macOS High Sierra

Importer bilder fra et kamera eller en telefon

Du kan koble kameraer, iOS-enheter eller andre mobile enheter til Macen og importere bildene til Bilder-programmet.

Du kan også importere bilder fra minnekort i kameraer. Hvis du vil vite hvordan du gjør dette, leser du Importer bilder fra harddisker, CD-er, DVD-er og kort.

Åpne Bilder for meg

Importer bilder fra et kamera eller en iOS-enhet

 1. Koble et kamera, en iPad, en iPhone eller en annen iOS-enhet til datamaskinen.

 2. Forsikre deg om at kameraet eller enheten er slått på, og at kameraet er i riktig modus for import av bilder.

  Hvis du trenger informasjon om hvilken modus du skal bruke, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med kameraet. Hvis kameraet ditt har «dvalemodus» (sleep mode), bør du forsikre deg om at denne funksjonen er deaktivert eller stilt inn slik at kameraet ikke går i dvale mens du overfører bilder.

 3. Åpne Bilder (hvis det ikke allerede er åpent), og klikk på enheten under Enheter i sidepanelet.

  Merk: Enheter vises kun i sidepanelet når et kamera eller en lagringsenhet er tilkoblet.

  Bilder på enheten som du allerede har importert vises øverst i panelet. Nye bilder er nederst. Øverst i midten er «Importer til»-lokalmenyen. Importer alle nye bilder-knappen er øverst til høyre.

  Bilder viser alle bildene og videoene på enheten.

  Tips: Hvis du vil åpne Bilder hver gang du kobler til enheten, markerer du avkrysningsruten Åpne Bilder.

 4. Hvis du vil slette bilder fra kameraet etter at de er importert, markerer du avkrysningsruten «Slett objekter». Dette valget vises ikke for alle kameraer.

 5. Hvis du vil angi hvor bildene skal importeres, gjør du ett av følgende:

  • Importer til et eksisterende album: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen, og velg albumet du vil ha fra listen.

  • Importer til et nytt album: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen, velg Nytt album, skriv inn et albumnavn, og klikk deretter på OK.

  • Importer til Bilder-biblioteket uten å angi et album: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen, og velg Bibliotek.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Importer alle nye bilder: Klikk på Importer alle nye bilder.

  • Importer markerte bilder: Klikk på bildene du vil importere, og klikk på Importer markerte.

 7. Hvis du ser en melding som spør om du vil slette eller beholde bildene på kameraet etter at de er importert, klikker du på Slett objekter for å fjerne bildene eller Behold objekter for å beholde dem på kameraet.

  Bilder importerer bildene dine. Hvis du vil avbryte importen, klikker du på Stopp import.

 8. Når alle bildene er importert, kobler du kameraet eller enheten fra datamaskinen.

Hvis du ikke importerte bildene til et album, vises de i Import-albumet i sidepanelet. De vises også blant de andre øyeblikkene og samlingene i Bilder-biblioteket. Hvis du vil se dem, klikker du på Bilder i sidepanelet.

Hvis du har bilder som er tatt med et kamera som bruker analog film, kan du importere dem til Bilder ved å konvertere dem til digitale filer (ved hjelp av programmet Bildeoverføring og en skanner). Når de digitale filene er importert til Bilder, kan de redigeres og legges til i albumer og prosjekter, akkurat som andre digitale bilder. Du kan også bruke Bildeoverføring til å angi at Bilder skal åpnes automatisk hver gang du kobler til kameraet. Du finner mer informasjon under Skann et bilde og Overfør bilder.

Tips: Du kan endre dato og tid for skannede bilder i Bilder. Marker bildet, og velg Bilde > Endre dato og tid.

Importer fra en mobiltelefon fra en tredjepartsleverandør

Hvis du bruker en telefon fra en tredjepartsleverandør, er det mulig at du kan koble enheten til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel og deretter kopiere bilder fra telefonen til Bilder på samme måte som fra en ekstern lagringsenhet.

Merk: Enkelte telefoner fra tredjepartsleverandører kan kobles til datamaskinen via en trådløs Bluetooth-forbindelse. Bruk programmet Bluetooth-filutveksling til å importere bilder via Bluetooth. Du finner mer informasjon i Apple-kundestøtteartikkelen Overføre filer mellom Macen og Bluetooth-enheter.

 1. Koble telefonen til datamaskinen.

 2. Flytt bildene til maskinens interne harddisk.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Flytt filer eller mapper fra Finder til Bilder-vinduet.

  • Flytt filer eller mapper fra Finder til Bilder-symbolet i Dock.

  • I Bilder velger du Arkiv > Importer. Marker bildene eller mappen du vil importere, og klikk på Gjennomgå for import. Hvis du markerte flere bilder eller videoer, markerer du bildene eller videoene du vil importere, og klikker på Importer [antall] markerte eller Importer alle.

   Viktig: Ikke mat ut en enhet mens bildene importeres.