macOS High Sierra

Juster definisjon

Du kan endre et bildes definisjonsinnstillinger for å gi bilder konturer og form, i tillegg til mellomtonedefinisjon og lokal kontrast.

  1. Dobbeltklikk på et bilde, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

  2. Klikk på Juster i verktøylinjen.

  3. Klikk på trekanten ved siden av Definisjon i Juster-panelet.

  4. Flytt skyveknappen til du er fornøyd med resultatene.

    Definisjon-skyveknappen i Juster-panelet.