Ustawienia serwera iCloud Mail dla innych aplikacji pocztowych

Aby ręcznie skonfigurować konto iCloud Mail w aplikacji pocztowej, użyj tych ustawień serwera iCloud Mail.

Czy potrzebujesz tych ustawień serwera poczty?

Za pomocą tych ustawień serwera iCloud Mail możesz umożliwić aplikacji klienta pocztowego wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail przy użyciu konta iCloud Mail. Te ustawienia serwera są potrzebne podczas ręcznego konfigurowania aplikacji pocztowej.

Nie potrzebujesz tych ustawień, jeśli spełniasz wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud i może użyć jednej z tych metod konfiguracji:

Ustawienia serwera iCloud Mail

 • iCloud Mail korzysta ze standardów IMAP i SMTP obsługiwanych przez większość nowoczesnych aplikacji pocztowych. iCloud Mail nie obsługuje protokołu POP.

 • Jeśli konto skonfigurowano w preferencjach systemowych usługi iCloud lub w aplikacji Mail w systemie macOS w wersji 10.7.4 lub nowszej, nie zobaczysz tych ustawień, ponieważ zostały skonfigurowane automatycznie.

 • Informacje o sposobie użycia tych ustawień można znaleźć w dokumentacji aplikacji pocztowej.

Informacje o serwerze poczty przychodzącej IMAP w usłudze iCloud Mail

 • Nazwa serwera: imap.mail.me.com

 • Wymagany protokół SSL: tak

  • Jeśli użycie protokołu SSL powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, zamiast tego spróbuj użyć protokołu TLS.

 • Port: 993

 • Nazwa użytkownika: jest to zazwyczaj ta część adresu e-mail w usłudze iCloud Mail, która zawiera imię lub nazwisko (na przykład ewakowalska, a nie ewakowalska@icloud.com). Jeśli aplikacja pocztowa nie może połączyć się z usługą za pomocą samej części zawierającej nazwę adresu e-mail w usłudze iCloud Mail, spróbuj użyć całego adresu.

 • Hasło: wygeneruj hasło aplikacji.

Informacje o serwerze poczty wychodzącej SMTP w usłudze iCloud Mail

 • Nazwa serwera: smtp.mail.me.com

 • Wymagany protokół SSL: tak

  • Jeśli użycie protokołu SSL powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, zamiast tego spróbuj użyć protokołu TLS lub STARTTLS.

 • Port: 587

 • Wymagane uwierzytelnianie SMTP: tak

 • Nazwa użytkownika: Twój pełny adres e-mail w usłudze iCloud Mail (na przykład ewakowalska@icloud.com, nie ewakowalska)

 • Hasło: użyj hasła aplikacji wygenerowanego podczas konfigurowania serwera poczty przychodzącej.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: