appaktivitet

En oppgave tilordnet i en app. For eksempel en oppgave som går ut på å lese kapittel 2 i Hobbiten i Apple Books eller å løse Lær å kode 1 i Swift Playgrounds.