macOS High Sierra

Stop automatisk avspilling av videoer

Enkelte nettsteder – og andre som leverer innhold til disse nettstedene, inkludert annonsører – spiller av video automatisk når du besøker nettstedet. En rask og midlertidig løsning er å slå av lyden i alle faner og vinduer, men du kan også blokkere video permanent på ett enkelt nettsted eller på alle nettsteder.

Forhindre at video spilles av på nettstedet som vises nå

 1. Velg Safari > Innstillinger for dette nettstedet.

  Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker i det smarte søkefeltet og deretter velge Innstillinger for dette nettstedet.

 2. Hold markøren til høyre for Autoavspilling, og klikk deretter på lokalmenyen og velg et alternativ:

  • Tillat automatisk avspilling av alt: Spiller av videoer automatisk på dette nettstedet.

  • Stopp innhold med lyd: Forhindrer autoavspilling av videoer med lyd, men tillater at andre videoer spilles av.

  • Aldri spill av automatisk: Forhindrer autoavspilling av alle videoer på dette nettstedet.

Forhindre at video spilles av på alle nettsteder

 1. Velg Safari > Valg, og klikk deretter på Nettsteder.

 2. Klikk på Autoavspilling i listen til venstre.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg innstillinger for et nettsted i listen: Marker nettstedet til høyre, og velg deretter et alternativ.

  • Velg innstillinger for alle nettsteder som for øyeblikket ikke er tilpasset: Klikk på «Når du besøker andre nettsteder»-lokalmenyen, og velg deretter et alternativ.

   Du kan se nettstedene du har tilpasset, under Konfigurerte nettsteder. Hvis du ikke ser Konfigurerte nettsteder, har du enten ikke tilpasset noen ennå, eller så har du tømt listen.

  • Velg innstillinger for alle nettsteder: Forsikre deg om at ingen nettsteder er oppført under Konfigurerte nettsteder (hvis du vil tømme listen raskt, markerer du nettstedene og klikker på Fjern). Klikk på «Når du besøker andre nettsteder»-lokalmenyen, og velg deretter et alternativ.