Jeśli na MacBooku Air lub MacBooku Pro jest wyświetlany komunikat Zalecany serwis

Dowiedz się, jak sprawdzić stan baterii i rozwiązać problemy z ładowaniem.

Sprawdzanie kondycji baterii

Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe (lub Ustawienia systemowe), a następnie kliknij opcję Bateria. Wyświetlone zostaną informacje o stanie baterii:

Komunikat Stan baterii może mieć następującą postać:

  • Normalny: bateria działa normalnie.

  • Zalecany serwis: zdolność baterii do przechowywania energii jest niższa niż wtedy, gdy była nowa, lub bateria nie działa normalnie. Można nadal bezpiecznie używać Maca. Jeśli jednak bateria wymaga serwisu lub jej obniżona zdolność do przechowywania energii wpływa na komfort pracy użytkownika, oddaj baterię do sprawdzenia do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple albo skontaktuj się z Apple.

Ustawienia baterii w systemie macOS Ventura

W niektórych starszych wersjach systemu macOS kondycja baterii mogła być określana za pomocą komunikatów Wymień wkrótce, Wymień teraz lub Wymaga naprawy, które były wyświetlane w menu stanu baterii zamiast w ustawieniach baterii. Aby je wyświetlić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) oraz kliknij menu stanu baterii No alt supplied for Image na pasku menu.

Niektóre aplikacje innych firm również raportują stan baterii, ale podawane przez nie informacje mogą nie być dokładne lub nie wskazywać jednoznacznie skrócenia czasu pracy systemu. Najbardziej wiarygodne są informacje o stanie baterii podawane przez system macOS.

Jeśli bateria nie ładuje się

Menu stanu baterii w systemie macOS z komunikatem „Ładowanie wstrzymane (rzadko używane przy pracy na baterii)”

Czasami menu stanu bateriiNo alt supplied for Image na pasku menu może nie wyświetlać pełnego naładowania (100%), nawet jeśli zasilacz był podłączony przez dłuższy czas. Tak działa zoptymalizowane ładowanie baterii, które wydłuża jej całkowity czas pracy. Jeśli ładowanie baterii zostało wstrzymane i potrzebujesz naładować ją w pełni wcześniej, wybierz opcję Ładuj całkowicie teraz z menu stanu bateriiNo alt supplied for Image.

Jeśli bateria się nie ładuje, sprawdź, czy używasz właściwego zasilacza do Maca. Jeśli zasilacz nie ma minimalnej mocy znamionowej wymaganej przez Maca, ładowanie może nie przebiegać prawidłowo. Jeśli używasz odpowiedniego zasilacza, upewnij się, że nie jest uszkodzony:

Jeśli bateria nadal się nie ładuje:

Korzystanie z serwisu baterii

Roczna ograniczona gwarancja Apple obejmuje wymianę uszkodzonej baterii. Jeśli masz zakupiony plan AppleCare Protection Plan dla laptopa Mac, a bateria zachowuje mniej niż 80% swojej pierwotnej pojemności, Apple wymieni baterię bez żadnych opłat. Jeśli nie masz planu ochrony, możesz wymienić baterię odpłatnie.

W przypadku MacBooków, MacBooków Air i MacBooków Pro z wbudowanymi bateriami wymianę baterii powinien przeprowadzać tylko Autoryzowany Serwis Apple lub sklep Apple Store albo Niezależny dostawca usług naprawczych, który używa oryginalnych części Apple.1 Naprawy wykonywane przez osoby nieprzeszkolone lub przy użyciu nieoryginalnych części mogą spowodować uszkodzenie sprzętu, a takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją. Oryginalne części Apple są również dostępne do napraw pogwarancyjnych w ramach serwisu samoobsługowego.2

Większość starszych laptopów Mac zawiera baterie, które można wymienić samodzielnie. W celu uzyskania pomocy przy naprawie baterii wymienialnej skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Apple lub sklepem Apple Store.

Dowiedz się więcej o bateriach używanych w produktach Apple

Więcej informacji o energooszczędnych ustawieniach baterii

Więcej informacji o energooszczędnych ustawieniach wyświetlaczy

1. Niezależni dostawcy usług naprawczych mają dostęp do oryginalnych części Apple, narzędzi, szkoleń, podręczników serwisowych, diagnostyki i zasobów. Naprawy dokonywane przez Niezależnych dostawców usług naprawczych nie są objęte gwarancją Apple ani planami AppleCare, ale mogą być objęte gwarancją dostawcy usług naprawczych.

2. Samoobsługowa naprawa zapewnia dostęp do oryginalnych części, narzędzi i podręczników napraw Apple, dzięki czemu klienci doświadczeni w zakresie złożonych napraw urządzeń elektronicznych mogą samodzielnie wykonać naprawę pogwarancyjną. Serwis samoobsługowy jest obecnie dostępny w niektórych krajach lub regionach dla określonych modeli Maców wprowadzonych w 2020 r. lub nowszych. Aby wyświetlić instrukcje naprawy i zamówić części do kwalifikujących się modeli, przejdź na stronę samoobsługowej naprawy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: