macOS High Sierra

Opprett og arbeid med lysbildeserier

Du kan bruke en gruppe med bilder til å opprette en lysbildeserie, og deretter legge til tekst, velge et tema, legge til musikk og angi hvor lenge hvert bilde vises. Du kan også inkludere videoklipp i en lysbildeserie, og eksportere lysbildeserien for avspilling på Mac, iOS-enheter eller Apple TV.

Bilder-vinduet som viser en lysbildeserie i vinduets hoveddel, med Forhåndsvisning-knappen, Start-knappen og sløyfeknappen under hovedbildet i lysbildeserien, miniatyrbilder av alle bildene i lysbildeserien nederst i vinduet, og Tema-knappen, Musikk-knappen og Varighet-knappen til høyre.

Merk: Du kan vise en gruppe med bilder raskt og enkelt som en lysbildeserie uten å opprette et lysbildeserieprosjekt. (Les Spill en hurtiglysbildeserie for mer informasjon.) Hvis du vil vite mer om hvordan du deler en lysbildeserie, leser du Eksporter bilder, videoer og lysbildeserier.

Åpne Bilder for meg

Opprett et lysbildeserieprosjekt

 1. Marker bildene du vil bruke i lysbildeserien.

  Du kan legge til eller fjerne bilder senere (se «Legg til eller fjern bilder og tekst» under).

 2. Velg Arkiv > Opprett > Bildeserie.

 3. Klikk på Bildeserie-lokalmenyen og velg Ny bildeserie.

 4. Skriv inn et navn for lysbildeserien i Lysbildeserienavn-feltet, og klikk deretter på OK.

 5. Hvis du vil endre rekkefølgen på bilder, flytter du bildene i den rekkefølgen du vil ha dem nederst i vinduet.

 6. Hvis du vil velge et tema, klikker du på Temaer-knappen , og klikker deretter på et tema.

  Du kan endre temaet når som helst. Temaet du velger bestemmer tekstens posisjon, fonter og overgangene som vises mellom lysbildene. Panorer og zoom-effekten, som også kalles Ken Burns-effekten, er kun tilgjengelig for Ken Burns-temaet.

 7. Hvis du vil velge musikk til lysbildeserien, klikker du på Musikk-knappen , klikker på nedoverpilen ved siden av Musikkbibliotek og velger deretter en sang eller sanger.

  Velg Temamusikk fra lokalmenyen for å se musikk som følger med Bilder, eller velg iTunes for å vise musikk fra iTunes-biblioteket. Flytt sangene du valgte for å endre avspillingsrekkefølgen. Hvis du vil slette en sang, markerer du den og trykker på slettetasten.

 8. Hvis du vil endre hvor lenge hvert lysbilde vises, klikker du på Varighet-knappen , og gjør deretter hva som helst av følgende (ikke alle valgene er tilgjengelige for all temaer):

  • Angi at lengden på lysbildeserien skal tilsvare lengden til den valgte musikken: Velg Tilpass til musikk.

  • Angi en bestemt visningsvarighet for lysbildeserien: Velg Tilpasset, og flytt deretter skyveknappen for å angi hvor lenge lysbildeserien skal spille.

  • Angi en overgang for hele lysbildeserien: Merk av i Overgang-avkrysningsruten, og velg deretter en overgangstype fra lokalmenyen.

  • Angi at lysbildene skal tilpasses til skjermen: Merk av i avkrysningsruten «Skaler bilder til skjermen».

 9. Hvis du vil se en forhåndsvisning av lysbildeserien, klikker du på Forhåndsvisning-knappen. Klikk på Forhåndsvisning på nytt for å stoppe forhåndsvisningen. Du kan også angi at lysbildeserien skal gå i sløyfe kontinuerlig ved å klikke på Sløyfe-knappen .

 10. Klikk på Start-knappen for å spille lysbildeserien.

Trykk på esc-tasten for å avslutte en lysbildeserie. Du kan også trykke på piltastene for å gå fram og tilbake gjennom lysbildene og trykke på mellomromstasten for å sette lysbildeserien på pause.

Legg til eller fjern bilder og tekst

Når du har laget en lysbildeserie, kan du legge til eller slette bilder når som helst. Du kan også legge til tekst på utvalgte lysbilder. Tekstplasseringen og fonten avgjøres av temaet du valgte. Hvis du legger til et Live Photo-bilde i en lysbildeserie, vises det som et stillbilde.

 1. Klikk på en lysbildeserie under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Legg til flere bilder i en lysbildeserie: Marker et bilde i raden med miniatyrbilder nederst, klikk på Legg til objekt-knapp, og klikk deretter på Legg til bilder. Marker bildene du vil legge til, og klikk på Legg til.

  • Legg til tekst på et lysbilde: Marker et bilde, klikk på Legg til objekt-knapp, og klikk deretter på Legg til tekst. Marker teksten i tekstruten, og skriv deretter inn teksten du vil ha.

  • Slett tekst fra et bilde: Marker teksten i bildet, eller marker T-rammen før bildet i raden med miniatyrbilder, og trykk deretter på slettetasten.

  • Slett et bilde fra lysbildeserien: Marker bildet du vil slette, og trykk på slettetasten.