Po około 20 sekundach możesz puścić klawisze. Ta kombinacja klawiszy usuwa ustawienia użytkownika z pamięci i przywraca niektóre funkcje bezpieczeństwa, które mogły zostać zmienione.

Dowiedz się więcej o resetowaniu pamięci NVRAM lub PRAM.

  

Opcjonalnie: rozłącz pary z urządzeniami Bluetooth, które chcesz zatrzymać

Jeśli z komputerem Mac są połączone w parę urządzenia Bluetooth — takie jak klawiatury, myszy lub gładziki lub inne — i chcesz zatrzymać te urządzenia, możesz je rozłączyć. Ten opcjonalny krok zapobiega nieumyślnemu wprowadzeniu danych na komputerze Mac, gdy komputer i urządzenia Bluetooth należą do różnych osób, ale pozostają w zasięgu swoich modułów Bluetooth.

W przypadku rozłączania pary urządzeń wejściowych Bluetooth z komputerem stacjonarnym, takim jak iMac, Mac mini lub Mac Pro, należy podłączyć klawiaturę i mysz USB, aby wykonać pozostałe czynności opisane w tym artykule.

Aby rozłączyć parę z urządzeniem Bluetooth, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Bluetooth. Przenieś wskaźnik myszy na urządzenie, które chcesz rozłączyć, a następnie kliknij przycisk usuwania (x) obok nazwy urządzenia.

   

Wymaż dysk twardy i ponownie zainstaluj system macOS

Najlepszym sposobem na przywrócenie ustawień fabrycznych komputera Mac jest wymazanie dysku twardego i ponowna instalacja systemu macOS

Po zakończeniu instalacji systemu macOS komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony, a Asystent ustawień wyświetli monit o wybranie kraju lub regionu. Jeśli chcesz pozostawić komputer Mac w stanie, w jakim jest on sprzedawany, nie przeprowadzaj dalszej konfiguracji. Zamiast tego naciśnij klawisze Command+Q i wyłącz komputer Mac. Gdy nowy właściciel włączy komputer Mac, Asystent ustawień przeprowadzi proces konfiguracji.
   


Niezależnie od modelu lub stanu urządzenia możemy zrobić z nim coś dobrego dla Ciebie i naszej planety: dowiedz się, jak oddać w rozliczeniu komputer Mac lub poddać go recyklingowi w ramach programu Apple Trade In.

Data publikacji: