Co należy zrobić przed sprzedażą, oddaniem lub wymianą komputera Mac

Przed sprzedażą, oddaniem lub wymianą komputera Mac należy utworzyć backup komputera, wyłączyć niektóre funkcje i usługi oraz przywrócić ustawienia fabryczne, wymazując dysk twardy i ponownie instalując system macOS.

Przechodzisz na nowy komputer Mac?

Dowiedz się, jak przenieść pliki na nowy komputer Mac. Należy to zrobić przed wymazaniem dysku twardego i wykonaniem jakichkolwiek innych czynności.

Utwórz backup

Przede wszystkim należy mieć aktualny backup ważnych plików i danych. Sprawdź, jak utworzyć backup danych w systemie macOS. Jeśli masz system macOS Catalina, pomiń krok wylogowania się z iTunes.

W systemie macOS Mojave lub starszym wyloguj się z iTunes.

Otwórz aplikację iTunes. Z paska menu w górnej części ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Wycofaj autoryzację tego komputera.

Po wyświetleniu monitu wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. Następnie kliknij opcję Wycofaj autoryzację.

Dowiedz się więcej na temat wycofywania autoryzacji komputera przy użyciu aplikacji iTunes, w tym jak wycofać autoryzację wszystkich komputerów, które były używane z kontem iTunes.

 

Wyloguj się z usługi iCloud

Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij identyfikator Apple ID. Na panelu bocznym wybierz opcję iCloud i wyłącz funkcję Znajdź mój Mac. Następnie na panelu bocznym wybierz opcję Przegląd i kliknij opcję Wyloguj się.

Jeśli masz system macOS Mojave lub starszy, wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję iCloud, a następnie opcję Wyloguj się.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zachować kopię danych z usługi iCloud na komputerze Mac. W dalszym kroku dysk twardy zostanie sformatowany, dlatego kliknij opcję Pozostaw kopię, aby kontynuować.

Po wylogowaniu się z usługi iCloud Twoje dane tej usługi pozostaną w usłudze iCloud i na wszystkich pozostałych urządzeniach, na których jest zalogowane to konto Apple ID.
   

Wyloguj się z usługi iMessage

Jeśli używasz systemu OS X Mountain Lion lub starszego, wyloguj się z usługi iMessage.

W aplikacji Wiadomości wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje, kliknij opcję iMessage, a następnie kliknij opcję Wyloguj się.
  

Jeśli masz urządzenia Bluetooth połączone w parę, rozłącz je (opcjonalnie)

Jeśli z komputerem Mac są połączone w parę urządzenia Bluetooth — takie jak klawiatury, myszy lub gładziki — i chcesz zatrzymać te urządzenia, możesz je rozłączyć. Ten opcjonalny krok zapobiega nieumyślnemu wprowadzeniu danych na komputerze Mac, gdy komputer i urządzenia Bluetooth należą do różnych osób, ale pozostają w zasięgu swoich modułów Bluetooth.

W przypadku rozłączania pary z komputerem iMac, Mac mini lub Mac Pro należy mieć klawiaturę i mysz USB (lub inne podłączane przewodowo), aby wykonać te czynności.

Aby rozłączyć parę z urządzeniem Bluetooth, wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Bluetooth. Zatrzymaj wskaźnik myszy na urządzeniu, które chcesz rozłączyć, a następnie kliknij przycisk usuwania (x) obok nazwy urządzenia. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć, kliknij opcję Usuń.

W przypadku używania komputera iMac, Mac Pro lub Mac mini do wykonania kolejnego kroku należy użyć klawiatury i myszy USB (lub innych podłączanych przewodowo).
   

Wymaż dysk twardy i ponownie zainstaluj system macOS

Najlepszym sposobem na przywrócenie ustawień fabrycznych komputera Mac jest wymazanie dysku twardego i ponowna instalacja systemu macOS

Po zakończeniu instalacji systemu macOS komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran powitalny z monitem o wybranie kraju lub regionu. Jeśli chcesz pozostawić komputer Mac w stanie, w jakim jest on sprzedawany, nie przeprowadzaj dalszej konfiguracji systemu. Zamiast tego naciśnij klawisze Command+Q i wyłącz komputer Mac. Gdy nowy właściciel włączy komputer Mac, Asystent ustawień przeprowadzi proces konfiguracji.
   

Więcej informacji

Niezależnie od modelu lub stanu urządzenia możemy zrobić z nim coś dobrego dla Ciebie i naszej planety. Dowiedz się, jak pozostawić w rozliczeniu lub oddać do recyklingu komputer Mac w ramach programu Apple Trade In.

Data publikacji: