Ekspressutskiftingstjeneste for iPhone

Ekspressutskiftingstjeneste for iPhone

Ekspressutskiftingstjeneste

Hva er ekspressutskiftingstjenesten?

Ekspressutskiftingstjenesten er en fordel du får når du har AppleCare+ for iPhone. Med ekspressutskiftingstjenesten sender vi deg en erstatningsenhet, slik at du ikke trenger å vente på en reparasjon.

Sjekk dekningen din

Hvordan får jeg ekspressutskiftningstjenesten for produktet mitt?

  1. Når du ber om ekspressutskiftingstjenesten, sender vi deg en erstatningsenhet.

  2. Returner den opprinnelige enheten innen 10 virkedager etter at Apple har sendt erstatningsproduktet. Vi inkluderer emballasje.

  3. Vi reserverer midlertidig et beløp på kredittkortet ditt for å dekke utsalgsprisen for erstatningsproduktet ditt, frem til vi har mottatt og undersøkt det originale produktet.

  4. Apple fjerner den midlertidige reservasjonen etter at vi har mottatt og inspisert det opprinnelige produktet og bekreftet at reparasjonen er dekket av Apples begrensede garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivningen.

Hvor mye koster det?

AppleCare+ gir beskyttelse mot et ubegrenset antall tilfeller av skade ved uhell. Hvis enheten din har skade ved uhell, betaler du AppleCare+-servicetillegget for «Annen skade», som spesifisert i AppleCare+-vilkårene.

Les vilkårene for AppleCare+

Hvis vi finner ytterligere skade som ikke dekkes av Apples begrensede garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivningen, blir du belastet enten utsalgsprisen eller et gebyr utenom garantien, avhengig av omfanget av skaden.

Slå opp det beregnede gebyret med Få et prisoverslag-prisverktøyet

Alle gebyrene er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift.

Hva er belastningene på kredittkortet mitt?

Vi reserverer et midlertidig beløp på kredittkortet ditt for å dekke utsalgsprisen for erstatningsenheten, og vi sender deg en bekreftelse på beløpet for denne reservasjonen. Vi fjerner den midlertidige reservasjonen hvis begge disse vilkårene er oppfylt:

  • Reparasjonen din er dekket av Apples begrensede garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivning, og

  • Hvis vi mottar originalproduktet innen 10 virkedager

Hvis vi trenger å belaste utsalgsprisen for produktet ditt, sender vi deg en e-post. Hvis enheten din ikke er kvalifisert for service utenom garantien, blir den midlertidige reservasjonen belastet kortet ditt.

Garanti

Apples begrensede garanti dekker iPhone og Apple-merket tilbehør som fulgte med i esken, mot produksjonsfeil i ett år fra datoen da du kjøpte produktet. Apple-merket tilbehør som er kjøpt separat, dekkes av Apples begrensede garanti for tilbehør. Dette omfatter adaptere, ekstrakabler, trådløse ladere og etuier.

Garantien vår kommer i tillegg til rettighetene som er nedfelt i forbrukerlovgivningen.

Du kan også være dekket av AppleCare+ – avhengig av problemet ditt. Vilkår gjelder, inkludert avgifter. Tilgjengelige funksjoner og alternativer kan variere i ulike land.

Hvis situasjonen din ikke er dekket, må du betale en avgift. Hvis problemet med iPod ikke er kvalifisert for service, kan du måtte betale hele erstatningsverdien.

Garanti

Vi garanterer for servicen vår, inkludert erstatningsdeler, i 90 dager eller den gjenværende varigheten til Apple-garantien din eller AppleCare-abonnementet ditt, avhengig av hva som varer lengst. Dette kommer i tillegg til rettighetene dine som er nedfelt i forbrukerlovgivningen.

Erstatningsutstyr Apple leverer som en del av reparasjons- eller erstatningstjenesten, kan inneholde nye eller tidligere brukte originale Apple-deler som er testet og har bestått Apples krav til funksjonalitet.