macOS High Sierra

Legg inn merknad i bilder

Hvis du setter inn et bilde i et dokument, kan du bruke Merking til å legge til figurer, tekst og bildetekster på det i TextEdit. Du kan til og med tegne på bildet ved hjelp av styreflaten.

Åpne TextEdit for meg

 1. Flytt markøren over et bilde, klikk på Merking-lokalmenyen , og velg Merking.

  Hvis du ikke ser lokalmenyen, er det mulig du må aktivere Merking. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tillegg, klikk på Handlinger, og marker deretter Merking-avkrysningsruten.

 2. Bruk verktøyene i verktøylinjen til å merke bildet (eller bruk Touch Bar).

  Skisse

  Tegn en figur med én strek.

  Hvis tegningen din gjenkjennes som en standardfigur, erstattes den av den figuren. Hvis du i stedet vil bruke tegningen, velger du den fra paletten som vises.

  Tegn

  Tegn en figur med én strek. Trykk fingeren hardere på styreflaten for å tegne med en tykkere, mørkere strek.

  Verktøyet vises bare på datamaskiner som har Force Touch-styreflate.

  Figurer

  Klikk på en figur, og flytt den dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen på figuren, bruker du de blå håndtakene. Hvis den har grønne håndtak, bruker du dem for å endre figuren.

  Du kan zoome inn og utheve figurer med disse verktøyene:

  • Zoom: Flytt objektivet dit du vil ha det. Hvis du vil øke eller redusere zoomnivået, flytter du det grønne håndtaket. Flytt det blå håndtaket for å endre objektivstørrelsen.

  • Uthev : Flytt uthevingen dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen, bruker du de blå håndtakene.

  Tekst

  Skriv inn teksten, og flytt tekstruten dit du vil ha den.

  Signer

  Hvis signaturene vises, klikker du på en og drar den dit du vil. Hvis du vil endre størrelsen, bruker du de blå håndtakene.

  Hvis du vil opprette en ny signatur:

  • Bruke styreflaten: Klikk på Styreflate, klikk på teksten når du blir bedt om det, signer navnet på styreflaten med fingeren, og klikk på Ferdig. Hvis du ikke liker resultatet, klikker du på Fjern, og prøver igjen.

   Hvis styreflaten har støtte for det, kan du signere med en kraftigere og mørkere strek ved å trykke hardere på styreflaten med fingeren.

  • Med det innebygde kameraet i datamaskinen: Klikk på Kamera. Hold signaturen (på hvitt papir) mot kameraet slik at signaturen hviler på den blå linjen i vinduet. Når signaturen vises i vinduet, klikker du på Ferdig. Hvis du ikke liker resultatet, klikker du på Fjern, og prøver igjen.

  Figurstil

  Endre linjetykkelsen og -typen som brukes for en figur og legg til skygge.

  Kantlinjefarge

  Endre fargen på linjene som brukes i en figur.

  Fyllfarge

  Endre fargen som brukes inni en figur.

  Tekststil

  Endre fonten eller fontstilen og -fargen:

  Hvis du vil beskjære et bilde, flytter du markøren nær kanten av bildet og flytter deretter de blå håndtakene for å justere størrelsen på beskjæringsvinduet. Hvis du vil flytte beskjæringsvinduet, flytter du markøren til kanten av bildet og mellom de blå håndtakene og flytter deretter vinduet dit du vil ha det.

 3. Klikk på Ferdig.