macOS High Sierra

Bruk bokmerker

Legg til favorittnettstedene dine i bokmerker slik at du raskt kan gå tilbake til dem.

Åpne Safari for meg

Et Safari-vindu med bokmerker i sidepanelet, hvor ett bokmerke er markert for redigering.

Legg til et bokmerke for nåværende nettside

 • Klikk på Del-knappen i verktøylinjen, velg Legg til bokmerke, og velg deretter Bokmerke-mappen.

  Du kan også bevege markøren over det smarte søkefeltet, klikke og holde på Legg til-knappen som vises til venstre i feltet, og deretter velge en bokmerkemappe fra listen. Du kan også flytte en URL til sidepanelet for bokmerker.

Se alle bokmerkene i sidepanelet

 • Klikk på Sidepanel-knappen i verktøylinjen, og deretter på Bokmerker-knappen . Du kan også velge Bokmerker > Vis bokmerker.

Gå til en bokmerket side

 • Klikk på den i sidepanelet, velg den fra Bokmerker-menyen, eller klikk på den i favorittlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon om favorittlinjen, kan du lese Legg til, organiser og vis favoritter.

Søk etter et bokmerke

 • Skriv inn tekst i søkefeltet i øvre del av sidepanelet. Du må kanskje rulle opp for å se søkefeltet.

Organiser bokmerker i sidepanelet

 • Vis sidepanelet for bokmerker, og gjør deretter ett av følgende:

  • Legg til en ny bokmerkemappe: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et bokmerke i sidepanelet, og velg Ny mappe fra kontekstmenyen.

  • Omorganiser og kopier bokmerker og mapper: Dra et bokmerke eller en mappe til en ny plassering. Tilvalg-dra et bokmerke for å kopiere det.

  • Rediger et bokmerke- eller mappenavn: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på navnet, og velg Endre navn fra kontekstmenyen. Du kan også bruke et hardt klikk på navnet eller klikke og holde på navnet til det er markert og deretter skrive inn et nytt navn.

  • Rediger beskrivelsen for et bokmerke: Dobbeltklikk på en mappe i sidepanelet, og hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på objektet, og velg Rediger beskrivelse.

  • Fjern et bokmerke: Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på bokmerker i sidepanelet for å markere dem, og trykk deretter på Slett. Du kan også klikke og holde på navnet til et bokmerke til det utheves, og deretter klikke på Fjern-knappen til høyre for navnet.

Rediger bokmerker i bokmerkeredigering

 • Klikk på Rediger nederst i sidepanelet for bokmerker, eller velg Bokmerker > Rediger bokmerker, og gjør deretter ett av følgende:

  • Legg til en bokmerkemappe: Klikk på Ny mappe. Du kan også velge ett eller flere bokmerker, og deretter holde nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Ny mappe for å opprette en mappe som inneholder de markerte bokmerkene.

  • Omorganiser og kopier bokmerker: Dra et bokmerke eller en mappe til en annen plassering. Hvis du vil kopiere et bokmerke, holder du nede Tilvalg-tasten mens du flytter det.

  • Rediger et bokmerke- eller mappenavn: Marker et bokmerke eller en mappe, og trykk på returtasten.

  • Fjern bokmerker: Marker bokmerker og trykk på Slett.

Merk: Ved hjelp av iCloud kan Safari holde bokmerkene like på Mac-datamaskinene og iOS-enhetene der Safari er aktivert i iCloud-valgpanelet. iCloud arkiverer automatisk bokmerkene og leselisten, og du kan når som helst gjenopprette dem fra en tidligere versjon.