macOS High Sierra

Vis bilder basert på hvem som er i dem

Første gang du åpner Bilder, søker programmet gjennom biblioteket ditt for å identifisere personer. Etter søket kan du åpne Personer-albumet, vise samlinger av bilder som er sortert etter ansiktene i dem, og tilordne navn til personene Bilder har funnet. Når du importerer nye bilder til bildebiblioteket, søker Bilder etter ansikter som passer til personene du har identifisert. Du kan også identifisere personer i bildene manuelt.

Merk: Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, synkroniseres personene som identifiseres i bildene dine, på alle enhetene dine.

Åpne Bilder for meg

Vis personer i biblioteket

 1. Klikk på Personer i sidepanelet.

  Personer du har lagt til som favoritter, vises i store firkanter øverst i vinduet. Hvis du vil gjøre en person til en favoritt, klikker du på Favoritter-knapp i bildet. Du kan også flytte en person inn eller ut av favorittområdet øverst.

 2. Dobbeltklikk på et ansikt for å se bildene av den personen.

  Ansikter i Personer-albumet.
 3. Gjør ett av følgende:

  • Vis hele bilder eller kun ansikter: Klikk på Bilder- eller Ansikter-knappen i verktøylinjen.

   Bilder- eller Ansikter-knapper i verktøylinjen.
  • Vis alle eller en oversikt over bildene av en person: Klikk på Vis mer eller Vis oversikt øverst i Bilder-området.

  • Slå sammen bilder av samme person: Plasser markøren over bildet av personen, og klikk på Navn. Begynn å skrive navnet til personen, og velg deretter navnet når det vises i lokalmenyen. Når en melding spør om personen i bildet er samme person, klikker du på Ja.

  • Gi et nytt navn til bildene av en person: Klikk på navnet under bildet, og skriv inn et annet navn, eller velg et navn som vises mens du skriver.

  • Fjern en feilidentifisert person: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg «[Navn] er ikke i dette bildet]» eller «Dette er ikke [Navn]».

  • Rediger et bilde av en person: Dobbeltklikk på bildet du vil redigere, og klikk på Rediger-knappen.

  • Marker et bilde som et «hovedbilde» som skal representere den personen: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et bilde, og velg Bruk som hovedbilde.

  • Vis bilder på et kart: Rull ned til Steder-området, og dobbeltklikk på miniatyrbildet av et bilde for å se et kart som viser stedet der bildet ble tatt.

  • Gå gjennom og bekreft andre bilder som av samme person: Hvis Bilder har identifisert ytterligere bilder av en person for gjennomgang, vises en melding i verktøylinjen. Klikk på Se gjennom-knappen for å se gjennom og bekrefte hvilke bilder som er personen, og klikk deretter på Ferdig. Hvis ingen melding vises, ruller du til bunnen og klikker på Bekreft ekstra bilder. Når Bilder viser et ansikt som passer, klikker du på Ja for å bekrefte personens identitet. Klikk på Ferdig for å avslutte gjennomgangen av ansikter.

  • Angi en person som en favoritt: Rull helt ned og klikk på Gjør personen til favoritt. Klikk på Fjern personen som favoritt for å fjerne personen som favoritt.

  • Lag et minne av bilder av en person: Rull helt ned og klikk på Legg til i Minner.

Identifiser og navngi personer i Personer-visning

 1. Klikk på Personer i sidepanelet.

 2. Klikk på Navn-knappen på bildet av personen du vil navngi, skriv inn et navn, og trykk på returtasten (eller velg et navn som vises mens du skriver).

  Alle bildene i gruppen tilordnes navnet.

Samle bilder av en person i én gruppe

Bilder identifiserer personer i nye bilder og legger dem til i bildene av personer du har identifisert. Hvis du finner mer enn én gruppe bilder som identifiserer samme person, kan du slå sammen gruppene til én gruppe.

 1. Marker gruppene av bilder du vil slå sammen.

 2. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på én gruppe, og velg Slå sammen [antall] personer.

Identifiser og navngi personer i enkeltbilder

 1. Dobbeltklikk på et bilde for å åpne det.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Vis > Vis navn på ansikter. Klikk på navnet (eller «uten navn») under et ansikt, skriv inn et navn, og trykk deretter på returtasten (eller velg et navn som vises mens du skriver).

  • Klikk på Info-knappen i verktøylinjen. Klikk på Legg til-knappen , flytt sirkelen for å plassere den over navnet hvis det er nødvendig, klikk på Navn-feltet, skriv inn et navn, og trykk på returtasten.

   Du kan klikke på Legg til-knappen flere ganger for å identifisere flere ansikter i et bilde. Hvis du vil fjerne et navn du har lagt til for et ansikt, klikker du på Fjern-knappen på personen.

  • Dobbeltklikk på bildet for å åpne det, og rull deretter ned til Personer. Dobbeltklikk på bildet under Personer, klikk på Legg til navn i verktøylinjen, og skriv deretter et navn i Navn-feltet (eller velg et navn som vises mens du skriver). Klikk på Neste-knappen, og klikk deretter på Ferdig.

Hvis du vil avslutte visning av navn i Bilder, velger du Vis > Skjul navn på ansikter.

Finn personer etter navn

 • Klikk på søkefeltet i verktøylinjen, skriv inn navnet på en person som er identifisert ved hjelp av Personer, og klikk deretter på personens navn i menyen eller trykk på returtasten.

  Bilder viser alle bilder som inneholder denne personen.

Fjern alle bilder av en person i Personer-albumet

 1. Klikk på Personer i sidepanelet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på personen, og velg Fjern denne personen. Klikk på Fjern fra Personer-album.

  • Dobbeltklikk på personen, og rull deretter ned og klikk på Fjern fra Personer-album.

Bildene fjernes fra Personer-albumet, men ikke fra biblioteket ditt. Hvis du vil legge til en person i Personer-albumet igjen, dobbeltklikker du på et bilde av personen, ruller ned til Personer og dobbeltklikker på personens bilde, og ruller deretter ned og klikker på Legg til personer-album.

Fjern et bilde fra Personer-albumet

Når du åpner en gruppe bilder av en person, kan du slette enkeltbilder av personen fra biblioteket. Bildene som slettes, flyttes til Nylig slettet-albumet i sidepanelet.

 1. Klikk på Personer i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på en person for å åpne bildene av personen.

 3. Klikk på et bilde for å markere det, og trykk på Slett.

 4. Klikk på Slett.