macOS High Sierra

Retusjer bilder

Du kan fjerne småfeil, støv og andre små merker fra et bilde.

Bilde før retusjering med et lite merke synlig, og etter retusjering, uten merket.

Åpne Bilder for meg

 1. Dobbeltklikk på et bilde, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

 2. Klikk på Juster i verktøylinjen.

 3. Klikk på trekanten ved siden av Retusjer i Juster-panelet.

 4. Flytt på Størrelse-skyveknappen for å velge penselstørrelse.

  Du kan også endre penselstørrelsen ved å trykke på venstre ( [ ) eller høyre ( ] ) hakeparentes.

 5. Plasser penselen over merket, og klikk eller dra over merket for å fjerne det.

  Hvis merket er lite og ikke fjernes ved første forsøk, prøver du å zoome inn for å gjøre mer detaljerte endringer.

  Tips: Hvis du ikke får resultatet du vil ha, kan du kopiere bildepunkter fra andre deler av bildet og påføre dem på merket. Trykk på Tilvalg-tasten mens du klikker på området med teksturen du vil ha, og bruk deretter retusjeringsverktøyet til å utføre endringen. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg «Fjern kildepunkt for manuell retusjering» for å slutte å kopiere bildepunkter fra området.