macOS High Sierra

Importer bilder fra Mail, Meldinger, Safari og andre programmer

Du kan importere bilder og mediefiler fra e-postmeldinger, fra tekstmeldinger som er sendt ved hjelp av Meldinger, og fra nettsider i Safari.

Åpne Bilder for meg

Importer bilder fra Mail

Du kan importere bilder du har mottatt i en e-postmelding, til Bilder.

 1. Åpne e-postmeldingen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Flytt bildet fra e-postmeldingen til Bilder-vinduet.

  • Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg Del > Legg til i Bilder.

Importer bilder fra et annet e-postprogram

 1. Åpne e-postmeldingen.

 2. Arkiver bildet på datamaskinen: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg et alternativ for arkivering. Gjenta for hvert bilde du vil arkivere.

 3. Åpne Bilder, og velg deretter Arkiv > Importer.

 4. Marker bildene du vil importere, og klikk på Gjennomgå for import.

 5. Hvis du markerte flere bilder eller videoer, markerer du de vil importere, og klikker på Importer [antall] markerte eller Importer alle nye bilder.

Importer bilder fra en nettbasert e-postkonto

Hvis du bruker en nettbasert e-postkonto, for eksempel iCloud, Gmail, Yahoo! Mail eller Hotmail, kan du importere bilder og video fra e-postmeldingene.

 1. Åpne e-postmeldingen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du bruker Safari, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet i e-postmeldingen. Velg deretter Legg til bilde i Bilder.

  • Hvis du bruker en annen nettleser, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet i e-postmeldingen. Velg deretter et alternativ for arkivering.

   Når du har arkivert bildet på Macen, kan du importere det til Bilder.

Importer bilder fra Meldinger

Du kan importere et bilde du har mottatt i Meldinger, til Bilder.

Gjør ett av følgende:

 • Flytt bildet fra Meldinger til Bilder-symbolet i Dock.

 • Flytt bildet fra Meldinger-vinduet til skrivebordet, og flytt deretter bildet til Bilder-vinduet.

 • Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet i meldingen, og velg deretter Legg til i Bilder-bibliotek.

Importer bilder fra en nettside i Safari

Du kan laste ned bilder fra nettsider i Safari. Forsikre deg om at du ikke bryter opphavsrettigheter og tillatelser når du laster ned bilder fra nettet.

Gjør ett av følgende:

 • Flytt bildet fra nettsiden til Bilder-vinduet.

 • Flytt bildet fra Safari til Bilder-symbolet i Dock.

 • Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg deretter Legg til bilde i Bilder.