Uzyskiwanie kopii danych powiązanych z kontem Apple ID

W ramach zmian mających na celu zapewnienie użytkownikom lepszej kontroli nad ich danymi i prywatnością firma Apple udostępnia opcję zażądania kopii danych powiązanych z kontem Apple ID. Dostęp do tej funkcji zależy od kraju i regionu.

W tym artykule wyjaśniono, jak zażądać kopii przechowywanych przez firmę Apple danych powiązanych z kontem Apple ID. Podano również odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego procesu oraz informacji, których można się spodziewać w odpowiedzi na żądanie.

Informacje na temat danych powiązanych z kontem Apple ID

Możesz zażądać kopii przechowywanych przez firmę Apple danych powiązanych z Twoim kontem Apple ID. Obejmuje to między innymi następujące informacje:

  • Szczegóły Twojego konta Apple ID i rekordy logowania.
  • Dane przechowywane w usłudze iCloud, takie jak kontakty, kalendarze, notatki, zakładki, przypomnienia, wiadomości e-mail, zdjęcia, filmy oraz dokumenty.
  • Informacje o używaniu aplikacji w kontekście usług iCloud, Apple Music, Game Center i innych. 
  • Rejestr wszystkich rzeczy kupionych lub pobranych ze sklepów App Store, iTunes Store i Apple Books, a także historia przeglądania w tych sklepach.
  • Rekordy dotyczące transakcji w sklepie detalicznym Apple Store i transakcji wsparcia.
  • Rekordy komunikacji, preferencji i innych działań marketingowych.

Wszystkie dane, które nie są dostarczane, mają postać niepozwalającą na ujawnienie danych osobowych lub nie są połączone z kontem Apple ID, są przechowywane w formacie szyfrowanym, którego firma Apple nie potrafi odszyfrować, albo nie są w ogóle przechowywane przez firmę Apple. Ponadto niektóre dane mogą być przechowywane tylko przez bardzo krótki czas i nie ma ich już na naszych serwerach.

Firma Apple dąży do tego, aby zbierać i przechowywać jak najmniejszą ilość danych niezbędnych do świadczenia używanych przez Ciebie usług. Dowiedz się więcej na temat zasad ochrony prywatności i sposobów postępowania z danymi w firmie Apple.

Pracujemy ciężko nad utrzymaniem dokładności i spójności danych, dlatego dane skojarzone z Twoim kontem oraz nasze odpowiedzi na żądania dostępu do danych mogą zmieniać się wraz ze zmianami naszych środków przechowywania i zbierania danych.

Jak zażądać kopii swoich danych

Zaloguj się na stronie konta Apple ID na komputerze Mac lub PC albo na telefonie iPhone lub iPad. Następnie przewiń w dół do sekcji Dane i Prywatność, po czym wybierz opcję „Zarządzaj swoimi danymi i prywatnością”. Na kolejnej stronie wybierz opcję „Zaczynamy” w obszarze „Pobierz kopię swoich danych”. Jeśli nie widzisz tej opcji, oznacza to, że ta funkcja jest niedostępna w Twoim kraju lub regionie.

Gdy żądasz kopii swoich danych (lub ich określonego podzbioru), najpierw sprawdzamy, czy jesteś właścicielem konta, z którego przyszło żądanie. Po zweryfikowaniu umieszczamy dane powiązane z Twoim kontem Apple ID w plikach, których formaty są łatwe do odczytania i zrozumienia. Gdy dane są gotowe, publikujemy je na stronie Twojego konta Apple ID i powiadamiamy Cię o ich udostępnieniu. Masz 14 dni na pobranie danych. Po upływie tego czasu są one usuwane z tego miejsca i musisz zażądać ich ponownie.

Informacje o danych, które udostępniamy

Dane udostępniamy albo w oryginalnych formatach, albo w formatach standardowych w branży, które są łatwe do otwarcia i odczytania. Zdjęcia, wideo i dokumenty są udostępniane w ich oryginalnych formatach. Kontakty, kalendarze i wiadomości są udostępniane w formatach takich jak VCF, ICS, HTML i EML. Informacje o użyciu aplikacji są udostępniane w formie arkuszy kalkulacyjnych lub plików w formatach JSON, CSV albo PDF.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu niektórych szczegółów w plikach, które udostępniamy, możesz wyświetlić przewodnik po warunkach powiązanych z plikami. Aby wyświetlić informacje dla konkretnego pliku, wybierz aplikację lub usługę, z którą jest powiązany plik. Te przewodniki są dostępne tylko dla plików utworzonych przez aplikacje i usługi — nie są dostępne dla treści, które zostały przez Ciebie utworzone lub są Ci udostępniane przez inne osoby, takich jak wiadomości e-mail, notatki, wydarzenia kalendarza, przypomnienia, zdjęcia, wideo lub dokumenty przechowywane w usłudze iCloud.

Często zadawane pytania

Jak mam pobrać i wyświetlić moje dane?

Aby pobrać lub wyświetlić pliki danych, użyj komputera Mac lub PC. Pliki powinny być możliwe do wyświetlenia w standardowych aplikacjach na komputerze Mac lub PC, na przykład TextEdit na komputerze Mac i Notatnik w systemie Windows. 

Niektóre aplikacje arkuszy kalkulacyjnych mogą automatycznie zaokrąglać w górę lub w dół pewne duże liczby, takie jak numery kont, i wyświetlać je nieprawidłowo. Aby wyświetlić dane w arkuszu kalkulacyjnym, zalecamy użycie aplikacji Numbers, jeśli jest to możliwe.

Czy mogę przenieść moje dane do innego dostawcy lub innej usługi?

Tak. Dane udostępniamy w standardowych w branży formatach, które są łatwe do importowania między usługami. Po otrzymaniu danych możesz je przekazać lub przenieść do dowolnie wybranej usługi albo przekształcić na dowolnie wybrany format.

Dlaczego moje dane płatności, identyfikatory urządzeń i adresy e-mail są zamaskowane?

Niektóre informacje zawarte w udostępnianych danych — w tym szczegóły kart kredytowych i kont bankowych, identyfikatory urządzeń oraz adresy e-mail — maskujemy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i ochronić Cię przed kradzieżą lub oszustwem. Jeśli potrzebujesz tych informacji, zaloguj się do swojego konta bądź skontaktuj się ze swoim bankiem lub dostawcą usług finansowych.

Dlaczego informacje dotyczące dat i godzin są wyświetlane w nieznanym formacie?

Klienci firmy Apple mieszkają w różnych lokalizacjach i strefach czasowych, a bardzo często jeden użytkownik usług firmy Apple uzyskuje dostęp do nich z różnych miejsc. W celu zapewnienia spójności stosujemy datę i godzinę w formacie skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC), który jest standardem branżowym.

Dlaczego nie otrzymuję kopii zakupionej muzyki, filmów, aplikacji i książek?

Dane dostarczane przez firmę Apple zawierają listę wszystkich rzeczy kupionych lub pobranych ze sklepów App Store, iTunes Store i Apple Books. Faktyczna zawartość, która została kupiona, nie stanowi danych osobowych i nie jest dostarczana w ramach tego zestawu danych. W razie potrzeby możesz ponownie pobrać te rzeczy ze sklepu App Store, iTunes Store lub Apple Books.

Dlaczego w niektórych rekordach zakupów w sklepach App Store, iTunes Store i Apple Books widnieje słowo „biometryczny”?

Termin „biometryczny” oznacza po prostu, że zakup został potwierdzony przy użyciu funkcji Touch ID lub Face ID. Firma Apple nigdy nie zbiera ani nie przechowuje na swoich serwerach informacji biometrycznych.  

Dlaczego niektóre zakupy są nieoczekiwanie oznaczone jako realizacje karty upominkowej?

Jeśli środków na karcie upominkowej było za mało, aby dokonać zakupu, i do zrealizowania transakcji została użyta metoda płatności, taki zakup może być widoczny jako realizacja karty upominkowej.

Dlaczego informacje o moim pakiecie dyskowym iCloud są wyświetlane w kategorii iTunes?

Płatnościami, rachunkami i innymi szczegółami transakcji dotyczących subskrypcji usług firmy Apple zarządza nasza usługa iTunes. Dlatego szczegóły dotyczące pakietu dyskowego iCloud są przechowywane w usłudze iTunes.

Dlaczego firma Apple przechowuje moje dane zdrowotne?

Dane zdrowotne są przechowywane w usłudze iCloud, tak aby były automatycznie uaktualniane między wszystkimi urządzeniami i łatwe do odzyskania w przypadku utraty urządzenia. Firma Apple nie uzyskuje dostępu do tych informacji ani nie używa ich w żadnych innych celach. Możesz wyłączyć tę funkcję, wyłączając aplikację Zdrowie w ustawieniach usługi iCloud.

Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych zdrowotnych?

Dostęp do danych zdrowotnych można uzyskać na dwa sposoby. Możesz je pobrać w ramach żądania dostarczenia danych lub uzyskać dostęp do danych bezpośrednio z poziomu aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone. Aby uzyskać dostęp do danych zdrowotnych bezpośrednio w aplikacji, stuknij swój profil użytkownika w prawym górnym rogu ekranu początkowego aplikacji Zdrowie, a następnie wybierz opcję Eksportuj dane zdrowotne.

Dlaczego firma Apple store przechowuje moją historię połączeń?

Kiedy logujesz się w usłudze iCloud przy użyciu konta Apple ID na wielu urządzeniach, historia połączeń jest zachowywana i synchronizowana, aby ułatwić powracanie do połączeń na dowolnym urządzeniu. Firma Apple nie uzyskuje dostępu do tych informacji ani nie używa ich w żadnych innych celach. Możesz wyłączyć tę funkcję, wyłączając usługę iCloud Drive w ustawieniach usługi iCloud. 

Dlaczego w moich danych nie jest uwzględniona zawartość aplikacji Wiadomości?

Wiadomości są zaszyfrowane na urządzeniu i nikt, kto nie zna kodu urządzenia, nie może uzyskać do nich dostępu.

Czy mogę poprawiać dane skojarzone z moim kontem Apple ID? 

Tak. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje osobiste przechowywane przez firmę Apple są nieprawidłowe, możesz poprosić, abyśmy je uaktualnili. Zaloguj się na stronie konta Apple ID. Przewiń w dół do sekcji Dane i prywatność, a następnie wybierz opcję Zarządzaj danymi. Na kolejnej stronie wybierz opcję Zaczynamy w obszarze Popraw dane.

Czy mogę uzupełnić już wysłane żądanie o dodatkowe kategorie danych?

Tak. Możesz poprosić o dane z dodatkowych kategorii. Aby wysłać drugie żądanie dotyczące typu danych, o które prośba została już wysłana, zaczekaj na wykonanie bieżącego żądania i usunięcie go ze strony Dane i Prywatność.

Mam kilka kont Apple ID. Czy otrzymam kopię danych przechowywanych przez firmę Apple dla nich wszystkich?

Nie. Każde konto Apple ID jest unikatowe. Jeśli potrzebujesz kopii danych z więcej niż jednego konta Apple ID, zaloguj się do każdego z tych kont z osobna i wyślij żądanie dotyczące tego konta. 

Mam konto Apple ID zarządzane przez instytucję edukacyjną. Czy mogę zażądać kopii moich danych?

Tak. Administrator szkoły musi najpierw zezwolić na logowanie na stronie privacy.apple.com. Możesz wówczas zażądać kopii danych dla funkcji dostępnych na zarządzanym koncie Apple ID. 

Czy mogę poprosić o jeszcze inne dane lub uzyskać ich kopię?

Niektóre informacje przechowywane przez firmę Apple nie są obecnie uwzględniane w standardowym żądaniu danych. Możesz niezależnie uzyskać do nich dostęp lub poprosić o nie.  

  • Notatki do zgłoszeń AppleCare (w tym dane przesłane podczas uzyskiwania wsparcia dla aplikacji Zdrowie i EKG): możesz poprosić o notatki do zgłoszeń i inne informacje wsparcia z Twoich połączeń ze wsparciem AppleCare, pisząc na adres privacy_response@apple.com.
  • iTunes U: aby wyświetlić swoje dane w usłudze iTunes U, wystarczy zalogować się w niej.
  • FaceTime: skontaktuj się z nami, aby poprosić o rejestry zaproszeń do połączenia FaceTime. 
  • Karty Apple Pay: aby przejrzeć karty używane z usługą Apple Pay, wybierz opcję Wallet i Apple Pay w Ustawieniach na urządzeniu z systemem iOS lub odwiedź stronę iCloud.com/settings i kliknij urządzenia z symbolem Apple Pay.

Czy mogę skontaktować się z firmą Apple w sprawie sposobu zarządzania moimi danymi?

Tak. W razie pytań dotyczących naszych zasad ochrony prywatności lub innych tematów skontaktuj się z nami

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: