Kreditt for iPhone-batteribytte utenom garantien

Apple tilbyr en kreditt på 500 NOK til kunder som betalte for batteribytte utenom garantien for iPhone 6 eller nyere mellom 1. januar 2017 og 28. desember 2017. Kvalifiserte batteribytter ble utført av et Apple-autorisert servicested – en Apple Store, et Apple-verksted eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Kreditten på 500 NOK vil bli overført som en elektronisk bankoverføring eller en kreditering på kredittkortet som ble brukt til å betale for batteribyttet.

Kvalifiserte kunder vil bli kontaktet av Apple på e-post mellom 23. mai 2018 og 27. juli 2018 med instruksjoner om fremgangsmåte for å få godskrevet kreditt.

Hvis du ikke har mottatt en e-post fra Apple innen 1. august 2018, men mener at du er kvalifisert for kreditt basert på vilkårene ovenfor, kan du kontakte Apple innen 31. desember 2018. Merk at vi kan kreve at du fremlegger bevis på service foretatt av et Apple-autorisert servicested.

Tilleggsinformasjon

iPhone-batteribytter innenfor garantien er ikke kvalifisert for denne kreditten.

Den 28. desember 2017 kunngjorde Apple en prisreduksjon for batteribytte utenom garantien for iPhone 6 eller nyere, gyldig til utgangen av 2018.