macOS High Sierra

Legg til kommentarer eller tegn på et bilde

Bruk Merking til å skrive eller tegne på et bilde, eller til å legge til figurer eller en signatur i det.

Åpne Bilder for meg

 1. Dobbeltklikk på et bilde, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

 2. Klikk på Tillegg-knappen , og velg deretter Merking.

 3. Bruk verktøyene som vises i verktøylinjen, til å merke bildet.

  Du kan til enhver tid endre merkingen: flytt markøren nær kantene, og flytt de blå håndtakene.

  • Skisser : Tegn en figur med én sammenhengende strek. Hvis tegningen din gjenkjennes som en standardfigur, erstattes den av den figuren. Hvis du i stedet vil bruke tegningen, velger du den fra paletten som vises.

  • Tegn : Tegn en figur med én sammenhengende strek. Trykk fingeren hardere på styreflaten for å tegne med en tykkere, mørkere strek. (Verktøyet vises bare på datamaskiner som har Force Touch-styreflate.)

  • Figurer : Klikk på en figur, linje eller pil, og flytt den dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen på figuren, bruker du de blå håndtakene. Hvis den har grønne håndtak, bruker du dem for å endre figuren.

  • Markering : Klikk på Figur-knappen og deretter på Markering-knappen. Flytt uthevingen dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen på den, bruker du de blå håndtakene.

  • Forstørr : Klikk på Figur-knappen og deretter på Lupe-knappen. Flytt lupen til området du vil forstørre. Hvis du vil øke eller redusere forstørrelsen, flytter du det grønne håndtaket. Flytt det blå håndtaket for å endre størrelsen på lupen. Du kan plassere flere luper på et bilde for å forstørre bestemte områder.

   Tips: Hvis du vil forstørre et område ytterligere, lager du en lupe til (trykk og hold på Tilvalg-tasten mens du flytter en eksisterende lupe) og plasserer den over den første lupen – bruk justeringslinjene til å sette den på riktig plass.

  • Tekst : Klikk på Tekst-knappen, skriv inn teksten, og flytt tekstruten dit du vil ha den.

  Du kan endre enkelte attributter for markerte tegninger, figurer, tekst og signaturer:

  • Endre linjestilen: Klikk på Figurstil-knappen .

  • Endre linjefargen: Klikk på Kantlinjefarge-knappen .

  • Endre fyllfargen: Klikk på Fyllfarge-knappen .

  • Endre fonten eller fontstilen: Klikk på Tekststil-knappen .

 4. Klikk på Arkiver endringer.

Hvis du vil endre et merket bilde senere, markerer du det, klikker på Tillegg-knappen og velger Merking på nytt.