Jeśli komputer Mac nieoczekiwanie uruchamia się ponownie lub jest wyświetlany komunikat o ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu komputera z powodu problemu

W rzadkich przypadkach komputer Mac może nieoczekiwanie uruchomić się ponownie, przestać odpowiadać, wyłączyć się lub wyświetlić komunikat o ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu komputera z powodu problemu.

Nieoczekiwane ponowne uruchamianie

W rzadkich przypadkach komputer Mac może napotkać nieodwracalny błąd wpływający na wszystkie otwarte aplikacje. Jeśli tak się stanie, należy uruchomić ponownie komputer. Takie sytuacje są czasem spowodowane tak zwanym błędem jądra, ponieważ bazowa część systemu operacyjnego (jądro) wykrywa problem wymagający ponownego uruchomienia.

Jeśli na komputerze wystąpi błąd jądra, przez kilka sekund może być wyświetlany komunikat wyjaśniający, że komputer został ponownie uruchomiony: „Komputer został uruchomiony ponownie z powodu problemu. Naciśnij klawisz lub zaczekaj kilka sekund, aby kontynuować uruchamianie komputera”. Po chwili komputer wznowi uruchamianie. 

Zapobieganie nieoczekiwanym ponownym uruchomieniom

W większości przypadków błędy jądra nie są spowodowane problemem z komputerem Mac. Są one przeważnie spowodowane przez zainstalowane oprogramowanie lub problem z podłączonym sprzętem.  

Aby zapobiec występowaniu błędów jądra, zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania, aż w funkcji Uaktualnienia oprogramowania zostanie wyświetlona informacja „Oprogramowanie jest aktualne." Uaktualnienia systemu OS X pomagają komputerowi Mac w radzeniu sobie z problemami, które mogą spowodować błędy jądra, na przykład ze zniekształconymi pakietami i problemami z oprogramowaniem innych firm. W przypadku większości błędów jądra nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Po ponownym uruchomieniu komputera

Po pomyślnym ponownym uruchomieniu komputera Mac zostaje wyświetlony komunikat „Komputer został wyłączony z powodu problemu”.


Kliknij przycisk Otwórz, aby ponownie otworzyć wszystkie aplikacje, które były aktywne przed ponownym uruchomieniem. Jeśli podejrzewasz, że problemy mogły zostać spowodowane przez jedną z używanych aplikacji, kliknij przycisk Anuluj. Jeśli przez 60 sekund nie klikniesz żadnego przycisku, system OS X będzie automatycznie kontynuował uruchamianie tak, jakby został kliknięty przycisk Otwórz.

Uwaga: jeśli komputer nie może powrócić do stanu sprzed wystąpienia problemu, może się kilkukrotnie uruchomić ponownie, a następnie wyłączyć. W takim przypadku lub w przypadku częstego wyświetlania komunikatu „Komputer został uruchomiony ponownie z powodu problemu” zapoznaj się ze wskazówkami w sekcji Informacje dodatkowe w niniejszym artykule.

Zgłaszanie problemów firmie Apple

Gdy się zalogujesz, system OS X poinformuje Cię o wystąpieniu problemu, wyświetlając komunikat: „Komputer został uruchomiony ponownie z powodu problemu”.

Kliknij przycisk Raport, aby wyświetlić szczegóły dotyczące problemu. Raport zawierający szczegóły możesz wysłać do firmy Apple. Firma Apple używa raportów wysyłanych przez użytkowników do lepszego badania problemów powodujących występowanie błędów jądra. Przeglądając raport, możesz także znaleźć dodatkowe wskazówki dotyczące przyczyny problemu. 

Uwaga: jeśli w polu raportu „Opis problemu oraz konfiguracja systemu” jest wyświetlana informacja „machine check” (kontrola urządzenia), problem może być związany ze sprzętem. Zapoznaj się ze wskazówkami w sekcji Informacje dodatkowe tego artykułu.

Kliknij przycisk OK, aby wysłać raport do firmy Apple, lub zamknij okno, aby odrzucić raport. Jeśli problem nie wystąpi ponownie w ciągu następnych kilku tygodni, oznacza to, że został prawdopodobnie rozwiązany.

Oprogramowanie powodujące błąd jądra

System OS X Mavericks pomaga w naprawieniu błędów jądra związanych z zainstalowanym oprogramowaniem. Jeśli przyczyna błędu jądra jest znana, system Mavericks pomaga wyłączyć związane z nią oprogramowanie:

 • Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Więcej informacji, kliknij go, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji o problemie, w tym dotyczących możliwych obejść lub rozwiązań.
 • Wybranie przycisku Ignoruj nie zmienia oprogramowania, które może być związane z problemem.
 • Przycisk Przenieś do Kosza przenosi oprogramowanie, które prawdopodobnie jest związane z problemem, do Kosza, ale Kosz nie zostaje automatycznie opróżniony. Po wybraniu tego przycisku zostaje wyświetlone dodatkowe okno dialogowe:

 1. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby wyłączyć oprogramowanie, które może odpowiadać za problem.
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj nazwę i hasło administratora.
 3. Kliknij przycisk Przenieś do Kosza.
 4. Po ponownym uruchomieniu oprogramowanie, którego dotyczy problem, będzie się znajdować w Koszu.
  Kliknij ikonę Kosz w Docku, aby sprawdzić, które oprogramowanie zostało usunięte. 
  Skontaktuj się z deweloperem oprogramowania, aby dowiedzieć się, czy jest dostępne uaktualnienie lub dodatkowe informacje.
 5. Aby trwale usunąć oprogramowanie innej firmy, opróżnij Kosz.

Informacje dodatkowe

Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej na temat diagnozowania i rozwiązywania problemów z powtarzającym się błędem jądra.

Rozwiązywanie problemów z powtarzającym się błędem jądra

Diagnozowanie powtarzającego się błędu jądra może być skomplikowane. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej tego procesu, możesz zanieść komputer Mac do punktu Genius w sklepie Apple Store lub do Autoryzowanego Serwisu Apple. Przed udaniem się do sklepu detalicznego Apple Store zarezerwuj wizytę w punkcie Genius (usługa dostępna tylko w niektórych krajach i regionach).

Wskazówka: aby pomóc w diagnozowaniu powtarzających się błędów jądra, zapisuj datę i godzinę wystąpienia błędu, a także wszystkie informacje wyświetlane w komunikacie o błędzie jądra.

 • Czy w momencie wystąpienia powtarzającego się błędu jądra trwało uruchamianie lub wyłączanie komputera bądź wykonywanie określonego zadania?
 • Czy błąd jądra występuje sporadycznie czy też pojawia się przy każdym wykonywaniu określonej czynności (na przykład podczas grania w określoną grę lub zawsze podczas drukowania)?
 • Czy błąd jądra występuje tylko po podłączeniu określonego urządzenia zewnętrznego lub po podłączeniu urządzenia do określonego portu?

Ustalanie, czy przyczyną błędu jądra jest sprzęt czy oprogramowanie

Aby ustalić, czy problem jest związany z oprogramowaniem, czy ze sprzętem, należy użyć komputera z nową instalacją systemu OS X na dysku zewnętrznym.

 1. Uruchom komputer Mac przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu OS X
  Jeśli błąd jądra nadal występuje po uruchomieniu przy użyciu funkcji odzyskiwania, problem prawdopodobnie dotyczy sprzętu. Dodatkowe informacje zawiera sekcja „Rozwiązywanie problemów sprzętowych” poniżej.
 2. Otwórz Narzędzie dyskowe i użyj funkcji Napraw dysk na wewnętrznym dysku twardym komputera Mac (domyślna nazwa to Macintosh HD).

  Ważne: jeśli Narzędzie dyskowe nie może naprawić wewnętrznego dysku, natychmiast utwórz backup ważnych danych, a następnie ponownie sformatuj dysk (jeśli jest to możliwe). Aby przeprowadzić dalsze diagnozowanie, możesz zanieść komputer Mac do punktu Genius w sklepie Apple Store lub do Autoryzowanego Serwisu Apple. Pamiętaj, aby poprosić o skontaktowanie się z Tobą w przypadku, gdy konieczne jest ponowne sformatowanie lub wymiana dysku, aby przekazać Twój przypadek do specjalistycznej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Przed udaniem się do sklepu detalicznego Apple Store zarezerwuj wizytę w punkcie Genius (usługa dostępna tylko w niektórych krajach).
   
 3. Podłącz dysk zewnętrzny, który ma co najmniej 10 GB wolnego miejsca. Uwaga: upewnij się, że dysk zewnętrzny nie powoduje błędów jądra oraz jest jedynym urządzeniem podłączonym do portu USB, FireWire lub Thunderbolt. Podłączenie dysku zewnętrznego i jego kabli do innego komputera Mac pozwala upewnić się, że dysk nie powoduje błędów jądra. 
 4. Zainstaluj system OS X na dysku zewnętrznym.
 5. Uruchom komputer z dysku zewnętrznego.
 6. Uruchom narzędzie Uaktualnienia oprogramowania, zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia i zaczekaj, aż w narzędziu Uaktualnienia oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”.
 7. Nie instaluj dodatkowego oprogramowania na dysku zewnętrznym. Zamiast tego użyj aplikacji firmy Apple do przeglądania stron internetowych, oglądania filmów QuickTime, obsługiwania poczty e-mail, drukowania, skanowania i (lub) wykonywania innych czynności. Kontynuuj korzystanie z komputera Mac przez czas, po jakim zwykle występuje błąd jądra.
 8. Jeśli wystąpi błąd jądra, przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów sprzętowych poniżej, aby kontynuować diagnozowanie problemu.
  Jeśli błąd jądra nie wystąpi, przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem poniżej, aby kontynuować diagnozowanie problemu.

Rozwiązywanie problemów sprzętowych

Odłącz dysk zewnętrzny użyty podczas powyższego testu, aby określić, czy przyczyną błędu jądra jest problem ze sprzętem.

Rozpoczęcie od sprawdzenia urządzeń peryferyjnych

Jeśli do komputera Mac nie są podłączone żadne urządzenia, przejdź do następnej sekcji.

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne. Jeśli korzystasz ze stacjonarnego komputera Mac, upewnij się, że podłączone są do niego tylko wyświetlacz, klawiatura Apple i mysz Apple lub gładzik.
 3. Włącz komputer Mac.
 4. Korzystaj z komputera Mac przez czas, po jakim zwykle występuje błąd jądra.
 5. Jeśli błąd jądra wystąpi, przejdź do następnej sekcji, aby sprawdzić wewnętrzną pamięć RAM i sprzęt innych firm.
  Jeśli błąd jądra nie wystąpi, wyłącz komputer Mac i podłączaj pojedynczo urządzenia peryferyjne i korzystaj z nich, aby sprawdzić, czy błąd jądra wystąpi.
  • Uwaga: przyczyną błędu jądra może być kombinacja kilku urządzeń peryferyjnych. Odłączaj pojedynczo urządzenia peryferyjne, aby sprawdzić, które z nich powoduje błąd jądra. Jeśli błąd jądra nie wystąpi, kontynuuj dodawanie urządzeń peryferyjnych do czasu zidentyfikowania urządzenia, które powoduje błąd jądra. 

Sprawdzenie wewnętrznej pamięci RAM i urządzeń innych firm

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Wyjmij i ponownie włóż pamięć RAM firmy Apple oraz odłącz pamięć RAM i urządzenia wewnętrzne innych firm.  Jeśli nie masz pamięci RAM firmy Apple, która została dostarczona wraz z komputerem, wyjmij i ponownie włóż pamięć RAM innej firmy.
 3. Włącz komputer Mac.
 4. Korzystaj z komputera Mac przez czas, po jakim zwykle występuje błąd jądra.
 5. Jeśli błąd jądra nie wystąpi, może być konieczna wymiana pamięci RAM lub urządzeń wewnętrznych innych firm.
  Jeśli błąd jądra wystąpi: dostarcz komputer Mac do punktu Genius w sklepie Apple Store lub do Autoryzowanego Serwisu Apple w celu uzyskania serwisu i wsparcia. Pamiętaj, aby poprosić o skontaktowanie się z Tobą w przypadku, gdy konieczne jest ponowne sformatowanie lub wymiana dysku, aby przekazać Twój przypadek do specjalistycznej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Przed udaniem się do sklepu detalicznego Apple Store zarezerwuj wizytę w punkcie Genius (usługa dostępna tylko w niektórych krajach i regionach).

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

Odłącz dysk zewnętrzny użyty podczas powyższego testu, aby określić, czy przyczyną błędu jądra jest problem z oprogramowaniem.

 1. Uruchom komputer Mac przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu, a następnie ponownie zainstaluj system OS X na komputerze Mac.
 2. Uruchom komputer z właśnie utworzonej instalacji systemu OS X.
 3. Uruchom narzędzie Uaktualnienia oprogramowania, zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia i zaczekaj, aż w narzędziu Uaktualnienia oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”.
 4. Przed ponownym zainstalowaniem oprogramowania innych firm pobierz i zainstaluj wszelkie uaktualnienia oprogramowania innych firm, a w szczególności sterowniki i rozszerzenia jądra.
       Przykłady:
  • Oprogramowanie do wirtualizacji
  • Sterowniki dodatkowych kart graficznych innych firm
  • Oprogramowanie antywirusowe
  • Oprogramowanie sieciowe (zwłaszcza oprogramowanie obsługujące urządzenia sieciowe innych firm)
  • Oprogramowanie obsługujące dodatkowe systemy plików, na przykład oprogramowanie umożliwiające zapisywanie na nośnikach w formacie NTFS.

Jeśli problem będzie nadal występować, wymaż i zainstaluj system OS X, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom komputer Mac przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu OS X.
 2. Utwórz backup obrazu dysku wewnętrznego na dysku zewnętrznym z wystarczającą ilością wolnego miejsca za pomocą Narzędzia dyskowego.
 3. Wymaż dysk wewnętrzny za pomocą Narzędzia dyskowego.
 4. Zainstaluj system OS X.
 5. Uruchom komputer z dysku wewnętrznego.
 6. Uruchom narzędzie Uaktualnienia oprogramowania, zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia i zaczekaj, aż w narzędziu Uaktualnienia oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”.
 7. Ponownie zainstaluj aplikacje innych firm i skopiuj dane użytkownika z backupu obrazu dysku wykonanego w kroku 2. 
  Uwaga: nie kopiuj danych z folderów /Biblioteki i /System do backupu obrazu dysku.

Zaawansowane informacje na temat błędów jądra i ich dzienników

W celu uzyskania dodatkowych informacji można sprawdzić dzienniki błędów jądra. Treść błędu jądra jest dodawana do dziennika po ponownym uruchomieniu komputera, o ile nie jest jednocześnie resetowana pamięć PRAM (treść błędu jądra jest przechowywana w pamięci PRAM do czasu ponownego uruchomienia komputera). W systemie Mac OS X 10.6 dzienniki znajdują się w folderze /Biblioteki/Logs/DiagnosticReports.

W dzienniku mogą znajdować się informacje, które będą przydatne dla deweloperów w celu zbadania problemu z oprogramowaniem. W dzienniku mogą także znajdować się wskazówki dotyczące przyczyny błędu jądra. 

Omówienie i debugowanie błędów jądra — w tej nocie technicznej omówiono błędy jądra: czym są te błędy, jak odczytywać dzienniki błędów jądra oraz jak usuwać błędy z kodu, który spowodował błąd jądra.

Zrzuty pamięci jądra — Notatka techniczna wyjaśniająca sposoby aktywacji zdalnego zrzucania pamięci jądra w celu gromadzenia danych dotyczących błędów jądra.

Uwaga: deweloperzy powinni pamiętać, że ustawienia programu rozruchowego i flagi błędów mogą powodować różne objawy błędów jądra.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: