macOS High Sierra

Formater tekst i en bok

Du kan legge til tekst i en bildebok og deretter endre utseendet på teksten ved å velge forskjellige fontalternativer. Du kan også kopiere og lime inn en tekststil til annen tekst i boken.

Åpne Bilder for meg

Legg til eller formater tekst på en bokside

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden der du vil legge til eller formatere tekst.

 3. Hvis siden ikke allerede inneholder tekst, klikker du på Valg-knappen i verktøylinjen, og velger deretter en sidelayout som inkluderer tekst.

 4. Angi eller rediger tekst.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Formater teksten ved hjelp av verktøyene i Tekstvalg-vinduet.

   Tekstvalg-vindu.
  • Velg Rediger > Font, og velg deretter tekstformateringskommandoene du vil ha.

Ta i bruk tekstformatering for lignende tekst i en bok

Du kan kopiere tekstformatering og deretter ta den i bruk på lignende tekst i en annen del av boken. Hvis du for eksempel liker utseendet på tekst i en tittelrute, kan du kopiere formateringen til all annen titteltekst i boken.

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på en side, og dobbeltklikk deretter på teksten med formateringen du vil kopiere.

 3. Velg Rediger > Font > Kopier stil.

 4. Marker teksten du vil endre, og velg Rediger > Font > Lim inn stil.

Tekstformateringen tas i bruk i det markerte tekstfeltet.

Vis eller skjul sidetallene i en bok

Hvis boktemaet du bruker inneholder sidetall, kan du velge om du vil inkludere dem i boken.

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Klikk på Bokinnstillinger-knappen i verktøylinjen, og marker eller opphev markeringen i «Vis sidetall»-avkrysningsruten.

  Hvis du bruker et tema som ikke har sidetall, er ikke denne avkrysningsruten tilgjengelig.

Hvis du ser en advarsel (rød trekant) mens du arbeider med en bok

Hvis du ser en rød trekant med et utropstegn mens du arbeider med en bok, finnes det tekst som ikke passer i den tilgjengelige plassen, enten fordi fonten er for stor eller fordi teksten har for mange tegn.

Trekantvarselsymbol.

Gjør du ett av følgende for å korrigere advarselen:

 • Reduser plassen teksten bruker ved å endre tekstens font, skriftsnitt eller størrelse.

 • Rediger teksten slik at den inneholder færre ord.