Zmiana nazwy konta użytkownika i folderu domowego w systemie macOS

Możesz zmienić nazwę konta użytkownika systemu macOS oraz folderu domowego, którym nadano nazwy podczas tworzenia konta.

Nieprawidłowe wykonanie tej czynności może uszkodzić konto i uniemożliwić zalogowanie się za pomocą tego konta. upewnij się, że masz backup Wykonanie tych czynności nie powoduje Wykonanie tych czynności nie powoduje zmiany ani wyzerowania hasła konta użytkownika

Utworzenie w razie potrzeby drugiego konta administratora

Nazwę przypisaną do konta użytkownika można zmienić tylko po zalogowaniu się na inne konto, które musi być przy tym kontem administratora. Jeśli na Macu nie skonfigurowano innego konta administratora, dodaj najpierw nowe konto administratora w ustawieniach Użytkownicy i grupy:

Dodawanie konta administratora w systemie macOS Ventura lub nowszym

Dodawanie konta administratora we wcześniejszych wersjach systemu macOS

Zmiana nazwy folderu domowego

 1. Wyloguj się z konta, którego nazwę zmieniasz: wybierz kolejno menu Apple  > Wyloguj.

 2. Zaloguj się do drugiego konta administratora. Nie loguj się na to konto, dla którego chcesz zmienić nazwę.

 3. Z paska menu Findera wybierz kolejno opcje Idź > Idź do folderu, następnie wpisz /Użytkownicy i naciśnij klawisz Return. Otworzy się folder Użytkownicy.

 4. W folderze Użytkownicy wybierz folder konta, którego nazwę chcesz zmienić, naciśnij klawisz Return i wprowadź nową nazwę. W nowej nazwie nie używaj spacji. Gdy pojawi się monit, wprowadź nazwę i hasło konta administratora użytego do zalogowania się.

Zmiana nazwy konta

Po zmianie nazwy folderu domowego, będąc nadal w stanie wylogowania z konta, którego nazwę zmieniasz, wykonaj te dodatkowe czynności — stosownie do używanej wersji systemu macOS.

macOS Ventura lub nowszy

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe.

 2. Kliknij opcję Użytkownicy i grupy na pasku bocznym.

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control na klawiaturze, a następnie kliknij nazwę konta, którego nazwę zmieniasz. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Opcje zaawansowane.

  Users & Groups pane, showing the menu with Advanced Options
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę i hasło administratora użyte do zalogowania się.

 5. Uaktualnij zawartość pola Nazwa użytkownika (nie pola Użytkownik) tak, aby było zgodne z nową nazwą nadaną folderowi domowemu we wcześniejszym kroku.

  Users & Groups pane, showing the Advanced Options window
 6. Możesz też uaktualnić wartość w polu Imię i nazwisko. Imię i nazwisko nie musi być zgodne z nazwą użytkownika i może zawierać spacje. Podczas logowania lub wprowadzania zmian wymagających podania nazwy konta i hasła można podawać albo nazwę użytkownika, albo pełne imię i nazwisko.

 7. Przewiń w dół do pola Katalog domowy. Uaktualnij nazwę użytkownika w tym polu, ale nie usuwaj fragmentu /Użytkownicy/. Na przykład jeśli w polu Nazwa użytkownika jest wpisana wartość johnappleseed, to pole Katalog domowy powinno mieć wartość /Użytkownicy/johnappleseed.

 8. Kliknij przycisk OK, uruchom ponownie Maca i zaloguj się do konta o zmienionej nazwie.

Wcześniejsze wersje systemu macOS

 1. Wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe.

 2. Kliknij opcję Użytkownicy i grupy.

 3. Kliknij ikonę kłódkiNo alt supplied for Image, a następnie podaj nazwę administratora i hasło użyte do zalogowania się.

 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control na klawiaturze, a następnie kliknij nazwę konta, którego nazwę zmieniasz. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Opcje zaawansowane.

 5. Uaktualnij zawartość pola Nazwa konta tak, aby było zgodne z nową nazwą nadaną folderowi domowemu we wcześniejszym kroku.

 6. Możesz też zmienić wartość w polu Imię i nazwisko. Imię i nazwisko nie musi być zgodne z nazwą użytkownika i może zawierać spacje. Podczas logowania lub wprowadzania zmian wymagających podania nazwy konta i hasła można podawać albo nazwę użytkownika, albo pełne imię i nazwisko.

 7. Uaktualnij nazwę użytkownika w polu Katalog domowy. Zmień nazwę, aby pasowała do nowej nazwy folderu domowego, ale nie usuwaj fragmentu /Użytkownicy/. Na przykład jeśli w polu Nazwa użytkownika jest wpisana wartość johnappleseed, to pole Katalog domowy powinno mieć wartość /Użytkownicy/johnappleseed.

 8. Kliknij przycisk OK, uruchom ponownie Maca i zaloguj się do konta o zmienionej nazwie.

  Users & Groups pane, showing the Advanced Options window
Data publikacji: