macOS High Sierra

Plasser bilder på en bokside

Når du oppretter en bok, tildeler Bilder automatisk en layout til hver side og plasserer bilder på sidene i boken. Du kan når som helst bytte layouten for en side.

Åpne Bilder for meg

Endre layouten for en bokside

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden du vil endre.

 3. Klikk på Valg-knappen under siden du vil endre.

 4. Bla gjennom de tilgjengelige sidelayoutene, og klikk deretter på sidelayouten du vil ha.

  Tosidersoppslag i en bok, med Layoutvalg-vinduet foran.

  Boktemaet du bruker avgjør de tilgjengelige sidelayoutene.

 5. Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, klikker du på en farge i fargelinjen.

Endre størrelsen på et bilde i en ramme

Du kan forstørre eller forminske et bilde i en bilderamme.

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden som inneholder bildet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Endre størrelse på et bilde: Dobbeltklikk på bildet du vil endre. Flytt zoom og beskjær-skyveknappen for å forminske eller forstørre bildet, og dra i bildet for å endre plasseringen i rammen.

  • Få plass til hele bildet i en ramme: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg Tilpass bilde til ramme. (Denne kommandoen er ikke tilgjengelig for alle temaer.)

   Hvis du tilpasser et bilde til rammen, kan tomme kanter vises på langsidene på bildet slik at den bredeste delen av bildet får plass i rammen.

  • Vend et bilde i en ramme: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg Vend bilde.

   Når du vender bilder, bør du være oppmerksom på at tekst eller logoer som finnes i bildet kan vises speilvendt.

Ta i bruk et filter eller en kantlinje for et bilde

Du kan bruke et filter på et bilde i en bok. Disse filtrene brukes kun på bildet i boken, ikke på andre versjoner av bildet i bildebiblioteket. I enkelte sidelayouter kan du også legge til kantlinje- og bildetekstområder for bilder.

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden som inneholder bildet.

 3. Dobbeltklikk på bildet du vil endre.

 4. Klikk på et filter eller en kantlinje for å bruke det på bildet. Kantlinjealternativer er ikke tilgjengelige i enkelte temaer.

  Bildevalg-vindu med kantlinjevalg øverst.

Tips: Hvis du ellers vil rotere, forbedre, retusjere eller redigere et bilde som brukes i en bok, klikker du på Rediger bilde for å åpne redigeringsverktøyene. Eventuelle endringer du utfører gjelder overalt der bildet finnes, inkludert i Bilder-biblioteket og i andre prosjekter som bruker bildet.

Flytt et bilde framover eller bakover på en side

Enkelte sidelayouter benytter overlappende bilderammer. Du kan ordne overlappende bilder ved å flytte dem framover og bakover.

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden du vil endre.

 3. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et bilde, og velg Legg øverst eller Legg nederst.