macOS High Sierra

Legg til, fjern og rediger bilder i et delt album

Du kan legge til, fjerne og oppdatere bilder og videoklipp i et delt album.

Åpne Bilder for meg

Legg til bilder, videoklipp og Live Photos i et delt album

 1. Klikk på et delt album under Delt i sidepanelet.

 2. Klikk på «Legg til bilder og videoer».

 3. Marker bildene, videoklippene og Live Photo-bildene du vil ha, og klikk på Legg til.

Abonnenter på det delte albumet kan spille av videoen i Live Photos. Hvis du vil dele Live Photos kun som stillbilder, kan du gå til neste oppgave.

Legg bilder, videoklipp og Live Photo-bilder fra et øyeblikk eller en samling til et delt album

 1. Marker bildene, videoklippene og Live Photo-bildene du vil ha.

 2. Klikk på delingsknappen i verktøylinjen, og velg iCloud-bildedeling.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Legg til en kommentar: Skriv inn en kommentar i kommentarruten.

  • Del Live Photos: Hvis du vil la andre spille av et Live Photo-bilde, merker du av i Live Photo-avkrysningsruten. Fjern markeringen i Live Photo-avkrysningsruten for å dele Live Photo-bildet kun som et stillbilde.

  • Legg til markerte bilder i et delt album: Klikk på navnet på et delt album.

  • Legg til markerte bilder i et nytt delt album: Klikk på Nytt delt album, skriv inn et albumnavn, klikk på Pluss-knappen for å invitere andre til å se det delte albumet, skriv en kommentar om du vil, og klikk deretter på Opprett.

Fjern bilder og videoklipp fra et delt album

 1. Klikk på et delt album under Delt i sidepanelet.

 2. Marker objektene du vil fjerne, trykk på slettetasten, og klikk deretter på Slett.

Bilder fjerner objektene fra det delte albumet, men beholder originalobjektene i biblioteket.

Viktig: Hvis du sletter bilder eller videoer som andre har lagt til i det delte albumet, ligger det ikke kopier av dem i ditt bibliotek. Hvis du vil beholde objektene, må du laste dem ned fra det delte albumet før du sletter dem.

Rediger et bilde i et album delt av andre

Hvis du vil redigere et bilde eller en video i et album noen andre har delt med deg, må du først importere bildet til biblioteket. Deretter kan du redigere det på samme måte som alle andre bilder. Når du redigerer bildet i biblioteket, endres ikke originalbildet i det delte albumet.

 1. Klikk på et delt album under Delt i sidepanelet.

 2. Naviger til bildet du vil redigere, dobbeltklikk på det, og klikk deretter på Rediger.

 3. Klikk på Importer.

 4. Klikk på Rediger.

 5. Utfør endringer på bildet.

 6. Klikk på Ferdig.

Det redigerte bildet vises i Import-albumet og i et øyeblikk i Bilder-visningen. Hvis du vil flytte det redigerte bildet til et annet album, markerer du det, velger Bilde > Legg til i, og oppretter deretter et nytt album eller plasserer bildet i et eksisterende album. Hvis du vil legge til det redigerte bildet i det delte albumet på nytt, klikker du på Delt i verktøylinjen, åpner det delte albumet, og klikker på «Legg til bilder og videoer».