Jeśli nie możesz włączyć lub zalogować się do usługi iMessage lub FaceTime na iPhonie

Aby używać usługi iMessage lub FaceTime, musisz je aktywować na iPhonie. Jeśli podczas próby aktywacji zobaczysz komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności.

Podczas aktywowania usługi iMessage lub FaceTime może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

 • Oczekiwanie na aktywację

 • Aktywacja nie powiodła się

 • Wystąpił błąd podczas aktywacji

 • Nie można zalogować. Sprawdź połączenie sieciowe

 • Nie można nawiązać połączenia z serwerem aplikacji iMessage. Spróbuj ponownie.

Czego potrzebujesz przed zalogowaniem

Na telefonie iPhone aktywowanie usług iMessage i FaceTime do użytku z określonym numerem telefonu wymaga wysłania wiadomości SMS. W zależności od operatora za wysłanie tej wiadomości SMS może zostać naliczona opłata.

Jeśli pojawi się komunikat „Operator sieci może naliczać opłaty za wiadomości SMS aktywujące iMessage i FaceTime.”, stuknij opcję Włącz, aby zezwolić na możliwe opłaty za SMS-y.

Wyłącz i ponownie uruchom funkcje iMessage i FaceTime

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i wyłącz funkcję iMessage.

 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i wyłącz funkcję FaceTime.

 3. Ponowne uruchamianie telefonu iPhone.

 4. Włącz ponownie iMessage i FaceTime.

Jeśli po 24 godzinach obok Twojego numeru telefonu nadal nie będzie widoczny symbol zaznaczenia w Ustawieniach

Weryfikacja Twojego numeru telefonu w Apple może zająć operatorowi do 24 godzin. Skontaktuj się z operatorem, aby upewnić się, że możesz wysyłać i odbierać wiadomości SMS, i odczekaj do 24 godzin po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów.

Jeśli usługa iMessage jest włączona, a obok numeru telefonu pojawia się obracające się koło zębate, urządzenie automatycznie próbuje zweryfikować numer telefonu. Nie ma potrzeby wielokrotnego wyłączania i włączania usługi iMessage.

Używanie adresu e-mail do zalogowania się do usługi Wiadomości lub FaceTime

Możesz także używać adresu e-mail w usługach iMessage i FaceTime. Zaloguj się na stronie konta Apple ID i przejrzyj swoje adresy e-mail, łącznie z tym, który próbujesz zweryfikować. Jeśli adres e-mail jest niepoprawny, możesz go uaktualnić. Następnie kliknij opcję Wyślij ponownie obok adresu e-mail, który chcesz zweryfikować.

Aby wybrać adres e-mail, którego chcesz używać w usłudze Wiadomości:

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij Wiadomości.

 2. Stuknij opcję Wysyłka/odbiór, a następnie wybierz swój adres e-mail.

Aby wybrać adres e-mail, którego chcesz używać w usłudze FaceTime:

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij FaceTime.

 2. Przewiń do opcji Twój adres lub nr telefonu w FaceTime i wybierz swój adres e-mail.

Gdy w usłudze Wiadomości używasz zarówno numeru telefonu, jak i adresu e-mail, możesz rozpoczynać lub otrzymywać osobne wątki rozmów od tych samych kontaktów. Ustaw swój numer telefonu lub adres e-mail jako główny sposób rozpoczynania i odbierania wiadomości.

Usługa FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Jeśli nie możesz włączyć lub zalogować się do usług Wiadomości i FaceTime na Macu lub iPadzie

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: