macOS High Sierra

Vis videoklipp

Du kan se videoklipp du har importert til Bilder-biblioteket, og til og med endre lengden på et klipp, hvis du vil. Du kan også vise sakte film- og tidsforløpvideoklipp som er importert fra iPhone.

Åpne Bilder for meg

Hvis du vil vite mer om å vise eller redigere Live Photos, kan du lese Se Live Photo-bilder og Rediger et Live Photo-bilde.

Spill av et videoklipp

 1. Dobbeltklikk på videoklippet for å åpne det.

  Når du holder markøren over en video, vises videokontrollene.

 2. Klikk på Start-knappen .

  Du kan bruke videokontrollene til å sette videoklippet på pause, finjustere lyden og mye mer.

  Tips: Hvis du vil vise en video bilde for bilde, plasserer du markøren over klippet for å vise avspillingskontrollene, og klikker deretter på Handling-lokalmenyen og velger Vis trinnknapper for bilde.

  Videoklipp med avspillingskontroller nederst.

Klipp i et videoklipp

Du kan klippe et videoklipp slik at kun en del av det spilles av. Du kan for eksempel stoppe avspillingen av et klipp klippet på det punktet du vil at skal avsluttes, i stedet for å spille av hele klippet. Klipp av videoklipp sletter ikke noe av opptaket. Du kan gjenopprette opptak som er klippet vekk, senere.

 1. Dobbeltklikk på videoklippet for å åpne det.

 2. Plasser markøren over klippet for å vise avspillingskontrollene, og klikk deretter på Handling-lokalmenyen og velg Klipp.

 3. Flytt det gule klippehåndtaket ved en av endene for å forkorte klippet, og klikk på Klipp.

  Gule klippehåndtak i et videoklipp

  Tips: Hvis du vil gjøre mer presise redigeringer, klikker og holder du på et klippehåndtak for å se enkeltbildene i en video.

  Hvis du vil avbryte klippingen, klikker du på Handling-lokalmenyen og velger Nullstill klipping.

Endre sakte film-video

Du kan endre når en sakte film-video spilles inn med redusert hastighet, for deretter å spilles inn med økt hastighet.

 1. Klikk på trekanten ved siden av Medietyper i sidepanelet, og klikk deretter på Sakte-albumet i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på et videoklipp for å åpne det.

 3. Flytt sakte film-kontrollene for å endre når klippet begynner å gå sakte og deretter fort igjen.

  Sakte film-kontroller i et videoklipp