macOS High Sierra

Fest ofte besøkte nettsteder

Fest Facebook, Pinterest, Twitter, Gmail eller andre nettsteder du besøker ofte. Festede nettsteder holder seg til venstre i fanelinjen slik at du har enkel tilgang til dem når du trenger dem.

Åpne Safari for meg

Festede nettsteder i Safari-fanelinjen.
  • Fest et nettsted: Flytt fanen med nettstedet du vil feste, til venstre side av fanelinjen. Når fanen krymper og viser nettstedets symbol eller initial, slipper du den på plass.

    Du kan også velge Vindu > Fest fane eller holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på en fane og deretter velge Fest fane.

  • Endre rekkefølgen på festede nettsteder: Flytt et festet nettsted før eller etter et annet festet nettsted i fanelinjen.

  • Løsne et nettsted: Dra den festede fanen til høyre i fanelinjen. Når fanen utvides slik at den ser ut som en vanlig fane, slipper du den på plass.

    Du kan også velge Vindu > Løsne fane eller holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på et festet nettsted og deretter velge Løsne fane.

Festede nettsteder forblir der de er, selv når du åpner et nytt Safari-vindu eller avslutter og åpner Safari på nytt.

Når du klikker på en kobling til et annet nettsted fra et festet nettsted, åpnes det andre nettstedet i en ny fane. Det festede nettstedet viser alltid det nettstedet du festet.