macOS High Sierra

Legg til, fjern og endre rekkefølgen på boksider

Du kan legge til, slette eller endre rekkefølgen på boksider. Du kan sette inn nye sider hvor som helst i en bok, med unntak av mellom det utvendige og innvendige omslaget.

Merk: En bok må ha et likt antall sider. Hvis du endrer sideantallet slik at du får et ulikt antall sider, legger Bilder automatisk til en tom side eller sletter en tom side slik at sidetallet blir likt.

Åpne Bilder for meg

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Legg til en side: Marker siden du vil at den nye siden skal komme etter, klikk på Legg til side-knappen i verktøylinjen, og velg Legg til side.

  • Angi det nøyaktige antallet sider i en bok: Klikk på Bokinnstillinger-knappen i verktøylinjen, og flytt Antall sider-skyveknappen.

  • Slett en side fra en bok: Klikk på siden for å markere den og trykk på Slett, eller klikk på Legg til side-knappen i verktøylinjen, velg Fjern side, og klikk deretter på Fortsett. Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på siden, og deretter velger Fjern side og klikker på Fortsett.

  • Flytt en side i en bok: Plasser markøren over et sidetall til sideknappen vises, og flytt deretter sideknappen for å flytte siden til en ny plassering. Du kan også markere en side og deretter flytte sideknappen.

   En side i et tosidersoppslag, med sideknappen synlig under siden.