macOS High Sierra

Importer bokmerker og logg fra andre nettlesere

Hvis du har Google Chrome eller Mozilla Firefox som standardnettleser, vil Safari automatisk importere bokmerker og logg når du åpner programmet første gang. Du kan velge om du vil beholde de importere elementene nå, eller teste Safari og bestemme deg senere. Hvis du ikke beholder de importerte elementene, kan du få Safari til å importere dem på nytt senere.

Du kan også importere bokmerker som er eksportert i HTML-format fra Safari, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, OmniWeb, Mozilla Firefox og Google Chrome.

Åpne Safari for meg

Importer bokmerker og logg fra Firefox og Chrome automatisk

  • Når du bruker Safari etter å ha brukt Firefox eller Chrome, får du spørsmål nederst på Favoritter- eller Toppsider-siden om du vil beholde importerte bokmerker og logg. Du kan velge mellom:

    • Behold: Safari beholder de importerte elementene.

    • Ikke behold: Safari fjerner de importerte elementene.

    Du kan gå tilbake til Favoritter- eller Toppsider-siden for å importere objektene senere. Hvis du vil se Favoritter- eller Toppsider-siden, velger du Bokmerker > Vis favoritter eller Vis Toppsider (menyelementet endres basert på hva du har valgt i Generelt-valg fra lokalmenyen «Nye vinduer åpnes med»).

Importer bokmerker og logg fra Firefox eller Chrome manuelt

  • Velg Arkiv > Importer fra > Google Chrome eller Arkiv > Importer fra > Firefox, og marker deretter elementene du vil importere. Dette kan du gjøre når som helst etter å ha tatt i bruk Safari, selv om du allerede har importert andre elementer.

Importer en bokmerkefil

  • Velg Arkiv > Importer fra > HTML-bokmerkefil, og marker filen du vil importere. Når du har importert bokmerker, vises de nederst i sidepanelet i en ny mappe med et navn som begynner med «importert» og avsluttes med datoen.

Eksporter bokmerker

  • Velg Arkiv > Eksporter bokmerker. Den eksporterte filen får navnet «Safari Bookmarks.html».