macOS High Sierra

Finn bilder etter nøkkelord

Nøkkelord er etiketter du legger til bildene dine slik at du enkelt kan finne bildene. Bilder tilbyr et utvalg nøkkelord, og du kan legge til dine egne nøkkelord. Du kan tilordne nøkkelord til bilder i infovinduet eller Nøkkelordorganisering, og du kan tilordne tastatursnarveier til nøkkelordene dine slik at du raskere kan ta dem i bruk.

Åpne Bilder for meg

Søk etter bilder etter nøkkelord

Du kan bruke nøkkelord til å søke etter bilder i hele bildebiblioteket.

 1. Klikk på søkefeltet i verktøylinjen.

 2. Skriv inn et nøkkelord i søkefeltet.

  Forslag vises under søkefeltet mens du skriver. Du kan skrive flere ord atskilt med mellomrom for å søke på flere nøkkelord. Hvis du for eksempel skriver «ferie Italia» finner du alle bildene som er tilknyttet både nøkkelordet «ferie» og nøkkelordet «Italia».

  Hvis du vil vise alle bildene når du er ferdig med et søk, klikker du på Avbryt.

Tips: Du kan også klikke på Viser-lokalmenyen og velge et nøkkelord.

Legg til eller fjern nøkkelord i infovinduet

 1. Marker bildene du vil legge til nøkkelord for.

 2. Klikk på Info-knappen i verktøylinjen.

 3. Klikk på feltet Legg til et nøkkelord (eller feltet der andre nøkkelord vises, hvis du allerede har lagt til nøkkelord) i Info-vinduet, skriv inn et nøkkelord, og trykk på returtasten for å legge det til i bildet.

  Mens du skriver, foreslår Bilder nøkkelord du har brukt tidligere. Hvis du vil slette et nøkkelord, markerer du nøkkelordet og trykker på slettetasten.

 4. Når du er ferdig, lukker du infovinduet.

Legg til eller fjern nøkkelord i Nøkkelordorganisering

Du kan bruke Nøkkelordorganisering til å tilordne nøkkelord til markerte bilder, organisere listen med tilgjengelige nøkkelord, og opprette en «hurtigvalgsliste» med de vanligste nøkkelordene slik at du kan tilordne dem raskere.

 1. Marker ett eller flere bilder.

 2. Velg Vindu > Nøkkelordorganisering.

  Nøkkelordorganisering-vinduet
 3. Når du skal tilordne nøkkelord til de markerte bildene, klikker du på nøkkelordene. Hvis du vil fjerne et nøkkelord fra bildene, klikker du på det på nytt.

 4. Gjør ett av følgende for å redigere nøkkelordlisten:

  • Legg til et nøkkelord i nøkkelordlisten: Klikk på Rediger nøkkelord, klikk på Legg til-knappen (+), og skriv det nye nøkkelordet.

  • Rediger et nøkkelord: Klikk på Rediger nøkkelord, klikk på nøkkelordet du vil endre, klikk på Endre navn, og skriv inn endringene.

  • Slett et nøkkelord fra alle bildene dine: Klikk på Rediger nøkkelord, marker nøkkelordet du vil slette, og klikk deretter på Slett-knappen (–).

  • Legg til eller endre en tastatursnarvei for et nøkkelord: Klikk på Rediger nøkkelord, marker et nøkkelord, klikk på Snarvei, og skriv deretter en tastatursnarvei.

  • Opprett en hurtigvalgsliste med nøkkelord: Flytt nøkkelord til Hurtiggruppe-området i Nøkkelordorganisering.

   Bilder gir hvert nøkkelord i hurtigvalgslisten en tastatursnarvei, slik at du raskt kan tilordne nøkkelordet til et bilde.