utdeling

En melding fra en lærer til en elev. En utdeling kan inkludere kunngjøringer, påminnelser, instruksjoner, tilordnede aktiviteter eller forespørsler om arbeidsoppgaver. Utdelinger består av en liste med mottakere (en hel klasse eller én eller flere elever/studenter i en klasse), et navn, én eller flere aktiviteter og instruksjoner. Mottaker og navn er påkrevd. Resten av informasjonen er valgfri. Du kan også angi en leveringsfrist for utdelingen. Hvis du legger til en leveringsfrist, vil alle aktiviteter og alt arbeid som en elev/student leverer etter fristen, bli merket som en sen levering. Skolearbeid setter automatisk fristen til kl. 23:59 på den aktuelle datoen.

Instruktører kan publisere en utdeling eller arkivere en utdeling som et utkast for publisering på et senere tidspunkt.