Systeminformasjon-hjelp

Velkommen til Systeminformasjon

Se maskinvare-, nettverks- og programvarespesifikasjoner, kontrollere garantien og vise anbefalinger for å frigjøre plass.

Oversikt-panelet i Systeminformasjon viser grunnleggende maskinvare- og programvarespesifikasjoner og serienummeret til Macen.
Maskinvarespesifikasjoner-delen i en systemrapport.

Kontroller kompatibilitet

Før du kjøper ny maskinvare eller programvare, forsikrer du deg om at det fungerer med Macen ved å sammenligne utstyrets krav med systemrapporten. I Systeminformasjon velger du Arkiv > Vis systemrapport.

Service-panelet i Systeminformasjon, som viser servicevalgene for AppleCare.

Kontroller garantien

Du trenger ikke å besøke en Apple Store-butikk for å kontrollere garantistatusen til Macen eller for å se om du er kvalifisert til å kjøpe AppleCare-dekning. Bare velg Apple-meny > Om denne maskinen, klikk på Kundestøtte, og klikk deretter på «Kontroller dekningsstatusen for service og kundestøtte».

Lagring-panelet i Systeminformasjon, som viser en grafisk framstilling av lagringsplassen.

Rydd opp på disken

Vis en grafisk framstilling for å få en rask oversikt over hva som bruker plass på Macen. Velg Apple-menyen > Om denne maskinen, og klikk på Lagring. Hvis du vil ha anbefalinger for frigjøring av plass, klikker du på Administrer.

«Er du sikker på at du vil slette objekter i papirkurven automatisk»-dialogruten i Lagringsanbefalinger-vinduet.

Aldri tøm papirkurven mer

Du kan automatisk slette objekter som har vært i papirkurven i 30 dager – og frigjøre verdifull diskplass. Velg Vindu > Lagringsadministrering, og klikk deretter på Slå på.