macOS High Sierra

Importer bilder fra harddisker, CD-er, DVD-er og kort

Hvis du har arkivert bilder eller videoer på en harddisk eller en annen lagringsenhet, kan du importere dem til Bilder.

Åpne Bilder for meg

Importer fra en harddisk, en optisk disk eller en flash-stasjon

Du kan importere bilder eller videofiler fra en lagringsenhet (for eksempel en harddisk), en CD- eller DVD-plate (hvis du har en optisk stasjon) eller en flash-stasjon.

 1. Koble enheten til Macen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Flytt filer eller mapper fra Finder til Bilder-vinduet.

  • Flytt filer eller mapper fra Finder til Bilder-symbolet i Dock.

  • I Bilder velger du Arkiv > Importer. Marker bildene eller videoene du vil ha, og klikk på Gjennomgå for import. Hvis du markerte flere bilder eller videoer, markerer du de vil importere, og klikker på Importer [antall] markerte eller Importer alle nye bilder.

   Viktig: Ikke mat ut en plate eller en stasjon mens bildene importeres.

Importerte bilder vises i Import- og Bilder-albumene i sidepanelet.

Tips: Hvis du har en iCloud-konto, kan du kopiere filer til iCloud Drive fra en hvilken som helst Mac, iOS-enhet eller Windows-PC du har konfigurert for bruk med iCloud Drive, og deretter importere bildefilene til Macen fra iCloud Drive. Du finner mer informasjon om iCloud Drive under Lagre dokumenter med iCloud Drive.

Importer fra en kortleser eller et SD-kort

Noen Macer har innebygde kortspor for SD-kort. Hvis din ikke har det, kan du koble til en kortleser som er kompatibel med Macen, og bruke den til å importere bilder fra et minnekort, for eksempel et SD- eller Compact Flash-kort.

 1. Sett kortet inn i kortsporet for SD-kort på maskinen, eller koble en kortleser til maskinen og sett kortet i den.

 2. I Bilder velger du Arkiv > Importer. Marker bildene eller videoene du vil ha, og klikk på Gjennomgå for import.

 3. Hvis du har markert flere bilder eller videoer, gjør du ett av følgende:

  • Importer alle nye bilder: Klikk på Importer alle nye bilder.

  • Importer markerte bilder: Klikk på bildene du vil importere, og klikk på Importer markerte.

  Hvis du ser en melding som spør om du vil slette eller beholde bildene på kortet etter at de er importert, klikker du på Slett objekter eller Behold objekter.

  Bilder importerer deretter bildene og videoene dine. Hvis du vil avbryte importen, klikker du på Stopp import.

 4. Når alle bildene er importert, mater du ut kortet fra datamaskinen eller kortleseren.

Importerte bilder vises i Import- og Bilder-albumet i sidepanelet.

Enkelte kortlesere er ikke kompatible med Bilder. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med produsenten av enheten.