macOS High Sierra

Formater tekst i en kalender

Du kan endre utseendet på teksten på en kalenderside ved å velge forskjellige fontalternativer. Du kan også legge til tekst for en hvilken som helst dato.

Åpne Bilder for meg

Formater tekst på en kalenderside

 1. Klikk på en kalender under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden som inneholder teksten du vil formatere.

 3. Marker teksten, og gjør ett av følgende:

  • Velg Rediger > Font > Vis fonter, og velg deretter fontalternativene du vil ha.

  • Klikk på Valg-knappen i verktøylinjen, og formater deretter teksten ved hjelp av kontrollene i Tekstvalg-vinduet.

   Et bilde med markert tekst under og Tekstvalg-vinduet til høyre.

Legg til tekst for en dato

 1. Klikk på en kalender under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på en side, og klikk deretter under datoen du vil legge til tekst for.

 3. Skriv inn tekst i tekstfeltet.

  En kalenderdato med tekst lagt til og Tekstvalg-vinduet til høyre.

  Hvis du vil formatere teksten, dobbeltklikker du på teksten for å markere den, og bruker deretter kontrollene i Tekstvalg-vinduet.

Legg til en bildetekst for et bilde i en dato

 1. Klikk på en kalender under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på en side, og dobbeltklikk deretter på datoen som inneholder bildet du vil legge til tekst for.

  Tips: Du kan bruke zoomskyveknappen i verktøylinjen for å øke størrelsen på kalendersiden slik at du enkelt kan gjøre endringer.

 3. Klikk på Bildetekst-lokalmenyen i Bildevalg-vinduet, og velg en plassering for bildeteksten.

 4. Skriv inn bildeteksten i tekstfeltet.

Hvis du ser en advarsel (rød trekant) på en kalenderside

Hvis du ser en rød trekant med et utropstegn mens du arbeider med en kalender, finnes det tekst som ikke passer i den tilgjengelige plassen, enten fordi fonten er for stor eller fordi teksten har for mange tegn.

Trekantvarselsymbol

Gjør du ett av følgende for å korrigere advarselen:

 • Reduser plassen teksten bruker ved å endre tekstens font, skriftsnitt eller størrelse.

 • Rediger teksten slik at den inneholder færre ord.