Ochrona prywatności w aplikacji App Store i dostępne możliwości kontrolowania danych

App Store zawiera teraz szczegółowe informacje o ochronie prywatności, które wyjaśniają praktyki w zakresie gromadzenia danych stosowane w poszczególnych aplikacjach.

W czerwcu 2020 roku firma Apple ogłosiła wprowadzenie nowej sekcji informacji o ochronie prywatności na stronach produktów App Store. To początek nowego, innowacyjnego programu, który pozwala uzyskać większą przejrzystość i orientację w zakresie danych gromadzonych przez aplikacje o ich użytkownikach. Dzięki niemu wszystkie aplikacje korzystają z łatwego do zrozumienia systemu, w którym informacje dotyczące prywatności są zgłaszane samodzielnie przez deweloperów. Firma Apple nadal będzie udostępniać deweloperom zasoby ułatwiające prawidłową prezentację tych informacji. Niniejsza sekcja informacji o ochronie prywatności będzie podlegać zmianom wraz z wypracowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań odpowiadających wszystkim stronom.

Sekcja informacji o ochronie prywatności

Nowa sekcja z informacjami o ochronie prywatności pomaga zrozumieć praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w aplikacjach na dowolnej platformie Apple. Strona produktu każdej aplikacji wskazuje typy gromadzonych przez nią danych oraz informuje o tym, czy dane te są wiązane z użytkownikiem lub używane do jego śledzenia.

Dowiedz się, jak sekcja Prywatność w aplikacji definiuje różne typy danych gromadzonych przez aplikacje, w tym informacje o położeniu, dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia i wiele innych, oraz do jakich celów mogą ich używać deweloperzy aplikacji i ich partnerzy zewnętrzni (np. na potrzeby reklamy lub analizy).

Dane, które są z Tobą powiązane

Dane oznaczone jako „powiązane z Tobą” to dane gromadzone w wyniku skojarzenia ich z tożsamością użytkownika, czyli kontem, urządzeniem lub danymi kontaktowymi (np. numerem telefonu). Aby zadeklarować, że dane są gromadzone, ale nie są wiązane z użytkownikiem, deweloper jest zobowiązany stosować odpowiednie mechanizmy ochrony prywatności przed rozpoczęciem ich gromadzenia, które mogą polegać na usunięciu wszelkich bezpośrednich identyfikatorów (np. ID użytkownika), oraz unikać praktyk, które polegają na ponownym wiązaniu danych z tożsamością użytkownika po ich zgromadzeniu.

Dowiedz się więcej na temat danych, które są z Tobą powiązane.

Dane używane do śledzenia użytkownika

Dane używane do śledzenia użytkownika to dane pochodzące z określonej aplikacji, które powiązano z danymi zgromadzonymi z aplikacji, witryn internetowych lub usług offline innych firm w celach reklamowych lub w celu udostępnienia ich brokerom danych.

Oto kilka przykładów użycia danych w celu śledzenia użytkownika:

  • Aplikacja wyświetlająca spersonalizowane reklamy na podstawie danych użytkownika pochodzących z aplikacji i witryn internetowych będących własnością innych podmiotów.

  • Aplikacja udostępniająca brokerowi danych informacje o lokalizacji urządzenia lub listy adresów e-mail.

  • Aplikacja udostępniająca listę adresów e-mail, identyfikatory reklamowe lub inne identyfikatory zewnętrznej sieci reklamowej, która wykorzystuje te informacje w celu wskazania innych aplikacji zgodnych z preferencjami użytkownika.

Dowiedz się więcej na temat śledzenia użytkownika.

Dodatkowe informacje na temat użycia danych i praktyk w zakresie ochrony prywatności

Zapoznaj się z sekcją informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać wgląd w listę gromadzonych danych oraz możliwości ich użycia.

Jeśli aplikacja korzysta z danych na wiele możliwych sposobów i charakteryzuje się różnymi praktykami w zakresie gromadzenia tych danych, w sekcji informacji o ochronie prywatności powinny znajdować się wszystkie stosowane praktyki gromadzenia danych wraz ze sposobem ich wykorzystania. Na przykład jeśli praktyki w zakresie gromadzenia danych stosowane przez aplikację w wersji bezpłatnej różnią się od tych stosowanych w przypadku wersji płatnej, sekcja informacji o ochronie prywatności powinna zawierać informacje o wszystkich typach danych gromadzonych w obu przypadkach. Mogą również występować różnice między aplikacjami dla dzieci i aplikacjami tylko dla dorosłych, różnice między gromadzeniem danych w różnych regionach oraz inne różnice uzależnione od sposobu używania aplikacji. Zasady ochrony prywatności stosowane przez deweloperów aplikacji mogą zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat różnych sposobów gromadzenia danych.

Deweloper, który wymaga od użytkownika podania danych wewnątrz aplikacji, jest zobowiązany uwzględnić te dane w sekcji informacji o ochronie prywatności. W ograniczonych przypadkach deweloperzy mogą zdecydować się nie ujawniać typów gromadzonych danych, jeśli ich gromadzenie ma charakter sporadyczny i nie stanowi podstawowej funkcji aplikacji, sposób gromadzenia jasno wskazuje typ zbieranych danych, informacje o koncie lub jego nazwa są umieszczone w widocznym miejscu, a użytkownik aplikacji dobrowolnie decyduje się udostępnić te dane. Ponadto aplikacje nie muszą deklarować danych gromadzonych wyłącznie przez firmę Apple, w tym danych dotyczących analizy aplikacji lub informacji o płatnościach używanych podczas dokonywania zakupów w aplikacjach. Aplikacje nie muszą też deklarować gromadzonych danych, jeśli ułatwiają one świadczenie usług finansowych podlegających regulacjom, a gromadzenie tych danych spełnia określone warunki lub wymaga podpisania formularza świadomej zgody w ramach badania stanu zdrowia zatwierdzonego przez komisję ds. etyki.

Dowiedz się więcej na temat opcjonalnego ujawniania danych przez deweloperów aplikacji.

Kontrola nad udostępnianymi danymi

Firma Apple zapewnia dostęp do ustawień i narzędzi, które umożliwiają zarządzanie danymi udostępnianymi aplikacjom. Dowiedz się więcej na temat sposobów przejmowania kontroli nad danymi udostępnianymi aplikacjom.

Oprócz narzędzi dostępnych w systemach iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS, firma Apple zapewnia narzędzia do obsługi danych i prywatności dostępne na stronie privacy.apple.com, które umożliwiają kontrolę nad danymi, które u nas przechowujesz. Po zalogowaniu się za pomocą konta Apple ID uzyskasz dostęp do kompletnego zestawu narzędzi serwisu samoobsługowego danych i prywatności, dzięki którym możesz:

Aplikacje i informacje o ochronie prywatności firmy Apple

Firma Apple usilnie dąży do tego, aby oferowany przez nas sprzęt, oprogramowanie i usługi korzystały z innowacyjnych technologii i sposobów ochrony prywatności, które ograniczają nam i niepowołanym osobom dostęp do danych użytkowników. Podsumowania informacji o prywatności dotyczące naszych aplikacji szczegółowo opisują praktyki gromadzenia danych stosowane przez firmę Apple, w tym typ danych gromadzonych przez aplikacje oraz możliwość powiązania danych z użytkownikiem lub urządzeniem bądź jej brak.

Ze względu na różnorodność oferowanych przez nas aplikacji i różne wrażenia oferowane użytkownikom niniejsze podsumowania dotyczące prywatności różnią się w zależności od aplikacji i będą uaktualniane wraz z opracowaniem nowych sposobów ochrony danych. Dzięki tym informacjom użytkownicy pozostają na bieżąco ze zmianami i mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące ich własnej prywatności. Nadal będziemy dokładać wszelkich starań, aby projektowane przez nas aplikacje były przede wszystkim zgodne z zasadami ochrony prywatności, a korzystanie z nich jeszcze bardziej przyjemne.

Sekcje z informacjami o prywatności dotyczące aplikacji Apple można znaleźć na stronach produktowych tych aplikacji w sklepie App Store, a także na stronie apple.com/privacy/labels, obejmującej też aplikacje Apple, które nie mają dedykowanych stron produktowych w App Store.

Często zadawane pytania dotyczące zasad ochrony prywatności stosowanych w aplikacjach Apple

Dlaczego niektóre aplikacje Apple, które umożliwiają tworzenie backupu danych w chmurze, wyświetlają te dane w sekcji z informacjami o ochronie prywatności, a inne nie?

Sekcja z informacjami o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie przejrzystości danych zbieranych w wyniku używania aplikacji. Niektóre aplikacje Apple, na przykład Zdjęcia i Wiadomości, umożliwiają tworzenie backupu danych aplikacji poza nią. Aplikacje te nie deklarują w sekcji informacji o ochronie prywatności typów danych, dla których są tworzone backupy. Inne aplikacje Apple, na przykład iMovie, umożliwiają tworzenie backupów w obrębie aplikacji. Aplikacje te deklarują w sekcji informacji o ochronie prywatności typy danych, dla których są tworzone backupy. Na iPhonie możesz kontrolować, które aplikacje mogą tworzyć backupy w usłudze iCloud. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud.

Dlaczego niektóre aplikacje Apple gromadzą identyfikatory urządzeń w postaci danych powiązanych z użytkownikiem, a inne nie?

To, czy ID urządzenia jest powiązane z Tobą, czy też nie, zależy od charakteru identyfikatora i od tego, czy firma Apple może powiązać go z tożsamością użytkownika. Jeśli można powiązać identyfikator z Twoją tożsamością, należy on do kategorii „Dane, które są z Tobą powiązane”, a jeśli nie można tego zrobić, identyfikator należy do kategorii „Dane, które nie są z Tobą powiązane”. Aplikacja Kontakty udostępnia na przykład ID urządzenia firmie Apple, ale nie jest ono powiązane z Twoją tożsamością, więc ID urządzenia należy do kategorii „Dane, które nie są z Tobą powiązane”.

Dlaczego usługi Apple News i Giełda gromadzą dane powiązane z użytkownikiem?

Usługi Apple News i Giełda korzystają z ograniczonego zestawu danych powiązanych z tożsamością użytkownika. Historia zakupów umożliwia dostęp do zawartości premium usługi Apple News+ lub kanałów wydawców oferujących indywidualne subskrypcje. Usługa Apple News korzysta z adresów e-mail tylko na potrzeby tworzenia biuletynów i tylko w przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, lub użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie swoich adresów e-mail partnerom w celu uzyskania dostępu do witryn partnerskich. Treść czytana przez użytkowników jest powiązana z losowym identyfikatorem, który nie jest powiązany z użytkownikiem i nie jest powiązany z innymi usługami oferowanymi przez firmę Apple. Z kolei oddzielne losowe identyfikatory reklam są używane do wyświetlania odpowiednich reklam. Dowiedz się więcej o prywatności w Apple News.

Dlaczego aplikacja Mapy gromadzi dane dotyczące stanu zdrowia i sprawności?

Firma Apple gromadzi dane o ruchu w aplikacji Mapy w celu analizy pieszych wycieczek oraz wykluczenia biegania i jazdy na rowerze z pomiarów uwzględniających wyłącznie piesze przemieszczanie się. Te dane nie są z Tobą powiązane. Dowiedz się więcej o prywatności w aplikacji Mapy Apple.

Dlaczego aplikacja Wiadomości gromadzi dane dotyczące historii wyszukiwania?

Aplikacja Wiadomości wysyła do Apple zapytanie w celu uzyskania prawidłowego klucza szyfrowania dla osób, z którymi nawiązujesz kontakt. Firma Apple zachowuje dzienniki zapytań, aby zapobiec nadużywaniu usługi. Dowiedz się więcej o prywatności w aplikacji Wiadomości.

Dlaczego aplikacja Tłumacz gromadzi inne dane użytkownika?

W aplikacji Tłumacz inne dane użytkownika odnoszą się do tekstu wprowadzanego w celu uzyskania tłumaczenia. Dowiedz się więcej o prywatności w aplikacji Tłumacz.

Jakie dane gromadzi aplikacja Zdrowie?

Jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję Ulepszanie (Zdrowie i Aktywność), określone informacje dotyczące aktywności, treningu i stanu zdrowia pochodzące z urządzenia z systemem iOS i zegarka Apple Watch zostaną wysłane do Apple w celu poprawy skuteczności funkcji związanych ze zdrowiem, aktywnością i sprawnością oraz lepszego zrozumienia ich działania. Twoje dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu i nie zawierają danych osobowych. Informacje gromadzone w ramach funkcji Ulepszanie (Zdrowie i Aktywność) obejmują dane wyświetlane w aplikacjach Zdrowie i Sprawność na urządzeniu z systemem iOS oraz w aplikacji Aktywność na zegarku Apple Watch. Dowiedz się więcej o prywatności w ramach funkcji Ulepszanie (Zdrowie i Aktywność).

Jakie dane gromadzi aplikacja Sprawność?

Jeśli subskrybujesz usługę Fitness+, firma Apple może gromadzić dane dotyczące wyszukiwania, przeglądania i treningów w celu poprawy skuteczności treningów i funkcji oferowanych w ramach usługi Apple Fitness+ oraz lepszego zrozumienia ich działania. Jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję Pomóż udoskonalać usługę Apple Fitness+, dane o treningach i trenerach również będą zbierane. Wszystkie te dane są przechowywane w oparciu o losowy, zmieniający się identyfikator właściwy dla usługi Apple Fitness+, który nie jest powiązany z Twoim kontem Apple ID. Jeśli przed zasubskrybowaniem usługi rozpoczniesz przeglądanie karty Fitness+, firma Apple będzie gromadzić informacje dotyczące Twojej aktywności przeglądania, które zostaną powiązane z Twoim kontem Apple ID. Dowiedz się więcej o prywatności w usłudze Apple Fitness+.

Jakie dane gromadzi aplikacja Portfel?

Aplikacja Portfel umożliwia przechowywanie kart kredytowych i debetowych (jeśli usługa Apple Pay jest dostępna w Twoim regionie), kart transportu publicznego, kart pokładowych, biletów na wydarzenia, legitymacji studenckich i nie tylko w jednym miejscu na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch. Usługa Apple Pay (dostępna w określonych krajach i regionach) gromadzi informacje finansowe w celu poprawy komfortu jej użytkowania. Firma Apple używa na przykład informacji o płatnościach, takich jak lista kart płatniczych dodanych do usługi Apple Pay, aby umożliwić użytkownikom zdalne usunięcie tych kart. Ponadto po dodaniu karty do usługi Apple Pay informacje związane z kartą, a także ustawienia urządzenia, jego przybliżone położenie i wzorce użytkowania mogą zostać przesłane w celu zapobieżenia oszustwom i ustalenia, czy dana karta spełnia kryteria usługi Apple Pay. Usługa Apple Pay nie przechowuje oryginalnych numerów kart kredytowych i debetowych. Gdy korzystasz z kart kredytowych, debetowych lub przedpłaconych w usłudze Apple Pay, firma Apple nie zachowuje żadnych informacji dotyczących transakcji, które można z Tobą powiązać. Dowiedz się więcej o prywatności w usłudze Apple Pay.

Dlaczego usługa Apple Music gromadzi dane powiązane z użytkownikiem?

Firma Apple zbiera informacje o Twojej aktywności w aplikacji, aby funkcje usługi Apple Music, takie jak Słuchaj, Miksy własne, Stacje, Autoodtwarzanie, Szukaj i powiadomienia o nowych wersjach, lepiej odzwierciedlały Twoje gusta muzyczne. Utwory, które przesyłasz strumieniowo, nie są używane przez żadną inną usługę do celów reklamowych. Jeśli nie chcesz przechowywać swojej kolekcji muzyki na naszych serwerach, możesz wyłączyć funkcję Synchronizuj bibliotekę. Usługa Apple Music jest zobligowana do udostępniania niektórych danych partnerom, między innymi wytwórniom fonograficznym, do celów takich jak płatności tantiem artystom, przy czym używa do tego celu wyłącznie najlepszych w branży mechanizmów ochrony prywatności. Na przykład informacje nieosobowe są udostępniane wytwórniom fonograficznym przy użyciu losowego identyfikatora, który podlega comiesięcznej zmianie. Tylko zbiorcze dane są udostępniane innym partnerom, takim jak na przykład artyści. Dowiedz się więcej o prywatności w usłudze Mapy Music.

Dlaczego aplikacja Telefon gromadzi dane powiązane z użytkownikiem?

Jeśli masz problemy ze słuchem lub mówieniem, możesz porozumiewać się z innymi przez telefon za pomocą systemu Teletype (TTY) lub wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym (RTT), czyli protokołów, które przesyłają tekst podczas pisania i pozwalają odbiorcy od razu przeczytać treść wiadomości. Aby firma Apple mogła świadczyć te usługi, musi powiązać dane z użytkownikiem w celu dostarczenia wiadomości do osoby, z którą nawiązuje on kontakt i odwrotnie. Dowiedz się więcej o funkcjach TTY i RTT.

Jakie dane są gromadzone przez aplikacje Pages, Numbers i Keynote?

Jeśli włączysz udostępnianie iCloud w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote w celu zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentem, arkuszem kalkulacyjnym lub prezentacją, Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu są zbierane i kojarzone z Twoją osobą, aby umożliwić włączenie tej funkcji. Dzięki zbieranym danym możliwe jest również ulepszenie produktu, w tym poznanie skuteczności jego istniejących funkcji, opracowanie nowych lub dokonanie pomiaru użycia. Jeśli włączysz synchronizację iCloud w celu uzyskania dostępu do dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji na wielu urządzeniach, ID użytkownika umożliwia włączenie tej funkcji, a powiązane dane analityczne są zbierane i kojarzone z ID urządzenia. W przypadku wyrażenia zgody na automatyczne ulepszanie produktów i usług Apple gromadzone mogą być również dane użycia, takie jak uruchomienia aplikacji.

Dlaczego aplikacja Shazam gromadzi inne typy danych?

Próbka dźwięku pobrana za pomocą aplikacji Shazam jest konwertowana na urządzeniu na reprezentację, która jest następnie wysyłana na serwer, aby sprawdzić, czy katalog muzyczny Shazam zawiera odpowiadający jej utwór. Sam dźwięk nigdy nie opuszcza urządzenia, a reprezentacja nie pozwala na rekonstrukcję oryginalnego dźwięku. Shazam przechowuje reprezentacje w pewnych okolicznościach — na przykład, jeśli dopasowanie nie zostało znalezione natychmiast, reprezentacja jest przechowywana i okresowo sprawdzana przez kilka dni w celu wykrycia ewentualnych dopasowań do nowych pozycji w katalogu. Dowiedz się więcej o usłudze Shazam i zasadach dotyczących prywatności.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: