Używanie aplikacji Pages, Numbers i Keynote w usłudze Box

Współpracuj z innymi w czasie rzeczywistym na plikach aplikacji Pages, Numbers i Keynote przechowywanych w usłudze Box. Możesz również wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu w sieci w witrynie box.com.

Czego potrzebujesz

Za pomocą usługi Box możesz współpracować nad plikami na następujących urządzeniach i w następujących wersjach oprogramowania Apple:

Aby współpracować nad plikami online w aplikacjach Pages, Numbers lub Keynote w witrynie box.com, potrzebujesz przeglądarki Safari 11.1.2 (lub nowszej), Google Chrome na Maca lub Google Chrome albo Microsoft Edge na PC.

Pierwsze kroki

 1. Odwiedź witrynę box.com i zarejestruj się, aby otrzymać osobiste1 konto Box. Masz już konto? Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

 2. Jeśli masz osobiste konto, zaloguj się, a następnie kliknij lub stuknij swoje inicjały w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję Account Settings (Ustawienia konta), a następnie pozycję Integrations (Integracje).

  W przypadku kont korporacyjnych administratorzy Box Enterprise mogą uzyskać dostęp do ustawień Integracje, wybierając kolejno opcje Konsola administracyjna > Ustawienia > Aplikacje.

 3. Wybierz opcję Współpraca w , aby włączyć współpracę z pakietem iWork.

 4. Aby wyświetlić podgląd plików aplikacji Pages, Numbers i Keynote online w usłudze Box, zaznacz pole wyboru iWork Previews (Podgląd iWork).

Współpraca nad plikiem aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

Po założeniu konta w usłudze Box oraz włączeniu opcji współpracy z pakietem iWork można automatycznie wspólnie z innymi edytować dowolny plik aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, który jest już przechowywany w usłudze Box.

 1. Aby rozpocząć współpracę nad nowym plikiem, przenieś lub zachowaj plik w usłudze Box:

  • Na Macu przeciągnij plik do folderu Box na pasku bocznym Findera. Jeśli usługa Box nie znajduje się na pasku bocznym Findera, otwórz aplikację Box z folderu Aplikacje.

  • Na iPhonie lub iPadzie przenieś lub skopiuj plik do usługi Box za pomocą menedżera dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote. Możesz też użyć aplikacji Pliki.2

  • Online na swoim koncie Box, zaloguj się na swoje konto, a następnie przeciągnij plik na ekran Wszystkie pliki. Możesz też kliknąć opcję Prześlij, wybrać opcję Plik, a następnie wybrać plik aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.

 2. Aby zaprosić inne osoby, otwórz plik w folderze usługi Box, kliknij lub stuknij przycisk Udostępnij, a następnie zaproś osoby:

  • Na Macu kliknij opcję Współpraca w Box, zaloguj się do usługi Box, wybierz dokument w box.com, a następnie kliknij Udostępnij, aby zaprosić uczestników.

  • Na iPhonie lub iPadzie stuknij opcję Zaproś osoby na Box, a następnie zaproś uczestników.

  • Online na swoim koncie Box, wybierz plik w box.com, a następnie kliknij opcję Udostępnij, aby zaprosić uczestników.

 3. Po rozpoczęciu współpracy kliknij lub stuknij przycisk WspółpracaBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, aby zobaczyć, co robią uczestnicy, i zarządzać plikiem:

  • Możesz zobaczyć w czasie rzeczywistym zmiany wprowadzone przez inne osoby oraz ostatnio wykonane czynności w sekcji Ostatnia aktywność.

  • Aby zmienić uprawnienia dokumentu, kliknij lub stuknij opcję Zarządzaj udostępnionym plikiem w usłudze Box. Lista uczestników otworzy się w przeglądarce pod adresem box.com. Kliknij lub stuknij kolumnę Uprawnienia dla uczestników, których status chcesz zmienić.

Edycja w trybie offline

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, nadal możesz edytować udostępniony plik. Zmiany wprowadzone poza siecią są zachowywane na co najmniej 30 dni i automatycznie przesyłane do usługi Box po powrocie do sieci. Inni uczestnicy zobaczą Twoje zmiany po ich przesłaniu. Możesz sprawdzić status synchronizacji pliku w menedżerze dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji na iPhonie lub iPadzie albo wybierając kolejno opcje Widok > Pokaż status synchronizacji na Macu.

Podgląd, edycja i tworzenie plików aplikacji Pages, Numbers i Keynote online w usłudze Box

Po zalogowaniu się na konto w usłudze Box możesz wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć pliki aplikacji Pages, Numbers i Keynote w przeglądarce3.

Na ekranie Pliki i foldery online w usłudze Box:

 • Wybierz plik, aby wyświetlić jego podgląd.

 • Aby edytować plik, zaznacz plik, wybierz opcję Otwórz na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pages, Numbers lub Keynote w Internecie.

 • Aby utworzyć nowy plik aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, kliknij opcję Nowy. Następnie wybierz dokument aplikacji Pages, arkusz kalkulacyjny aplikacji Numbers lub prezentację aplikacji Keynote.

Podczas pracy ze współdzielonymi plikami aplikacji Pages, Numbers i Keynote w usłudze Box na stronie internetowej nie widać uaktualnień dotyczących aktywności uczestników. Te uaktualnienia mogą być przeglądane tylko przez uczestników korzystających z aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na Macu, iPadzie lub iPhonie.

Warunki i prywatność

Podczas współpracy w ramach pakietu iWork lub wyświetlania podglądu pakietu iWork lub pliku w Internecie pliki są tymczasowo przechowywane na bezpiecznych serwerach Apple.

Użytkowanie funkcji podglądu, edycji oraz współpracy pakietu iWork Apple w sieci www podlega warunkom świadczenia usługi oraz zasadom ochrony prywatności.

Jeśli masz osobiste konto Box, możesz wyłączyć współpracę za pomocą usługi Box oraz pogląd w zakładce Integrations (Integracje) w sekcji Account Settings (Ustawienia konta). Jeśli masz korporacyjne konto Box, skontaktuj się ze swoją organizacją.

Więcej informacji

 • Pomoc dotycząca aplikacji Pages, Numbers oraz .

 • Pomoc dotycząca usługi Box.

1. Aby korzystać z opcji współpracy z pakietem iWork za pomocą konta korporacyjnego Box, opcja ta musi zostać włączona przez Twoją organizację.

2. Upewnij się, że na telefonie iPhone lub iPadzie masz dodaną usługę Box do swoich lokalizacji Po dodaniu usługi Box możesz przenosić i kopiować dokumenty do usługi Box za pomocą menedżera dokumentów i aplikacji Pliki.

3. W witrynie box.com można otworzyć dokument o rozmiarze do 1 GB. Jeśli dokument jest większy niż 1 GB, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac i zmniejsz rozmiar dokumentu przed próbą otwarcia go w witrynie box.com.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: